Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Staalskelet.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

staalskeletbouw;
spanten en portalen;
ruimtevakwerken;


 

Staalskeletbouw:

staalframebouw voorbeeld
 

Staalskeletbouw (staalframebouw) is montagebouw.
Het meeste werk wordt in constructiewerkplaatsen verricht met alle voordelen van dien.

Voor voorbeelden staalframebouw zie bij de betreffende bedrijven op internet.

Voor vrijwel alle constructies (uitzonderingen daargelaten) wordt altijd gestreefd naar een vermindering van het absolute gewicht.
Zowel voor dragende als niet dragende constructiedelen (o.a. gevelbekleding bij gebouwen) wordt daarom veel dunne staalplaat toegepast.
De geschiktheid om ingewikkelde vorm- en lasbewerkingen te ondergaan;     de doelmatige oppervlakbescherming en vooral een van de lichtste materialen bij vergelijkbare sterkte, maakt de toepassing van dunne staalplaat zeer geschikt voor de bouw.

   het onderwerp "Koud gewalste stalen contructieonderdelen" bij het onderdeel "Staalbouw".
   het onderdeel "Staalbetonvloeren".
   het onderwerp "Skeletwanden" bij het onderdeel "Binnenwanden".
   het onderwerp "Vliesgevelopbouw" bij het onderdeel "Vliesgevels".
   het onderdeel "Geprofileerde (golf)platen" bij "Daken schuin".
   het onderwerp "Geprofileerde stalen daken" bij het onderdeel "Plat dak details".
klik hier om naar boven te gaan 

 

Spanten en portalen:


   zie ook staalframebouwdetails   
www.bouwenmetstaal.nl

Het berekenen van spanten en portalen:

Zie hiervoor bij de verwijzingen naar externe sites van derden.

Knikverbanden:

Knikverbanden dienen om voor gedrukte constructiedelen de kniklengte te verkorten. Men combineert ze vaak met wind- en montageverbanden.

   het subonderwerp "Stabiliteitsvlakken bij stalen (hallen) constructies" van het onderwerp "Stabiliteit" bij het onderdeel "Constructietechniek - algemeen".

Zo worden, indien de hoofdspanten vakwerkliggers hebben, de gedrukte bovenranden hiervan door middel van gordingen gekoppeld aan de toch al aanwezige stabiliteitsverbanden die het zijdelings uitknikken verhinderen.

Soms komen ook in de onderrand van dergelijke vakwerkliggers drukkrachten voor. De inklemming van de ligger in de relatief slappe kolommen is maar gering;    het negatieve moment in de ligger bij de kolom is dus klein maar kan toch in de randstaven bij knooppunt A drukkrachten veroorzaken. Dit knooppunt moet tegen zijdelings uitknikken worden beveiligd bijvoorbeeld door schoorstaven naar een gording (deze moet hiertoe voldoende sterk zijn).


klik hier om naar boven te gaan


 

Ruimtevakwerken:

Onder ruimtevakwerken worden verstaan ruimtelijke metalen draagconstructies opgebouwd uit staven en knopen op een zodanige wijze dat krachten in de staven door externe belastingen opgeroepen, ruimtelijk worden overgedragen tussen de staven.
De toepassing van ruimtevakwerken vindt in de regel plaats uit vormgevingsmotieven, gecombineerd met de specifieke voordelen die aan deze constructiewijze verbonden zijn.

Tot deze voordelen kan gerekend worden de mogelijkheid om constructies met grote overspanningen met een relatief laag eigen gewicht samen te stellen.
Een ander voordeel is de betrekkelijk eenvoudige wijze waarop met ruimtevakwerken overkragende constructies kunnen worden verwezenlijkt.
 

Naar de wijze van samenstellen zijn ruimtevakwerken te onderscheiden in systemen, opgebouwd uit:

  • op het werk uit staven en knopen samengestelde constructies
  • geprefabriceerde elementen
Met systemen samengesteld uit aparte staven en knopen kan een groot aantal, ook ingewikkelde structuren worden verwezenlijkt.
Met de systemen samengesteld uit geprefabriceerde segmenten kan slechts een beperkt aantal geometrische figuren worden gevormd.
Deze systemen zijn dan ook in de regel bedoeld voor het vervaardigen van horizontale daken.

Naar de wijze waarop de verbindingen in de knooppunten tot stand komen kan onderscheid gemaakt worden in constructies met:

  • gelaste verbindingen
  • boutverbindingen
  • vormverbindingen met klembouten

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 23-12-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan