Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Warmtemuur.


Een warmtemuur is zoals zijn naam al zegt een opgewarmde muur die zijn warmte door middel van straling afgeeft aan een koudere omgeving van een aangrenzende ruimte.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

het principe;
warmtemuur algemeen;
de ge´soleerde warmtemuur; 
warmtemuur

Het principe:

Een open haard, kolen-, hout-, en tegelkachel, etc. verwarmt een ruimte d.m.v. stralingswarmte.
De rook in de schoorsteen van deze verwarmingsbronnen zal, op zijn weg naar buiten, zijn warmte deels afstaan aan de wanden van het betreffende kanaal alvorens het kanaal te verlaten. Ongeacht het materiaal waarvan het kanaal is gemaakt.
In een koude ruimte waardoor het kanaal loopt is dit tijdens een stookseizoen duidelijk te merken, tenzij het een goed ge´soleerd kanaal betreft. De wanden van het kanaal voelen duidelijk warm aan.
Deze warmte wordt middels straling aan de koudere omgeving afgestaan.

Hoe dichter het kanaal bij het vuur zit, des te warmer de rook, des te warmer het kanaal, des te groter de mogelijkheid tot warmtestraling.

In naaststaand plaatje is het eerste gedeelte van het rookkanaal in de naastliggende ruimte uitgebouwd in de vorm van een tegelkachel. Dit gedeelte van het rookkanaal wordt middels het vuur en de af te voeren rook verwarmd. Deze warmte wordt daarna zoals bij een normale tegelkachel middels straling aan de ruimte aldaar afgegeven.

bron afbeeldingen:  stralingswarmte gids - 12 ambachten - uitgave 1980


 

 

 

 

Een warmtemuur berust op het zelfde als hierboven beschreven principe doch warmtebron en warmtemuur zijn meer gescheiden van elkaar en het te verwarmen oppervlak cq stralingsoppervlak is groter.

Omdat een warmtemuur een veel groter stralingsoppervlak heeft dan een kachel, geeft een warmtemuur al voldoende warmte af wanneer deze tussen de 25░ en 40░ Celsius is.

Veel mensen kennen de warmtemuur in de vorm van de 'knuffelmuur' uit het zwembad.
Je zou ook kunnen zeggen: Een warmtemuur is vloerverwarming op z'n kant.
In vaktaal spreekt men ook wel van 'Lage Temperatuur Verwarming' (LTV).
klik hier om naar boven te gaan 

Warmtemuur algemeen:

Hoe de warmtemuur voor zijn warmteafgifte wordt verwarmd is afhankelijk van de manier hoe de overige ruimten worden (of niet worden) verwarmd, hoe e.e.a. is ge´soleerd, hoe een woning wordt gebruikt, etc.

De dikte van de warmtemuur is afhankelijk van de manier hoe de muur wordt verwarmd en de eventuele overige functies van de muur.

Wordt bijvoorbeeld een woning verwarmd via kachels, etc. dan is alleen een verlengde rookgasafvoer beschikbaar (zie bovenstaand figuur).
Wordt de woning verwarmd via een cv installatie dan kunnen verwarmingsslangen worden ingemetseld welke, via een speciale regelunit, op de verwarmingsketel wordt aangesloten.
Wordt de woning verwarmd met luchtverwarming dan kunnen keramische buizen, holle bakstenen, etc. voor de kanalen worden toegepast.
Porotherm Climabrick Bij gebruik van verwarmingsslangen in een bestaande steenachtige wand is het mogelijk een warmtewand te maken door deze waarnodig uit te frezen en er daar de leidingen in aan te brengen.
Let op!  Bij een betonwand wel rekening houden met de aanwezige wapening.

Bij een nieuwe warmtemuur met verwarming middels verwarmingsslangen kan een speciale warmtewandsteen worden gebruikt, zoals de Porotherm Climabrick binnenmuurstenen welke voorzien zijn van verticale sleuven waarin de slangen ingebracht kunnen worden.
Zie voor site leverancier bij verwijzingen naar externe sites van derden.

Om warmteverlies door luchtholten te vermijden dient de muur afgewerkt te worden met een pleisterwerk.

Een goede handleiding voor de bouw van warmtemuren, met veel extra informatie, is de Werkmap Warmtemuren van het centrum voor ecologische technieken 'De Twaalf Ambachten'. (www.de12ambachten.nl)

Voor verkoeling i.p.v. verwarming kan in de zomer koud water door de leidingen stromen i.p.v. warm water.
klik hier om naar boven te gaan 
warmtemuur

De ge´soleerde warmtemuur:

Als je een warmtemuur wilt aanbrengen op een buitenmuur dan is (extra) isolatie vereist.

Een veel gebruikte constructie is het Systeem Willy Bouwens. Hierbij wordt op de muur eerst een spouw aangebracht, waarin een speciale, warmte- reflecterende 'thermosheet' folie wordt opgehangen. Wanneer de buitenmuur zelf niet ge´soleerd is, worden 2 spouwen met thermosheet aangebracht. Vervolgens wordt de spouw afgedekt met stevig plaatmateriaal, waarop de slang gemonteerd wordt. Daarna wordt de warmtemuur met leem gestuct.

bron http://www.econerd.org/portiek/warmtemuur/
 

 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 07-01-2014

 

 
klik hier om naar boven te gaan