Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Kitten en kitvoegen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

kitten en kitvoegen algemeen;
de werking van kitvoegen;
niet-constructieve dilatatievoegen in gevels (artikel);


 

Kitten en kitvoegen algemeen:

Kitten worden toegepast om de daarvoor in aanmerking komende naden en -voegen op blijvende wijze vocht-., tocht- en geluiddicht af te sluiten

Een kitvoeg begrenst twee ten opzichte van elkaar bewegende bouwelementen, welker bewegingen ontstaan door o.a. temperatuursinvloeden, winddruk, materiaalkrimp, verkeersbelastingen, zakkingen, e.d..
Om het vrij kunnen bewegen van de naden en een blijvende afdichting mogelijk te maken dient de kit (zelf) vervormbaar te zijn en dient ze een permanente hechting te bezitten aan de bouwelementen.

De kitsoorten die in de bouw worden gebruikt kunnen worden onderverdeeld in:

 • Verstijvende kitten zoals stopverf e.d.
  (deze kitten zijn na het verhardingsproces niet meer vervormbaar)
 • Plastische kitten, zoals welpasta's en butyleenkitten.
  (deze kitten blijven vervormbaar)
  Een op de kit uitgeoefende kracht vervormt de kit, maar na het wegnemen van de vervormde kracht keert de kit niet weer vnzelf tot de oorspronkelijke vorm terug.
 • Elastische kitten zoals polysulfidekitten, polyurethaankitten en siliconenkitten.
  (deze kitten zijn vervormbaar en keren na het wegvallen van de vervormde kracht tot hun oorspronkelijke vorm terug)
 • Plastisch-elastische kitten zoals acrylaatkitten.
  (deze kitten zijn in feite een tussenvorm tussen de plastische en elastische kitten en keren na vervorming, afhankelijk van de grote van de vervorming, maar gedeeltelijk in hun oude vorm terug)


bron tekstfragment:    LOI interieur verzorging 1978 (?)
 

klik hier om naar boven te gaan


 

De werking van kitvoegen:


Jellema
klik hier om naar boven te gaan 

Niet-constructieve dilatatievoegen in gevels:

 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 17-07-2013

 

 
klik hier om naar boven te gaan