Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Spouwmuurisolatie.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
isolerende funderingsaansluitingen;
isolerende bouwmuuraansluitingen;
isolerende kozijnaansluitingen;
isolerende schuin dakaansluitingen;
isolerende plat dakaansluitingen;

na-isolatie van spouwen;
na-isolatie van spouwen bij nieuwbouw; 

Algemeen:

bron afbeeldingen:   documentatie Koninklijk verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten 1985

Een baksteen buitengevel is te combineren met alle mogelijke binnenconstructies. Of de binnenwand nu bestaat uit een houtskelet, prefab blokken of gietbeton, een bakstenen gevel gaat er altijd mee samen. Welke isolatietechniek ook wordt toegepast.

De dikte van het toe te passen isolatiemateriaal bepaalt de minimale benodigde spouwbreedte.
Bij de standaard detaillering wordt in het algemeen een vrije luchtspouw van 3 á 4 cm toegepast. Het doel hiervan is het mogelijk maken van een ongehinderde afvoer van eventueel door het buitenspouwblad doordringend water.

Noot!
Bij na-isolatie wordt dit principe echter weer teniet gedaan, hetgeen soms problemen veroorzaakt.
Zie subonderwerp "na-isolatie van spouwen" verderop.

Voor buitenschil isolatie algemeen    zie  buitenschil isolatie (algemeen)
klik hier om naar boven te gaan 

Isolerende funderingsaansluitingen:


noot bij opmerking C:
Bij toepassing van een isolatie die geen vocht opneemt kan de de isolatie tot op de fundering worden doorgezet.
Ook wordt momenteel het binnenspouwblad in de kruipruimte ook aan die zijde geďsoleerd om een koudebrug te voorkomen
 

Bij doorzetten van de isolatie tot onder het grondwaterpeil zie voor documentatie leverancier bij verwijzingen naar externe sites van derden:
 

spouwmuurisolatie
klik hier om naar boven te gaan 

Isolerende bouwmuuraansluitingen:

spouwmuurisolatie

spouwmuurisolatie
klik hier om naar boven te gaan 

Isolerende kozijnaansluitingen:

zie  tevens bij buitenkozijnen, ramen en deuren het onderdeel kozijnaansluitingen

spouwmuurisolatie
spouwmuurisolatie
klik hier om naar boven te gaan 

Isolerende schuin dakaansluitingen:

zie  voor daken bij "daken algemeen" - en bepaal daar welk subonderwerp

spouwmuurisolatie
spouwmuurisolatie
klik hier om naar boven te gaan 

Isolerende plat dakaansluitingen:

zie  voor daken bij "daken algemeen" - en bepaal daar welk subonderwerp

spouwmuurisolatie
klik hier om naar boven te gaan 

Na-isolatie van spouwen:

Volgens de VENIN (Vereniging van Erkende Na-isolatiebedrijven in Nederland) mogen spouwen in muren bijna altijd volledig worden gevuld, mits door een deskundige firma uitgevoerd met een voor dit doel goedgekeurd materiaal.

noot!
Vochttransport van buiten naar binnen moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Vooral bij muren die niet door de zon en/of worden opgedroogd.
Het metselwerk moet dan ook van voldoende kwaliteit zijn. Dus:    een goede steen, dichte metselspecie, goed aangebrachte voegspecie, etc.
Bij oude muren is dit niet altijd het geval.
Vochttransport van binnen naar buiten moet zoveel mogelijk worden voorkomen door dampdichte constructies waar mogelijk en (continue) mechanische ventilatie.

na-isolatie   foto fragment van http://www.venin.nl/Spouwmuur.html

Bestaande spouwmuren kunnen worden geďsoleerd met de volgende materialen:

  • Kunststofschuimen zoals UFschuim, polystyreenschuimparels en polyurethaanschuim;
  • Minerale materialen zoals steenwolvlokken en glaswolvlokken;
  • Perlitekorrels.
let op!
Bij het renoveren van woningen wordt in vele gevallen de gebouwschil van extra isolatie voorzien. Wanneer dat gebeurt bij geschakelde woningen is het zaak om de spouw die de woningen scheidt af te sluiten van de buitenlucht.
zie   indien gewenst het subonderwerp "De ankerloze spouwmuur" van het onderwerp "Metselwerk verbanden, etc."
behorende bij dit onderdeel

De weerstand van de buitenschil inzake damptransport wordt door na-isolatie namelijk verhoogd. De weerstand bij de de scheidingswand van geschakelde woningen blijft echter gelijk. De druk in deze ongeisoleerde spouw neemt dus toe en daarmee het transport van warme vochtige lucht.
Het extra zorgvuldig afsluiten van deze ongeisoleerde spouw t.p.v. woningscheiding met extra isolatie voorkomt overmatige condensproblemen op deze plek.
klik hier om naar boven te gaan 

Na-isolatie van spouwen bij nieuwbouw:

bron: Nederlandse Bouw Documentatie - Nieuws (8 september 2020)

Naast de traditionele manier van gevelisolatie is het ook mogelijk om de spouwmuur bij nieuwbouw te isoleren met inblaaswol.

Knauf Insulation heeft in samenwerking met professor Arnold Janssens, verbonden aan de Universiteit Gent, onderzoek uitgevoerd* naar de noodzaak van de luchtspouw voor het droogproces van bakstenen gevels. De belangrijkste conclusie is dat die noodzaak ontbreekt. Gedeeltelijk of geheel gevulde spouwmuren functioneren net zo goed. De luchtspouw, een lange traditie in de bouw, is daarmee zo goed als overbodig Ook de bakstenenindustrie zelf onderschrijft deze manier van werken. Volgens de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB), is onder een aantal voorwaarden een volledig gevulde spouw bij nieuwbouwwoningen uitstekend toepasbaar. Zo staat in het infoblad 50 van de KNB te lezen: ‘Door deze voorwaarden te gebruiken als basis voor het ontwerp en de materiaalspecificatie, is volledige vulling door na-isolatie ruim toepasbaar voor nieuwbouwconstructies behalve in gevallen met een sterke regenblootstelling. De gebouwhoogte en -ligging zijn hierbij bepalend.’
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 11-01-2022

 

 
klik hier om naar boven te gaan