Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Metselwerk maatvoering.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

het matenplan;
lagen- en koppenmaat;
De dikte van metselwerk gevels     bij metselwerk algemeen;

steenformaten; 

Het matenplan:

Aan de hand van het programma van eisen, waaraan het bouwwerk moet voldoen, wordt een ontwerptekening gemaakt. Op deze ontwerptekening wordt, indien nodig, de goedkeuring van welstandstoezicht, etc. gevraagd.
Daarna wordt deze verder uitgewerkt tot een bestektekening (c.q.bouwaanvraagtekening).

Voor de daaropvolgende uitvoering zijn detail- of werktekeningen nodig.

matenplan matenplan
bron afbeelding:  Jellema (1965)

Op de plattegrondtekeningen worden de exacte plaats van alle buiten- en binnenmuren, deur- en raamkozijnen, schoorstenen, bouwkundige kasten, trappen, etc. aangegeven voor zover als nodig. Indien een zuivere maatvoering nodig is, zoals in het geval van schoon metselwerk, dan zal deze maatvoering op koppenmaat moeten worden uitgezocht.
Op de daarbij behorende geveltekeningen zal de maatvoering op lagenmaat moeten worden uitgezocht.

Zie voor infoblad 21 m.b.t. maatvoering in baksteenmetselwerk van de Bond van Baksteen Fabrikanten bij de verwijzingen naar externe sites van derden

Voor daktekeningen van schuine daken geldt een zelfde procedure indien dakoverstekken, dakkapellen en/of dakramen worden toegepast. Doch nu is de pannenmaat bepalend, hetgeen noch wel eens wordt vergeten.
   het subondewerp "Maatvoering"
behorende bij het onderwerp "Daken met dakpannen bedekking" van het onderdeel "daken - schuine daken".

klik hier om naar boven te gaan 

Lagen- en koppenmaat bij traditioneel metselwerk:


De maatvoering van de strek en de kop is onderling zo gekozen, dat twee koppen met een tussenliggende voeg gelijk zijn aan de strek.
Deze verhouding van kop en strek was van belang als men dikkere muren wilde samenstellen.

Lagenmaat = steendikte + lintvoeg
Voegdikte, afhankelijk van keuze architect, meestal tussen de 8 en 13 mm. Hoe strakker de steen des te dunner de voeg.
In de praktijk bij waalformaat meestal 16 lagen per meter.

Koppenmaat = breedte steen + voeg
Deze maat wordt bepaald m.b.v. een hele steen (strek + voeg = 2 koppen + voeg)

muurdammen n koppen - voeg
breedte kozijnen n koppen + voeg
naar binnen springende gevelvlakken n koppen

metselwerkverbanden metselwerkverbanden
klik hier om naar boven te gaan 

Steenformaten:


Metselbaksteen
Qua fabricage onder te verdelen in o.a. (machinale) handvormsteen, vormbaksteen en strengperssteen wordt in verschillende formaten, verschillende kleuren (mangaan, paars, rood, geel, wit, etc.) en oppervlaktestructuren (bezand, glad, generfd, geglazuurd en gekamd) in de handel gebracht.

De steenformaten zijn van oudsher in verschillende streken (vaak aan de grote rivieren, vandaar de naam) ontstaan, maar zijn, wat de produktie betreft, niet aan die streken gebonden gebleven. De bekendste formaten in Nederland waren:

  • Waalformaat
  • Vechtformaat
  • IJsselformaat
  • Maasformaat
Van deze formaten is de Waalformaat de meest bekende. Vooral door zijn gunstige dikteverhouding in het metrieke stelsel
(Bij gebruik van een standaard voeg gaan er 16 lagen in 1 meter.)

De baksteen formaten die in Nederland volgens de Nederlandse Bond van Baksteenfabrikanten het meest voorkomen zijn:
metselsteen formaten (http://www.baksteen.be)
Voor de in Belgische baksteenformaten die ook bij ons regelmatig voorkomen zie bij verwijzingen naar externe sites van derden

maatvoering metselstenen

Sinds 1 april 2006 is de baksteen norm NEN-EN 771-1 van kracht.
De Europese productrichtlijn voor metselbaksteen. Op basis hiervan wordt het CE-merk afgegeven.
In de NEN-EN 771-1 zijn niet langer de begrippen waalformaat, vechtformaat, etc. vastgelegd.
Deze formaataanduidingen mogen, vanuit historisch besef, wel gebruikt blijven worden, opdat men weet over wat voor soort product men spreekt.

