Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Verwarmingsbronnen algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

De ontwikkeling van de schoorsteen;

open en gesloten verbrandingstoestellen algemeen;
toevoer van verse lucht naar open verbruikstoestellen;
afvoer van verbrandingsgassen.

CV installaties, etc. en warmtepompen  zie 

Algemeen:

Als je naar het gemiddeld energieverbruik van een huishouden in Nederland kijkt dan valt op dat de verwarming van ruimte en water veruit het grootste deel van het totale energieverbruik is. Wil je energie besparen dan valt hier een grote slag te maken.

passieve zonne-energie
(trombemuur Het mooiste en het meest duurzaam is als je je huis niet hoeft te verwarmen omdat je door middel van passieve zonne-energie en goede isolatie helemaal geen verwarming meer nodig hebt.
De werkelijkheid is natuurlijk altijd anders en de meeste huizen moeten dan ook bijverwarmd worden.

zie buitenschil passieve zonne-energie   passieve zonne-energie bij buitenschil

Maar wat is nu de beste manier om een huis duurzaam te verwarmen?
De mogelijke verwarmingsbronnen (tijdsbeeld afhankelijk) verschillen in rendement en hebben daarnaast ook ieder hun eigen voor- en nadelen.
 

 

klik hier om naar boven te gaan 

De ontwikkeling van de schoorsteen:

Oorspronkelijk bestond, zoals beschreven de verwarmingsgeschiedenis, de verwarming uit een open vuur en fungeerde een gat in het dak als uitlaat voor de rook.
  het onderwerp "Verwarmingsgeschiedenis" behorende bij dit onderdeel.

Daarna kwam hier, ter verbetering van het gat, de schoorsteen.   bron tekst:    In Holland staat een huis van J,C. Alders (1943)

De ontwikkeling van de schoorsteen
klik hier om naar boven te gaan 
gesloten en open verbruikstoestellen

Open en gesloten verbrandingstoestellen algemeen:


Een open-verbrandingstoestel is een toestel dat voor de verbranding van de brandstof gebruik maakt van lucht uit de ruimte waarin het toestel staat opgesteld,
  • en waarbij de rookgassen in diezelfde ruimte vrijkomen (afvoerloos toestel) Bij de verbranding van gas komen stoffen vrij zoals koolzuurgas, stikstofoxide en waterdamp.
    Voor de meeste toestellen geldt de verplichting ze aan te sluiten op een afvoer naar buiten. Slechts bij sommige toestellen, zoals het gasfornuis is het toegestaan die verbrandingsproducten via de directe omgeving af te voeren.
    Een gasgeiser zonder directe afvoer naar buiten, zoals vroeger gebruikelijk, is derhalve niet meer toegestaan.
  • of via een afvoer naar buiten gaan (afvoergebonden open toestel).

Dit in tegenstelling tot een gesloten-verbrandingstoestel, dat beschikt over een eigen toevoer- en afvoerkanaal.

Veelal in de vorm van een concentrisch schouwkanaal waarbij in een buis verse lucht naar het gesloten verbruikstoestel wordt gebracht en verbrandingsgassen naar buiten worden afgevoerd.

concentrisch kanaal gesloten verbruikstoestel   concentrisch kanaal gesloten verbruikstoestel
 

Voorbeelden van een open-verbrandingstoestel zijn:
de gasboiler, de oudere CV-ketel, de geiser, de gasoven, de gaskachel, de houtkachel, de open haard, etc.

Voorbeelden van een gesloten-verbrandingstoestel zijn:
de huidige CV-ketel en de gevelkachel.
klik hier om naar boven te gaan 

Toevoer van verse lucht voor open verbrandingstoestellen:


Open verbrandingstoestellen betrekken hun verbrandingslucht uit het vertrek waar zij staan opgesteld. Deze lucht moet voldoende "vers" zijn: ofwel voldoende zuurstof bevatten.
Bij natuurlijke ventilatie d.w.z. zowel de toevoer als de afvoer gebeuren zonder mechanische versterking (ventilators) dient de verse lucht direct van buiten te komen.

Toevoer van verse lucht gebeurt door kieren en spleten, en door geopende ramen en deuren. Maar alleen opzettelijk aangebrachte roosters en toevoerleidingen voldoen aan de voorschriften.
De openingen moeten zo geplaatst worden dat ze geen tocht veroorzaken.

Wanneer mechanisch, met wasemkap en/of ventilator, lucht wordt afgezogen uit een ruimte waarin een "open" gastoestel met afvoer naar buiten is geplaatst, moet er van buiten zonder belemmering evenveel lucht kunnen toestromen naar die ruimte als er wordt afgezogen. Dit om tegen te gaan dat lucht via het afvoerkanaal van het "open" gastoestel wordt aangezogen.

Schoorsteentrek bij vaste en vloeibare brandstoffen :
Afbeelding links schoorsteentrek bij vaste en vloeibare brandstoffen en rechts schoorsteentrek bij aardgas

     
klik hier om naar boven te gaan 
afvoerkanalen

Afvoer van verbrandingsgassen:


bron afbeelding:   Consumentenbond uitgave "Water, elektriciteit en gas.

De afvoer van de rookgassen geschiedt door aansluiting van het verbrandingstoestel op een rookkanaal dat bestemd is voor de afvoer van verbrandingsgassen van zowel, vaste, vloeibare als gasvormige brandstoffen.

Een afvoerleiding die door een wand, vloer plafond of dak wordt gevoerd, moet beschermd tegen aantasting zijn en mag geen brandgevaar opleveren.
Op plaatsen waar de afvoer door een brandbare vloer, wand of dak wordt gevoerd moeten brandseperatieplaten worden toegepast.
Het gat voor de doorvoeren dient in middellijn altijd 10 cm groter zijn dan de buitenmiddellijn van de afvoerleiding.
 

Traditionele afvoerkanalen:


zie schoorsteen   afvoerkanalen rookgas via traditionele schoorstenen bij het onderdeel schoorstenen
zie schoorsteen   schoorsteen doorvoer door dak / uitmonding op dak.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 29-03-2019 (23-01-2024 verwarmingsgeschiedenis verplaatst)

 

 
klik hier om naar boven te gaan