Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Ontwerpproces werktekeningen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

werktekeningen algemeen;

 
advertentie uit deel 1 van de ontwikkeling der bouwkunst van prof K,O,Hartmann (1923)
 
afbeelding:  advertentie uit deel 1 van de ontwikkeling der bouwkunst van prof K,O,Hartmann (1923)

Werktekeningen

Bij ieder bouwwerk overwegen in hoeverre het noodzakelijk/raadzaam is een gedeelte van de werktekeningen bij het bestek te voegen. Hierbij speelt ook een rol in hoeverre en wanneer deze werktekeningen declarabel zijn. Hoe beter de aannemer geinformeerd word, des te beter kan hij zijn calculatie maken, waardoor er tijdens de uitvoering minder kans is op meerwerk.

Bij bouwwerken, waarvan men zeker is dat deze gebouwd worden zonder te bezuinigen, kunnen in principe alle werktekeningen bij het bestek worden gevoegd.

Bij overige gevallen het aantal werktekeningen in de besteksfase beperken. Dit zijn meestal de overzichten van de buitenkozijnen, de plafondtekeningen, de traptekeningen, etc.
 

Bouwen zonder werktekeningen

Indien er geen werktekeningen worden gemaakt kan er van alles fout gaan. Zie onderstaand hilarisch voorbeeld welke ik via, via een collega heb ontvangen.

foutje

Bouwkundig 'oog voor detail'

Sent: Tuesday, February 27, 2007 12:56 PM
Subject: Magical LeaderTread
Brad, I think they did add an additional tread from that leader line. They didnt just carve out a corner from a shown tread. We are only showing 4 risers and they built 5.
Freaking hilarious!!!
michael
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 06-06-2013

 

 
klik hier om naar boven te gaan