-

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Lamellenwandsystemen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

inleiding;
componenten en constructie van een lamellenwandsysteem;
water- en luchtdichtheid;
uitvoering divers;

bron afbeeldingen:   documentatie Renson

 

Inleiding:

bron tekst inleiding (excl. noots):   documentatie Renson

De eerste lamellen werden ontworpen om de klokken en carillons tegen regen en wind te beschermen in de klokkentoren, zonder daarbij het geluid te storen.

Vandaag zijn de lamellen zodanig geŽvolueerd, dat ze perfect kunnen assisteren bij het afschermen tegen regen, geluid, vogels, ongedierte en in sommige gevallen zelfs lucht ! In andere gevallen zijn de lamellen specifiek ontworpen om een bepaalde luchtdoorlaat toe te laten.

Vele opties, zoals toegangsdeuren en deurkrukken, kunnen in het lamellenwandsysteem ingebouwd worden zonder de homogeniteit van de wand te verstoren.


noot !
De bedoeling van de oorspronkelijke naar buiten hellende houten galmborden in het galmgat was, het voorkomen van overmatige regeninslag en het naar beneden richten van het geluid van het klokgelui.
Echter galmgaten zijn (naast de niet volledige waterdichtheid) ook geschikte openingen voor vliegende dieren, zoals vleermuizen, uilen, duiven, etc.. Vooral vanwege de uitwerpselen werd dit niet altijd gewaardeerd. Vandaar dat men zocht naar een alternatief.
Bijvoorbeeld door het afdichten met gaas of nog beter met de hier genoemde lamelsystemen, alhoewel dit voor monumenten, tenzij niet zichtbaar, niet is toegestaan.

(foto galmborden :   Grote kerk (Culemborg))

Andere voorbeelden van vroegere toepassingen, die hier niet genoemd zijn, zijn:

zie   het onderwerp "Luiken en blinden" bij het onderdeel bij "Buitenkozijnen".

zie   het (sub)onderwerp "Openbare toiletruimte algemeen" van het onderdeel bij "Keukens/sanitair - sanitair".

Huidige veel gebruikte toepassingen:


Lamellenwandsystemen worden thans vaak gebruikt voor het afschermen van technische ruimtes die permanent geventileerd moeten worden
en voor het camoufleren van technische installaties op een dak, als we niet willen zien.

Doch, het kan ook een onderdeel van architectuur zijn.
Zie de combinatie van een modern bouwwerk met een 16de-eeuws pand aan de Rietveld te Delft.

   

klik hier om naar boven te gaan


 

Componenten en constructie van een lamellenwandsysteem:


De huidige lamellenwandsystemen bestaan uit een draagstructuur van verticaal geplaatste geŽxtrudeerde aluminium dragers, welke aan de achterliggende wand en/of constructie wordt bevestigd.
De zwaarte van de dragers is afhankelijk van de bevestigingsmogelijkheden en de afstand tot de achterliggende wand en/of constructie.

Op de dragers worden daarna de lamellenhouders voor de lamellen bevestigd.

Elk lamel heeft zijn eigen lamellenhouderclip die ervoor zorgt dat de lamel zich vastklipst aan de drager.
De lamellenhouders worden mechanisch bevestigd aan de dragers en verzekeren de gelijke tussenafstand van de lamellen.

Voor de thermische uitzetting gebruikt men op de scheiding tussen twee in elkaars verlengde liggende lamellen een dubbele lamelhouder. Voor de tussenliggende lamelhouders gebruikt men de enkele lamelhouder.

De hierboven afgebeelde lameltypen zijn gemaakt van geŽxtrudeerd aluminium, gerolde aluminium plaat, gerolde gegalvaniseerde staalplaat en gerolde rvs plaat.

noot !
Daarnaast zijn er natuurlijk ook houten lamellen, maar deze zijn meer een variant van de hierboven bij "Luiken en blinden" genoemde lamellen en zijn geen onderdeel van dit systeem.
klik hier om naar boven te gaan


 

Water- en luchtdichtheid:klik hier om naar boven te gaan 

Uitvoering divers:

Verstekhoeken, deuren, insecten- en vogelgaas kunnen probleemloos geÔntegreerd worden. Afhankelijk van de gekozen applicatie zijn er verschillende constructies mogelijk.
Zie hiervoor de betreffende documentatie van de leverancier(s)

Verstekhoeken:

Daar waar de lamellen de hoek omgaan worden ze in de juiste verstek gezaagd om een strak aanzicht te verkrijgen.
Er zijn twee manieren van aansluiten. Strak tegen elkaar of met een tussenmaat. E.e.a. is afhankelijk van de keuze van opvang van de uitzetting.

zie   voor linešire uitzettingscoŽfficienten het onderwerp "Krimpen en uitzetten" bij het onderdeel bij "Bouwfysica".

Gaas:

Om te voorkomen dat insecten, ongedierte of vogels door het lamellenwandsysteem kunnen dringen kan er gaas op de achterkant van het lamelenwandsysteem d.m.v. een vlak profiel worden aangebracht.
Er zijn verschillende typen gaas voor dit doel beschikbaar.

Deuren:

Wees er bij deuren van bewust dat de opening kleiner is dan de totale deurafmeting.
Dit komt door het scharniersysteem. De positie van de toe te passen pivot-scharnieren hangt namelijk af van de totale belasting van de deur.


 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 24-05-2017

 

 
klik hier om naar boven te gaan