Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Stijgpunten - overige trappen.

Alle onderstaande trappen en ander klimmateriaal zijn secundaire klimmogelijkheden.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

indeling naar vorm;
vlizotrappen, etc.;
kooiladders;
etc,  ook dit zijn trappen;


 

Indeling naar vorm:

  • speciale zolder(vlizotrappen in vouw-, schuif- en opklapvariant
  • vaste ladders voor vluchtdoeleinden
  • losse ladders als tijdelijk hulpmiddel
  • klimijzers
  • glijpalen
  • etc.

klik hier om naar boven te gaan


 

Vlizotrappen:


  

  info Keuringsdienst van waren

Bij de prefab vlizotrappen variëren de afmetingen, afhankelijk van gekozen type, tussen de 600x1100 en 700x1400.

Toegang tot platte daken, etc.:

Zie bij verwijzingen naar externe sites van derden.

Gorter
klik hier om naar boven te gaan 

kooiladder

Kooiladders:

zie   ook het fragment "Kooiladders" behorende bij het onderwerp "Bouwbesluit en gebruiksvergunning" van het onderdeel "Vluchtwegen in gebouwen" (Ontwerpproces - algemeen).

Daken tot een hoogte van 10 m mogen met een staande ladder worden beklommen. De ladder moet dan wel ten minste 1 m uitsteken boven de dakrand en bij de dakrand worden geborgd tegen wegschuiven.
In plaats van een losse ladder kan ook voor een vaste kooiladder worden gekozen.

Kooiladders worden meestal toegepast wanneer deze zich bevinden naast een gebied met een grote valhoogte.

Moet met een kooiladder meer dan 10 m worden overbrugd, dan moet deze kooiladder worden voorzien van rustbordessen op een maximale afstand van 6 m. De klimkooi zelf moet op maximaal 2,5 m hoogte beginnen.
Als de kooiladder aan de onderzijde aansluit op openbaar terrein dan is het noodzakelijk dat voorzieningen worden getroffen zodat de kooiladder niet door onbevoegden,waaronder inbrekers, kan worden gebruikt.

Voor speciale situaties, waarbij een kooi niet mogelijk is, kan een ladder geplaatst worden met een middenrail-valbeveiligingssysteem. Hierbij is echter een harnasgordel verplicht.
Uiteraard is het beter het dak te betreden via een vaste daktoegang, zoals bijvoorbeeld de hierboven genoemde dakluiken, maar dit is niet altijd mogelijk.

Voorbeeld:
Voor de bouwkundige tekenaar is een kooiladder geen probleem.
Bepaal de juiste positie voor de ladder, daar deze moet aansluiten op de aanwezige looproute op het dakvlak en zet dit op de tekening. De rest is standaard en dit lost de aannemer op, tenzij er bevestigingsproblemen zijn die je op een specifieke architectoniche manier wil oplossen.

  
klik hier om naar boven te gaan 

etc.

Ook dit zijn trappen. Ze behoeven echter niet aan de genoemde trapafmetingen van het Bouwbesluit te voldoen, aangezien het geen bouwwerken zijn die onder het bouwbesluit vallen. Ze moeten echter wel (afhankelijk van hun functie) voldoen aan bepaalde veiligheidseisen.

zie   voor ontwerp uitgangspunten voor dergelijke trappen de tabel trapafmetingen volgens het Bouwbesluit bij het onderdeel "Stijgpunten - trapafmetingen".

  
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 09-09-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Vlizotrappen:
klik hier om naar boven te gaan

klik hier om naar boven te gaan