Kalkzandsteen:
De formaten die in Nederland voorkomen zijn:

(De maatverschillen die voorkomen t.o.v. de bakstenen vinden hun oorsprong in het productieproces.)

maatvoering metselwerk calduran
maatvoering metselwerk calduran
maatvoering metselwerk calduran

Betonstenen- en blokken:
Betonstenen en –blokken zijn geschikt voor zowel ‘schoon’ als ‘vuil’ lijm- en metselwerk in al dan niet dragende binnen-- en buiten wanden, funderingen en kelders. Ze hebben een hoge draagkracht, zijn relatief goedkoop en makkelijk te verwerken.
Er zijn zeer veel verschillende soorten, maar wanneer we een indeling maken naar toepassing, kunnen we grofweg twee soorten onderscheiden: betonblokken voor niet-zichtbaar metselwerk en voor zichtbaar metselwerk.

Betonblokken voor zichtbaar metselwerk.
Deze blokken zijn, m.u.v. de speciale gevelbetonstenen, vooral geschikt voor het zichtbare binnenmetselwerk.
Ze zijn beschikbaar in kleine formaten, zijn maatvast en kunnen onafgewerkt gebruikt worden.

Betonblokken voor niet-zichtbaar metselwerk.
Ze zijn zowel in holle als in volle vorm verkrijgbaar en de keuze is erg groot.
Zo kan je kiezen uit blokken met een thermische of akoestische isolatie (b.v. betonblokken waarin Argexkorrels (geëxpandeerde kleikorrels) verwerkt zijn), speciale blokken met hoge brandwerendheid, etc.

De standaard b2 blokken van Bredero beton uit 1981 welke je veelvuldig tegenkomt in gebouwen uit die tijd.

Voor de huidige blokkenmaten zie de levereranciers op internet.

b2 blokken

Cellen(gas)beton: Cellen(gas)beton zul je als schoon werk zelden of nooit tegenkomen.
   het subondewerp "Traditioneel samengestelde wanden"
behorende bij het onderwerp "Binnenwanden" van het onderdeel "wanden".

 

 

  Naast deze hierboven genoemde formaten zijn er nog vele anderen. Een kleine rondleiding op internet toont dit aan.

De ontwerper die baksteen in de gevel toepast wil in de ontwerpfase al weten wat de maat van de gekozen baksteen is.

Opmeten van stenen uit een typemonster, voor de maatvoering op tekening, zal altijd tot problemen lijden.
Alleen op basis van een leveringsmonster (uit de reeds geproduceerde partij), waarin alle karakteristieken van de sortering voorkomen, kan een juiste gemiddelde maat worden bepaald.
Raadpleeg daarom altijd na gemaakte keuze de exacte maatgegevens van de leverancier.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 05-03-2017

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Steenformaten:
klik hier om naar boven te gaan

Formaten metselbaksteen (stuks afhankelijk van voegdikte)


naam: afmeting in mm:stuks
per m2:
2 DF 240 x 115 x 11333
3 DF 240 x 175 x 11333
Booms 175 x 82 x 5090
Brabantse steen 188 x 88 x 5384
Brussels 195 x 95 x 6570
Bundesnormaalform.BNF240 x 115 x 5265
Campina 290 x 90 x 6545
Dordtse steen 180 x 88 x 4399
Engels formaatEF215 x 102,5 x 6565
EuroformaatENF240 x 100 x 7148
F5 230 x 110 x 5762
Frans Formaat IFF1220 x 105 x 5470
Frans Formaat IIFF2220 x 105 x 6558
Friese drieling 184 X 80/84 X 40/43103
Friese mop 217 x 103 x 4580
Goudse steen 155 x 72 x 5396
Groninger steen 240 x 120 x 6057
Hamburger dun 220 x 105 x 5564
HilversumsformaatHF225/240 x 105/115 x 40/4282
HSL (werkende maat) 300 x 100 x 8033
IJsselformaatIJF160 x 78 x 41118
Kathedraalformaat I 240 x 115 x 6553
Kathedraalformaat II 270 x 105 x 5555
 
naam: afmeting in mm:stuks
per m2:
Kieler dik 230 x 110 x 6556
Klamp 180 x 85 x 4594
Kloostermop I 280 x 105 x 8038
Kloostermop II 320 x 130 x 8034
LEMLEM290 x 90 x 9033
Lilliput I 160 X 75 X 35131
Lilliput 2 150 x 70 x 30156
Limburgse steen 240 x 120 x 6553
Moduul 50M50190 x 90 x 5083
Moduul 65M65190 x 90 x 6567
Moduul 90M90190 x 90 x 9050
Moef 215 x 100 x 6556
NormaalformaatNF240 x 115 x 7150
Renova / Restomat 210 x 100 x 5567
RF 250 x 120 x 6551
RijnformaatRF175/184 x 84/90 x 40/45100
RijnformaatRF175/184 x 84/90 x 40/45100
Romeins formaat 240 x 115 x 4277
Utrechts plat 215/220 x 102/103 x 38101
VechtformaatVF210 x 100 x 4091
WaaldikformaatDF210 x 100 x 6561
WaalformaatWF210 x 110 x 5076

klik hier om naar boven te gaan