Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Sanitair en bouwbesluit, etc.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

bouwbesluit, etc;
miva toilet;

divers; 

Bouwbesluit, etc:

Volgens het bouwbesluit moet in een woning, woongebouw, kantoor, etc. een toiletruimte, van bepaalde afmetingen aanwezig zijn. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als bestaand.

De afmetingen voor toiletruimten die in de bouwverordening worden genoemd verschillen per situatie. Zo gelden er voor de nieuwbouw andere afmetingen dan voor de bestaande bouw. Evenzo zijn de minimale afmetingen voor kantoortoiletten anders dan die van de woningbouw.

De afmetingen gelden alleen voor dat gedeelte van een toiletruimte dat gelegen is onder een vrije hoogte van 2100 mm. (Voor bestaande niet tot bewoning bestemde gebouwen gelden afwijkende hoogtematen.)

toilet en bouwbeluit

Als er in het toilet hangclosets worden toegepast dan zullen we rekening moeten houden met de ruimte die nodig is voor de inbouw, aangezien het Bouwbesluit hierin niet voorziet.

Bij plaatsing in een hoek dienen vanzelfsprekend de benodigde minimale afmetingen vanuit die hoek worden uitgezet.

Ook het aantal toiletten dat minimaal aanwezig moet zijn is in het Bouwbesluit geregeld. Dit is afhankelijk van de gebruiksfunctie en de bezettingsgraad en gerelateerd aan de grootte van het betreffende gebouw, woning, woongebouw, kantoor, etc.

Het Bouwbesluit regelt overigens niet het aantal dames of herentoiletten of het aanwezig zijn daarvan. Dit is in andere wetten geregeld, zoals onder andere in het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Horecawet, etc.

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 3.24. Toiletten, urinoirs en wasbakken:

  1. In een bedrijf of inrichting waar werknemers werkzaam plegen te zijn, is voor de werknemers ten minste n toilet aanwezig.
  2. In een bedrijf of inrichting waar 10 of meer werknemers gelijktijdig werkzaam plegen te zijn, is voor iedere 15 of minder werknemers van hetzelfde geslacht ten minste n toilet aanwezig. Voor mannen mag voor een deel met urinoirs worden volstaan mits er ten minste n toilet voor iedere 25 of minder mannen aanwezig is.
  3. De toiletten en urinoirs zijn doelmatig ingericht en goed geventileerd; zij bevinden zich in de nabijheid van de ruimten waar de werknemers hun werkzaamheden verrichten.
  4. In een bedrijf of inrichting waar 10 of meer werknemers gelijktijdig werkzaam plegen te zijn, zijn de toiletten naar seksen gescheiden.
  5. In of in de onmiddellijke nabijheid van de ruimten waarin de toiletten en urinoirs zich bevinden zijn voldoende wasbakken aanwezig. De wasbakken zijn doelmatig geplaatst en beschikken over stromend water.

In een woning moet de toiletruimte zijn voorzien van zodanige afmetingen dat een rolstoelgebruiker, al dan niet met hulp van een derde, gebruik kan maken van die toiletruimte. Bij de minimale maten welke in het Bouwbesluit zijn genoemd ligt het in de rede, dat de plaats van de deur van de toiletruimte, uit het oogpunt van toegankelijkheid voor een rolstoelgebruiker wordt geplaatst in de lange zijde van de toiletruimte.


 

 
foto:
sanitaire unit tijdens verbouw ingang bibliotheek/museum/volksuniversiteit Culemborg (2014)

Dit toilet op de bouwplaats, welke was aangesloten op het riool voldoet aan het gestelde onder punt 1.
Als het echter niet kon worden aangeloten op het riool, dan was de dixi de enige alternatief.

zie   zie voor de toiletgeschiedenis het onderdeel "Toiletruimte algemeen".
 

Het reinhouden van toiletten is van het grootste belang (de constructie van wanden en vloeren moet zodanig zijn dat deze gemakkelijk zijn schoon te houden).
zie   het onderwerp "Vloer- en wandafwerking in sanitaire ruimten" behorende bij dit onderdeel.
klik hier om naar boven te gaan 
minimale afmetingen

Miva toilet:

De bruikbaarheid van een toilet wordt in hoofdzaak bepaald door de gebruiksruimte bij de closetpot.
Rolstoelgebruikers verplaatsen zich, afhankelijk van individuele mogelijkheden zijwaarts, achterwaarts of voorwaarts van hun stoel op de closetpot. Dit vergt naast ruimte tevens stevige steunen.
Een toilet dat hierin voorziet, is bruikbaar voor iedereen.
 

Integraal toegankelijke toiletten zijn gebaat bij een frequent gebruik en kunnen / mogen, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet alleen gebruikt worden door gehandicapten, maar ook door niet gehandicapten.
specificaties miva toilet
Gebruik indien gewenst een aanduiding die dit promoot.

specificaties miva toilet specificaties miva toilet

Minimale afmetingen 1650x2200 of 1950x1900:

specificaties toiletruimte:
 • Keermogelijkheid rolstoel voor de toiletpot 1500mm;
  Vrije ruimte voor de toiletpot 1200x1200mm;
  Vrije ruimte naast toiletpot aan de ene zijde 900x1200 en aan de andere zijde 350x1200mm;
  Opstelruimte voor wastafel 900x1200mm;
  Doorgang tussen toiletpot en wastafel naar deur 1200mm;
 • Deur naar buiten toe openend;
  Vrije doorgang minimaal 850mm;
  Bij deurbediening met klink, de klink minimaal 500mm uit inwendige hoek en aan binnenzijde voor het dichttrekken een horizontale beugel over volle deurbreedte op 900mm+;
  Slot moet in geval van nood van buitenaf te openen zijn;
 • Let op!
  Ook de gangzijde moet voldoen aan de normen van toegankelijkheid.
  specificaties miva toilet

  Indien je niet aan deze normen kunt voldoen vanwege ruimtegebrek, dan is een automatische schuifdeur een mgelijke oplossing.
  zie  zweefdeursystemen bij het onderdeel "Binnenkozijnen - Schuifdeur, schuifpui (zweefdeur).

 • Zithoogte closetpot 450 tot 500mm+;
  Voorkant zitting 700mm uit de wand;
  Aan weerszijden van de closetpot opklapbare steunen, lengte steunen 900mm, plaatsing 300 325mm uit hart pot en hoogte 250 tot 300mm boven de zitting;
 • Hoogte onderrijdbare wastafel 800mm+, en een kraan toepassen met voldoende lange hendel;
 • Vaste spiegel, vlak tegen wand, hoogte vanaf 1000mm+ tot 1950mm+;
 • Bedieningselementen zoals verlichtingschakelaars, kranen, spoelknoppen, etc., aanbrengen tussen 900mm en 1200mm+ en 500mm uit inwendige hoek;
 • Radiatoren en de daarbij behorende leidingen dienen zich geheel buiten het minimaal benodigde vrije vloeroppervlak te bevinden;
  Hetzelfde geldt voor zichtbare leidingen t.b.v riool, water, etc.;
 • Indien gewenst cq vereist een alarm d.m.v. licht en geluidssignaal en melding op continue bezette post (receptie, beheerder etc.) aanbrengen;
  Bediening door middel van contrasterend koord op 400mm+ rondom gehele toiletruimte en alleen uit te schakelen in toilet door middel van aparte schakelaar.
klik hier om naar boven te gaan


 

Divers:


Het lijkt zo makkelijk, maar in een bestaand pand vergt het veel gepuzzel.

Gevangenpoort Den Haag.


 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 15-11-2017

 

 
klik hier om naar boven te gaan