Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Scheefhoekige parallelprojectie.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
de scheve parallelprojectie;
de methode met het hellende tafereel;
de axonometrische (rechte) parallelprojectie;


bron: aantekeningen
LOI cursus perspectief + Stereometrie voor het voortgezet en middelbaar nijverheidsonderwijs (Faddegon en Krooshof (Wolters) 1965)
 


 

Algemeen:

Ondanks de thans veelvuldig gebruikte 3D tekenprogramma's blijft kennis omtrent de handmatige tekentechnieken interessant voor de tekenaar/ontwerper die iets anders wilt.

Elke tekenmethode in de stereometrie probeert de moeilijkheid te overwinnen, die hierin bestaat, dat lichamen met drie afmetingen (bijv. lengte, breedte, hoogte) afgebeeld moeten worden op een plat vlak, dat slechts twee afmetingen heeft (lengte en breedte).
Alle tekenmethoden lossen deze moeilijkheid op door op een of andere wijze het te tekenen lichaam op het tekenvlak te projecteren.

   Zie voor de achterliggende theorie het onderwerp "stereometrie" van het onderdeel "tekenen algemeen - wiskundig".
klik hier om naar boven te gaan 
Scheve parallelprojectie

De scheve parallelprojectie:

Een eenvoudige ruimtelijke afbeelding ontstaat door een lichaam in een "scheve" of schuine richting op een vlak te projecteren.
Bij deze projectiemethode lopen de projecterende lijnen wel evenwijdig maar staan niet loodrecht op het projectievlak.
Deze werkwijze levert een gemakkelijk te construeren, ruimtelijke voorstelling op. Voor het afbeelden van kleine technische voorwerpen is deze projectiewijze zeer geschikt.

Wanneer we de scheve projectie willen tekenen van een of ander lichaam, bijv. het viervlak ABCD, dan denken we ons dat meestal staande op een horizontaal vlak H voor één verticaal staand tafereel T.
Om de gegeven figuur en zijn projectie met elkaar te kunnen vergelijken, wordt het vlak H meestal om s neergeklapt tot het met T samenvalt.
In dit figuur zien we dat de projectiedriehoeken gelijkvormig zijn.


 

 

 

De meest toegepaste wijkhoek is 30° en de meest toegepaste verkortingsverhouding is ½. Doch dit is geen wet.
Zie voor voorbeelden de hiervoven bij "Algemeen" genoemde verwijzing naar het onderwerp stereometrie
 

 
   Constructie voorbeeld:
klik hier om naar boven te gaan 

De methode met het hellende tafereel:

Linker figuur:    Het tekenvlak T, waarop de te tekenen lichamen geprojecteerd worden, staat bij deze methode onder een hoek, welke meestal 75° bedraagt.
Rechter figuur:    Als een lijnstuk loodrecht staat op H, dan is de hoogte van de projectie hieraan niet gelijk, maar kleiner.

     

   Constructie voorbeeld:
klik hier om naar boven te gaan 

De axonometrische projectie:


De axonometrische projectie behoort tot de rechte parallelprojectie.

Het projectievlak heeft hierbij een scheve stand ten opzichte van een rechte drievlakshoek.

  • Bij een gelijkzijdige tafereelsdriehoek ontstaat de isometrische projectie.
  • Bij een gelijkbenige tafereelsdriehoek ontstaat de dimetrische projectie.
  • Bij een ongelijkbenige tafereelsdriehoek ontstaat de anisometrische projectie.
In CAD documentatie werd deze manier van tekenen ook wel 2½D genoemd.
 

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 20-01-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan