Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Het doel van de onderneming.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
kosten;
de wet van vraag en aanbod;

btw; 

Algemeen:

Het doel van een onderneming is:   continu´teit  (het voortbestaan),   groei en   winst maken

Winst = verschil tussen opbrengst en kosten:


Ondernemerswinst bestaat voor kleine ondernemers uit:
  -  Het salaris dat hij/zij, met een zelfde functie, elders in loondienst zou ontvangen;
  -  Rente op het ge´nvesteerde kapitaal, die hij/zij elders had kunnen krijgen;
  -  Een ondernemerspremie voor gelopen risico, doelmatig werken, etc.

Ondernemerswinst bestaat voor grote ondernemingen uit:
  -  Geld voor uitbreidingsinvesteringen en research, alsmede geld voor nog niet winstgevende activiteiten en reserveringen.

Break-even point:

Het break-even point is het moment waarop de totale opbrengsten de totaal gemaakte kosten gaan overtreffen.

   Ofwel het moment waarop we hebben gewacht (de winst).
klik hier om naar boven te gaan 

Kosten:


Totale kosten = variabele kosten + vaste kosten:


Variabele kosten zijn afhankelijk van de productie snelheid, hoeveelheid, e.d.. Het zijn derhalve directe kosten.
Vaste kosten zijn onafhankelijk van de productie en worden ook gemaakt als er niet geproduceerd wordt. Het zijn dan ook indirecte kosten.

zie   voor algemene indirecte kosten, algemene indirecte bouwplaatskosten en directe loonkosten
het onderwerp "Begroting aannemer" bij het onderdeel "Ontwerpproces - bouwkosten".

zie   voor voorbeeld be´nvloeding indirecte en directe bouwkosten
het onderwerp "Bouwkosten algemeen" bij het onderdeel "Ontwerpproces - bouwkosten".

 

Verspilling van arbeid en materiaal:

Aan de rationele, voorziene en onvermijdbare kosten, zoals materiaalaankoop, wordt dikwijls meer aandacht besteed dan aan de bestrijding van vermijdbare onvoorziene verspillingen.
Deze irrationele kosten zijn te bestrijden door goede planning, goede organisatie en goede leiding.
Niettemin zullen we steeds moeten rekenen op een zekere mate van vermijdbare en onvoorziene kosten.
klik hier om naar boven te gaan


 

De wet van vraag en aanbod:

Bij toenemende vraag stijgt de (ruil) waarde en bij toenemend aanbod daalt de (ruil) waarde.
Deze wet verklaart wel waarom de waarde stijgt of daalt, doch verklaart niet de waarde zelf.

Bij de objectieve waardetheorie wordt uitgegaan van de gemaakte kosten. De gebruiks- of gevoelswaarde van het product en de omstandigheden waarin de producent, de verkoper of de koper zich bevinden worden buiten beschouwing gelaten.

Bij de subjectieve waardetheorie wordt juist uitgegaan van de gebruiks- en gevoelswaarde.
De objectieve waardetheorie gaat dus uit van het product en de subjectieve van de mens.
klik hier om naar boven te gaan 

BTW:


Aanbiedingsprijs (verkoper) = kosten + winst:


Koopprijs (koper) = aanbiedingsprijs (verkoper) + btw:

Voor de koper is de koopprijs zijn kostprijs. Hierin zit mede verrekend of apart vermeld de te betalen BTW belasting waarvoor hij geen aanslag krijgt.

De te betalen BTW kan op 2 manieren worden berekent en wel over de vergoeding cq aanbiedingsprijs (exclusief btw) of over de (ver)koopprijs (inclusief btw) In de aannemerij is de eerste manier gebruikelijk.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 30-12-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan