Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Warmtepomp.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

het principe van warmtewinning uit ----------;
de hybride warmtepomp;

de bouwkundige voor- en nadelen;
geluidseisen (2021);

 


 

Algemeen:

Een warmtepomp is het omgekeerde principe van een koelkast, waarin de warmte wordt onttrokken om te koelen. Aan de achterzijde van de koelkast wordt de warmte afgegeven aan de omgevingslucht.
Bij een warmtepomp is het principe net andersom hier wordt de warmte juist naar binnen gezogen.

De warmtepomp ontleent de hiervoor benodigde warmte uit de natuurlijke warmtebronnen lucht, bodem of grondwater.

Een hybride warmtepomp is een aanvulling op de gasgestookte cv-ketel en de zelfstandige warmtepomp kan de cv-ketel helemaal vervangen.
Welke pomp je het beste kunt kiezen hangt af van budget en ruimte in en om huis.
Er zijn momenteel verschillende soorten warmtepompen verkrijgbaar zoals:

 1. de lucht-water warmtepomp;
 2. de grond-water warmtepomp;
 3. de water-water warmtepomp;
 4. de lucht-lucht warmtepomp;

  noot!
  het eerste woord gaat over de manier van warmte verkrijging (zie principe van warmtewinning uit ----------)
  en het tweede woord gaat over de manier van warmte afgifte (water via cv radiatoren of lucht via airco).

 5. en de hybride warmtepomp.

Wat is het doel:
Wil je alleen je woning verwarmen of wil je ook je sanitaire water verwarmen?
Dit laatste zal namelijk bepaalde eisen stellen aan je warmtepomp.

Hoe ziet jouw woonruimte eruit?
Wanneer je een warmtepomp gaat installeren voor de verwarming van je huis is het natuurlijk het prettigste wanneer je de warmtepomp kan aansluiten op een bestaande installatie.


klik hier om naar boven te gaan 

Het principe van warmtewinning uit ----------:


Het principe van warmtewinning uit de buitenlucht:
Door een ventilator wordt buitenlucht aangezogen.
Een compressor perst deze lucht samen waardoor er warmte ontstaat.
De warmtewisselaars in de installatie vervoeren deze warmte verder en geven deze af aan het systeem, zoals bijv. een gesloten cv-circuit.

Omdat lucht nog altijd gratis is, is dit een zeer voordelige manier van energie opwekken. Het nadeel van deze techniek is echter dat de temperatuur van de buitenlucht niet constant is. Het rendement van de installatie is daardoor afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de aangevoerde lucht en de het te verwarmen doel.

Het principe van warmtewinning via grondwater:
Grondwater zit hier in Nederland overal in de bodem en kan dus zonder al te veel problemen gebruikt worden.

Via een pomp wordt het grondwater naar een warmtewisselaar gestuurd. Daar neemt de warmtepomp de energie op en zet deze om in bruikbare warmte voor de installatie.
Het grondwater stroomt vervolgens via een absorptiebron terug de grond in. Deze techniek kan het hele jaar door gebruikt worden.

De temperatuurschommelingen van grondwater zijn minder groot dan die van de buitenlucht. Daarom is het rendement van deze systemen hoger.

Het principe van warmtewinning via warmte-energie uit de bodem:
Bij de geothermische methode worden afhankelijk van de behoefte één of meerdere sonden 50-100 meter diep in de grond geplaatst. Een warmtedragende vloeistof transporteert haalt de warmte-energie uit de aarde naar de warmtepomp, waar het wordt omgezet in bruikbare warmte voor de installatie.

Omgekeerd kan dit systeem ook worden gebruikt voor koudeopwekking in de zomerperiode.
zie   het onderwerp "Warmte/koude opslag in de bodem" van het onderdeel "installaties - W-G-E".


klik hier om naar boven te gaan


 

De hybride warmtepomp:

Een hybride warmtepomp is een aanvulling op de cv-ketel en gebruikt warmte uit de buiten- of ventilatielucht om het huis en eventueel het tapwater te verwarmen.
Het apparaat werkt hetzelfde als een zelfstandige warmtepomp, alleen springt de cv-ketel bij als het buiten erg koud is of wanneer er (veel) vraag is naar warm water.
Een hybride warmtepomp kun je goed combineren met de bestaande radiatoren. Maar met lage temperatuurverwarming (waarbij de watertemperatuur in de verwarmingsinstallatie relatief laag is) levert hij het hoogste rendement.

klik hier om naar boven te gaan


 

De bouwkundige voor- en nadelen:


De binnen-unit van de warmtepomp wordt in de buurt van de cv-ketel geplaatst, daar moet dus voldoende ruimte zijn. Bij een in een krappe kast geplaatste ketel kan dit dus problemen opleveren en een verbouwing noodzakelijk maken.

De buitenunit wordt bij voorkeur in de buurt van de bestaande cv-ketel geplaatst, doch dit is veelal een probleem, welke met enige creativiteit moet worden opgelost. (Waar plaatsen we hem en hoe laten we de duidelijk zichtbare leidingen lopen.)

De cv-ketels van de bestaande installaties staan bij standaard woningbouw woningen met een kap meestal op zolder onder de nok en naast de trap. Op die plek bevond zich oorspronkelijk ook de schoorsteen. De huidige schoorsteen (qua naam hetzelfde) heeft echter totaal andere functies.

Bij standaard woningbouw woningen zonder een kap staat de ketel meestal in een kast op de overloop.

Bij oudere woningen kan hij overal staan, afhankelijk van de verbouwingen die tijdens zijn plaatsing zijn verricht.

Soms moet je hem in de tuin zetten, soms kan die op het dak of moet hij tegen een muur.
Maar waar je hem ook plaatst. De leidingen komen vaak in het zicht en kunnen behoorlijk storend zijn.


Hou er echter rekening mee dat het geluidsniveau behoorlijk hoog is als de pomp op vol vermogen draait. Plaats hem dan ook niet daar waar de buren er last van kunnen hebben, b.v. op naast elkaar grenzende balkons van flats.
Hou bij de plaaatsing van de buitenunit ook rekening met eventuele trillingen die ontstaan, deze kunnen resoneren in de onderliggende bouwkundige constructie. Een licht geconstrueerde houten dak is dan ook geen goede ondergrond.
     Maar of dit nu wel de juiste manier is ?
klik hier om naar boven te gaan 

Geluidseisen (2021):

Voor nieuwe lucht- en waterwarmtepompen en airco's met buitenunits gelden sinds 1 april nieuwe geluidseisen;  welke zijn vastgelegd in het Regeling Bouwbesluit 2012. Om de bromtoongeluidsoverlast te beperken mogen de installaties, op de erfgrens met de buren, tussen 19.00 uur 's avonds en 7.00 uur s'ochtends maximaal 40 decibel en overdag maximaal 45 decibel geluid produceren.

Om aan deze geluidsnorm te kunnen voldoen moeten ze worden geplaatst op een minimale afstand van drie tot vier meter van de perceelgrens.
Via een geluidsmeting kan worden nagegaan of de geluidsnorm wordt overschreden. Indien dit het geval is;  dan zal een extra geluidswerende omkasting dit euvel moeten beperken.    noot!  Bij tussenwoningen met een perceelbreedte van 5.50 m. is dit dus standaard.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 15-12-2019 (18-09-2022 geluidseisen (2021))

 

 
klik hier om naar boven te gaan