Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Aluminium bouwmethode.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

 

Algemeen:

Ontwerpen in aluminium (bron: TNO brochure "Ontwerpen en construeren in aluminium" 2003)

Aluminium is een relatief jong bouwmateriaal, dat vanwege zijn gunstige eigenschappen de laatste decennia steeds vaker wordt toegepast in bouwkundige en civiele constructies.

Met name het relatief eigen gewicht, de corrosievastheid en de enorme vrijheid in vormgeving zijn bepalende factoren wanneer voor aluminium wordt gekozen. Door op een juiste manier gebruik te maken van deze gunstige eigenschappen kunnen technisch en economisch optimale constructies worden gerealiseerd.

Aluminiumconstructies hebben vaak een innotief karakter. Het construeren in aluminium en het vakkundig toepassen van de gunstige eigenschappen vraagt om specifieke kennis van het materiaal en haar mogelijkheden. Op dit moment ontbreekt deze kennis vaak bij ontwerpers, constructeurs en opdrachtgevers, waardoor men geneigd is in traditionele oplossingen uit bijvoorbeeld de staalpraktijk te denken. Bij TNO Bouw, afdeling Bouwconstructies is deze kennis wel aanwezig.

Aluminium Centrum:

Het Aluminium Centrum is een koepelorganisatie voor de aluminium producerende, verwerkende en toepassende industrie en fungeert als kennis- en informatiecentrum. De organisatie heeft tot doel het bevorderen van de toepassing van aluminium in Nederland.
Door middel van kennisoverdracht, promotie en onderzoek streeft het Aluminium Centrum naar een toename van het aluminiumgebruik en een versterking van de positie van aluminium in de sectoren bouw, transport, verpakkingen en overige industriŽle en consumententoepassingen.

(Aluminium Centrum Voorveste 2 Houten)   foto:   (Aluminium Centrum Voorveste 2 Houten)
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 03-09-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan