Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Werkenadministratie.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

schema werkenadministratie;
  

Algemeen:

Indien men in een bouwbedrijf een werk voor iemand uitvoert, dan dient men van dit werk een behoorlijke administratie uit te voeren, wil men er zeker van zijn dat alle kosten die men ervoor maakt ook in de administratie verwerkt worden.

Bij een "aangenomen werk" kan men dan later zien of men met de aanneemsom uitkomt of niet, in het geval dat men "in regie" werkt, of men alle kosten die men gemaakt heeft ook in rekening brengt.
zie   indien gewenst het onderwerp "Begroting aannemer" van het onderdeel "ontwerpproces - bouwkosten".
Hieruit volgt dat men bij "aangenomen werk" in de werkadministratie zeer goed kan zien waar de afwijkingen met de begroting, de vˇˇrcalculatie, zijn ontstaan. Ook voor het "meer- en minderwerk" hetwelk bij aangenomen werk toch verrekend moet worden, levert de administratie dan voldoende gegevens op.
zie   voor het onderwerp "Meer- en minderwerk" het onderdeel "ontwerpproces - bouwkosten".

Tevens levert de werkenadministratie de noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de balansopstelling.
zie   het onderwerp "Boekhouden" behorende bij dit onderdeel.

Uit het bovenstaande blijkt:    dat als je een goede kostprijs wilt krijgen, je voor ieder werk afzonderlijk de daaraan bestede lonen, materialen, gemaakte bedrijfskosten, eventele onderaannemers, tijdsduur en kosten machines, etc. moet vastleggen. Tevens moet van het totaal aantal verrichtte werkuren een splitsing gemaakt worden naar het soort werk en de grootte van dit werk.
klik hier om naar boven te gaan 

Schema werkenadministratie:

bron:    Aannemerscursus PBNA 1977

Er is veel veranderd in de tijd, maar de hoofdprincipes zijn grotendeels hetzelfde gebleven.

 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 13-05-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan