Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Stadsverwarming.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen; 

Algemeen:

Een ondergronds buizennetwerk waardoor warm water stroomt, waarmee je huizen en douche en kraanwater kunt verwarmen, wordt in de volksmond ook wel stadsverwarming genoemd en staat thans vanwege het klimaatakkoord bij diverse gemeenten volop in de belangstelling.
Stadsverwarming is echter geen nieuw verschijnsel. bron:    Historische Reeks Utrecht 1998 (Een hart van Warmte. 75 jaar stadsverwarming in Utrecht.)

Vandaag de dag vinden we het heel gewoon dat met een draai aan de thermostaatknop de warmte onze vertrekken vult. Deze luxe is er echter nog niet zo lang. Tot in de zestiger jaren stookten veel Nederlanders nog een kolen- of oliekachel.
In Utrecht werd al in de jaren twintig een begin gemaakt met een systeem dat de kolenkit overbodig maakte:   de stadsverwarming. Hiervoor werd de warmte benut, die overbleef bij het opwekken van elektriciteit.
Stadsverwarming bood de klant veel voordelen:   geen gesleep met kolen, noch geploeter om `s morgens de kachel aan te krijgen. Het aantal aansluitingen breidde zich dan ook snel uit.

In 2050 mag deze warmte alleen nog van duurzame bronnen komen.
Dan heb je het ondermeer over geothermie (warmte uit de aarde), aquathermie (warmte uit oppervlakte- en afvalwater), biomassacentrales (verbranding gecertificeerde biomassa) of over restwarmte van bedrijven.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 06-04-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan