Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Metselwerk (gevel)muurafdekkingen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

muurafdekkingen algemeen;
gemetselde afdekkingen - afdekking door rollagen;
gemetselde afdekkingen - afdekking door ezelsruggen;
gemetselde afdekkingen - afdekking door vlechtingen;
bladlood;
overige muurafdekkingen;
topgevels;

bron - afbeeldingen:   Jellema, KNB-baksteen, joostdevree.nl


 

Muurafdekkingen algemeen:

Bij vrijstaande muren moet je het metselwerk aan de bovenkant afdekken.

Door inwatering vanaf de bovenzijde van de muur, blijft de muur vaak langdurig vochtig, waardoor schade kan ontstaan door aangroeiing van mos en algen, door bevriezing van vochtige muurgedeelten en door uitlogen of uitspoelen van voegwerk.
Een goede muurafdekking zorgt ervoor dat het regenwater direct van de muur wordt afgeleid, waardoor minder vochtopname plaatsvindt en de muur sneller droogt. Ook vervuiling krijgt zo minder vat op de muur.

  ook het subonderwerp "Afwatering" van het onderwerp "Natuursteen toepassingen" van het onderdeel "Materialen - (-)steen/beton" uit 1923.
Hierbij moet wel worden bedacht dat in de loop van de tijd de stenen vlakker zijn geworden en de specie waarmee we metselen qua samenstelling en eigenschappen is veranderd.

Voor muurafdekkingen kun je verschillende materialen gebruiken, zoals:

  • baksteen;
  • natuursteen;
  • beton;
  • gebakken klei;
  • metaal;
  • kunststof.
Let op!
Hoewel hier niet bij name genoemd zijn raam- en kozijndorpels ook muurafdekkingen.
zie  hiervoor het subonderwerp "Onderdorpel aansluitingen"
van het onderwerp "Houten traditionele buitenkozijn details" behorende bij het onderdeel "kozijnen - buitenkozijnen"

klik hier om naar boven te gaan


 

Gemetselde afdekkingen - afdekking door rollagen:

Een rollaag is een veelgebruikte afdekking voor vrijstaande muren.
Gebruik voor een rollaag een harde steensoort (i.v.m. mosaangroei en stukvriezen. De rollaag dient bij voorkeur naar één kant afwaterend te worden aangebracht en/of met een waterkerende specie afwaterend te worden gevoegd.
Dit kan door specie te gebruiken in een verhouding van 1 : 2,5 in portlandcement.

Jellema   figuur KNB-baksteen
klik hier om naar boven te gaan 

Gemetselde afdekkingen - afdekking door ezelsruggen:

Een ezelsrug is een schuin aflopende afwaterende muurafdekking die vaak toegepast wordt bij tuinmuren, maar ook bij andere gevelvlakken zoals de luchtbogen bij de gotische kerken.
Voor de hoeken en muurbeëindigingen wordt hierbij veelal gebruik gemaakt van speciaal vervaardigde profielstenen (beton, keramisch of van natuursteen).

ezelrug ezelsrug


ezelsrug
klik hier om naar boven te gaan 

Gemetselde afdekkingen - afdekking door vlechtingen

vlechtingen   lechtingen
zie extra   het maken van vlechtingen.
klik hier om naar boven te gaan 

Bladlood:

Bladlood wordt veelal verwerkt in toepassingen waar het sterk onderhevig is aan temperatuurwisselingen.
Op door de zon beschenen plaatsen zijn - vooral tijdens de zomermaanden - dagtemperatuurverschillen van 60º en meer geen uitzondering.

Het is daarom van groot belang ervoor te zorgen dat bladloodconstructies zodanig worden uitgevoerd dat optredende uitzetting en krimp ongehinderd kan plaatsvinden.

zie   het onderwerp "Lood" van het onderdeel "Materialen - metalen".

voor informatie over gebruik en verwerkingen van bladlood in de bouw zie de verwijzingen naar externe sites van derden:
klik hier om naar boven te gaan 

Overige muurafdekkingen

Naast de gemetselde oplossingen zien we een scala van al dan niet geprefabriceerde afdekmaterialen.

Jellema  afbeelding:   Jellema

De elementen of banden van natuursteen, kunststeen, keramiek of beton mogen in geen geval met sterke specie op de muur worden bevestigd. Door verschillen in werking van de banden t.o.v. het metselwerk onder invloed van vocht- en temperatuur zal de band anders worden losgetrokken, waarbij scheurvorming kan ontstaan in de eerste lagen van het metselwerk die worden meegetrokken.
Betonbanden en banden van natuur- en kunststeen kunnen het beste op dwarse ruggetjes van slappe kalkspecie (3k:1c:10z) worden gesteld (ca 50 mm breed en h.o.h. ca 50 tot 100 mm). De langsvoeg moet worden volgezet met een blijvend elastische (olievrije) kit. De stootvoegen worden met dezelfde specie gevuld en na uitkrabben ook met kit volgezet.

Kunststof en metalen (aluminium, roestvrij staal, zink, koper) afdekprofielen vormen daarnaast een tweede groep van niet-gemetselde afdekkingen. Het gaat hierbij in de regel om handelsprofielen die speciaal voor dit doel worden vervaardigd en compleet met bevestigingsmateriaal, hulpstukken en verbindingen worden geleverd.

Voor de diverse in de handel zijnde muurafdekkers zie verwijzingen naar externe sites van derden:
klik hier om naar boven te gaan 

Topgevels:

Bij een topgevel komen de meeste hiervoor besproken afdekkingen in een of andere variant voor.


zie   indien gewenst het onderdeel "Nederlandse bouwstijlen".

aantekeningen TH
aantekeningen TH


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 24-11-2017

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Gemetselde afdekkingen - afdekking door vlechtingen:
klik hier om naar boven te gaan

Het maken van vlechtingen

Jellema   Jellema
klik hier om naar boven te gaan