Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Tekeningen divers.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

splitsingstekening;

 

Splitsingstekening:

Een splitsingstekening is een plattegrond waarop de grenzen van de eigendomsrechten en algemene ruimten staan aangegeven met lijnen en arceringen.
Zie voor voorbeeld onderstaand model.

Het maken van zo'n tekening bij een nieuwbouwproject stelt over het algemeen weinig voor omdat er vaak al een digitale plattegrond is.
Bij splitsing van een oud gebouw zijn vaak geen accurate tekeningen meer aanwezig. Deze tekeningen zullen dan opnieuw gemaakt moeten worden

Let op!
Het maken van een splitsingstekening mag dan eenvoudig zijn, maar een splitsing van een bestaand gebouw gaat meestal samen met een ingrijpende interne verbouwing.

In monumenten is niet elke verbouwing toegestaan, of alleen mogelijk onder strikte voorwaarden.

De vloeren en wanden tussen de te splitsen appartementen moeten bouwkundig voldoen aan de huidige eisen met betrekking tot geluid, brandwerendheid, etc., anders is splitsing niet mogelijk.
zie   praktijkvoorbeeld bij het onderwerp "Brandveiligheid vloeren" van het onderdeel "Vloeren divers".
Let vooral op de toegenomen vloerdikte. Bij dit pand, welke in appartementen werd geslitst, kwam de hoogte niet in gevaar. Het probleem zat meer bij de trap en de buitenramen. Omdat de vloer niet werd gewijzigd ging Monumenten akkoord.

De hoeveelheid buitenlicht via de juiste raamopeningen moet eveneens voldoen aan de bouwkundige eisen.

Constructief moet alles kloppen, door mogelijke wijzigingen kunnen bestaande dragende muren in de weg zitten.

De eventueel benodige leidingkokers moeten buiten de appartementen zitten anders is splitsing juridisch erg moeilijk.

etc.


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
23-10-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan