Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Metselwerk voegen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

voegwerk algemeen;
het voegwerk in oude bouwwerken;


bron Leidraad tekst: Opzichtershandboek (ABC bouwmanagement) 2006

 

Voegwerk algemeen:


 

 

De voegkleur wordt bepaald door zijn samenstelling.
De vorm naar zijn uiterlijk.

  voegen (Jellema)

Voorbereidende werkzaamheden:

Na het metselen de voegen minstens 15 mm uitkrabben.
Ter voorkoming van zoutuitbloei verdient het aanbeveling om minimaal 6 weken te wachten met het voegwerk, nadat het metselwerk gereed is. Zodat de vrije kalk uit de cementmortel kan treden.
  het subonderwerp "Zoutuitbloei" van het onderwerp "Aantastingsbronnen voor verval"
behorende bij het onderdeel "gevels - algemeen".

Indien de gevel met zuur gereinigd dient te worden verdient het de voorkeur hiervoor fosforzuur toe te passen.

Nadelen zoutzuur:
Zoutzuur maakt de gevel hygroscopisch, waardoor alggroei makkelijker kan optreden.
De ijzerbestanddelen in lichtgekleurde bakstenen kunnen oplossen waardoor blijvende bruinverkleuring kan optreden.

Mangaanhoudende bakstenen nooit met zoutzuur reinigen, hiervoor zijn speciale reinigingsproducten voor verwijdering van uitbloeiingen en cementsluier in de handel.

Voegmortels:

De te gebruiken voegmortel dient afgestemd te worden op de gebruikte metselmortel en de steen.

Voor de samenstelling van de voegmortel wordt (in het algemeen) 1 : 3 aanhouden.

 
Het zand mag niet te grof zijn. Bij voorkeur de delen welke grover dan 2 mm zijn eruit zeven.

Bij voorkeur geen (of weinig) witte cement toepassen, maar gebruik Portlandcement:   Hoogovencement geeft vlekvorming.

Bij verblendstenen een kalkarme voegmortel toepassen
(Een verblendsteen is een van vette gresklei (met een strengpers vervaardige) holle, zeer gladde baksteen met scherpe randen en perforaties.)

Open stootvoegen:

Goede ventilatie van de spouw d.m.v. open stootvoegen is noodzakelijk om te vermijden dat het buitenblad nat blijft door vochtige lucht in de spouw.
  het subonderwerp " De ventilatie van de spouwmuur (open stootvoegen)"
van het onderwerp "Metselwerk verbanden, voegen, specie, etc." behorende bij dit onderdeel.

klik hier om naar boven te gaan


 

Het voegwerk in oude bouwwerken:

Toen we nog metselde met een mortel van kalk en zand was alles anders.
Zie onderstaande fragment uit de cursus "materialen en technieken oude bouwwerken" van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1983.


 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 16-06-2020

 

 
klik hier om naar boven te gaan