Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Dakisolatie plat dak.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen - isolatie types;

 
Zodra we aan een dakconstructie enige eisen t.a.v. de warmte-isolatie stellen moeten we speciale maatregelen treffen m.b.t. de vochthuishuishouding binnen een gebouw ten einde vochtopeenhoping (condensatie) onder een dampdichte dakbedekking te voorkomen .

Een van de belangrijkste maatregelen is adequate ventilatie.
Om ventilatie te beperken zijn dampremmende lagen in de constructie noodzakelijk.

Isolatie types:

Voor de eventueel toe te passen isolatie soorten
zie  het onderwerp "Isolatiematerialen" van het onderdeel "materialen - overig".
E.e.a. is afhankelijk van de plaats waar de isolatie wordt toegepast:

    -  onder of boven de dakconstructie;
    -  onder of boven de dakbedekking,
zie  het subonderwerp "Koud, warm dak principe" van het onderwerp "Platte daken algemeen" behorende bij dit onderdeel.

en of er bijkomende eisen zijn, zoals:
    -  wordt het afschot door de constructie geregeld of door de aan te brengen isolatie;
    -  functionele eisen (beloopbare daken, parkeerdaken, daktuinen, etc.).
zie  het subonderwerp "Afschot algemeen" van het onderwerp "Afschot platte daken" behorende bij dit onderdeel.
zie  het onderwerp "Beloopbare daken" behorende bij dit onderdeel.
zie  het subonderwerp "Parkeerdek" van het onderwerp "Stalling- en parkeergarage's"
van het onderdeel "ontwerpelementen - parkeren".

zie   het onderwerp "Daktuinen" van het onderdeel "daken - divers".
 

Let wel op!  Isolatienormen veranderen constant.
Voor de isolatie normen uit 1981, welke men bij verbouwingen veelvuldig aantreft    zie  buitenschil isolatie (algemeen)
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 09-06-2020

 

 
klik hier om naar boven te gaan