Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Bouwkundige nulopname (nulmeting).

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

nulopname algemeen;

 

Bouwkundige opname:

In een bouwkundig opname rapport worden de op dat moment aanwezige bouwkundige gebreken nauwkeurig omschreven en fotografisch deskundig vastgelegd.
Een bouwkundige opname is derhalve een specifieke inventarisatie (nulopname) van de conditie van een gebouw of object.

Deze bouwkundige opnamen worden vaak bij bouw- en Infrastructurele projecten, met in de directe nabijheid gelegen gebouwen of objecten, voorafgaande de werkzaamheden uitgevoerd.  

De resultaten van de bouwkundige opname kunnen samen met een (risico) vooronderzoek ook dienen voor het inschatten van de risico’s, het bepalen van de meest optimale werkwijze en de afwikkeling van eventuele schade(s).  

Een bouwkundige vooropname is het aangewezen middel om risico's en claims zo veel mogelijk tot een minimum te beperken en-/of eventuele claims op hun juistheid te kunnen beoordelen.

Akte van Depot: Desgewenst kan een opnamerapport bij een notaris of andere instelling worden gedeponeerd waarmee zonder vorm van discussie kan worden aangetoond dat een bouwkundige opname vóór aanvang van de risicovolle werkzaamheden is uitgevoerd.

Voorbeelden:

zie extra   Voorbeeld fragment samenvatting nulopname omliggende bebouwing n.a.v. sloop en nieuwbouw.
zie extra   Voorbeeld fragment opnamerapport i.v.m. renovatie werkzaamheden kantoorgebouw.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 11-12-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Voorbeelden nulopname algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

Voorbeeld fragment samenvatting nulopname omliggende bebouwing n.a.v. sloop en nieuwbouw.


 

 

 extra informatie behorende bij:
Voorbeelden nulopname algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

Voorbeeld fragment opnamerapport i.v.m. renovatie werkzaamheden kantoorgebouw.
klik hier om naar boven te gaan