Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Matrix raakvlakken.werkzaamhedenleverancieraannemerinstallateur Einstallateur W
     
roltrappen:    
     
transport naar het werkx   
     
inbrengen in het werkx   
     
hijsvoorzieningenxx  
tijdelijke of permanente    
     
sparingen- en opstellingstekeningenxx  
     
voorzieningen t.b.v. ondersteuningspunten x  
     
ondersteuningspuntenx   
     
olie/zandafscheider    x
alleen bij roltrappen in de buitenlucht    
     
aansluiting op riolering   x
alleen bij roltrappen in de buitenlucht    
     
E-aansluiting  x 
     
verlichtingx   
     
 leverancieraannemerinstallateur Einstallateur W
liften;    
     
sparingen-en opstellingstekeningenxx  
ca 2,5% van de totale schacht oppervlak    
     
liftmachinekamer x  
machinekamer 60 minuten brandvrij    
wanden en plafond glad en stofbindend afwerken. In de liftmachinekamer tevens rekening houden met oliebestendige vloeren, oliedorpels e.d.    
voor transport van materialen is een deurbreedte van minimaal 1000 benodigd, voorzien van cilinderslot met knopcilinder. Naast de toegangsdeur een verzegeld brandsleutelkastje aanbrengen.     
er mogen geen leidingen en/of toestellen die niet tot de installatie behoren in de liftmachinekamer worden aangebracht     
     
liftschacht x  
wanden en plafonds stofbindend afwerken    
het aanbrengen van door de liftfabrikant beschikbaar te stellen ankerrals.    
het aanbrengen van een hijsbalk in het schachtplafond voor een last van 15/20/25 kN    
het aanbrengen van een afsluitbare ventilatieopening in het schachtplafond    
het aanwerken van door de installateur geleverde olie-lekbakken op de schachtputvloer    
schachtputvloerafwerking dubbelhard gebakken tegels, oliebestendig gevoegd en opstaande tegelplint    
er mogen geen leidingen en/of toestellen die niet tot de installatie behoren in de liftschacht worden aangebracht. Sprinklers zijn in liftschachten verboden en ook niet nodig als de schachtwanden voldoende brandwerendheid hebben en er een overdruk situatie wordt gecreeerd.    
     
hijsvoorzieningenxx  
permanent hijsoog aan hijsbalk voor een last van 15 kN    
     
mantelbuis liftplunjer x  
maatvoering opgave leverancier    
     
liftplunjer + geleidersx   
     
kooigeleiderrail + montagex   
bevestigd aan constructie liftschacht     
     
schachtdeurenx   
ontwerp architect    
Voor de schachttoegangen waarvan de onderdorpel zich 6 mm boven het peil van de afgewerkte vloeren bevindt een oplopende vloerafwerking toepassen    
het aanwerken van de kozijnen en/of muuromkledingen van de schachttoegangen welke door de installateur worden aangebracht.    
     
schachtoproepknoppenx   
     
liftcabine + deurenx   
ontwerp architect    
     
kabels en leidingen in liftschachtx   
     
E-aansluiting  x 
     
verlichting liftcabinex   
     
verlichting liftschacht  x 
     
verlichting liftmachinekamer  x 
de toegangsweg naar de liftmachine moet in de vluchtrichting tot aan een algemene ruimte zijn voorzien van vluchtmarkering en noodverlichting. De in deze toegangsweg gelegen deuren moeten in de vluchtrichting zonder sleutel te openen zijn    
     
ventilatie liftmachinekamer   x
het aanbrengen van een afsluitbare ventilatie-opening t.b.v. geforceerde afzuiging. Boven de vloer een afsluitbaar aanzuig ventilatierooster met stoffilter.    
     
tijdige schachtafsluitingxx  
gedurende de bouw    
     
tijdelijke werkplatformsxx  
gedurende de bouw, op aanwijzing van de liftinstallateur.    
     
algemeen;    
gebruik van de afgemonteerde installatie in de eindfase van het bouwwerk door de bouwaannemer of diens onderaannemers is zonder toestemming van de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger normaliter niet toegestaan    
     
werkplanningx   
     
coordinatie x  
overall planning werkzaamheden    
     
uitvoering + kwaliteitx   
verantwoordelijkheid directie    

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 17-11-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan