Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Glazen liften.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

toepassen van glas in schachtwanden en klimaatbeheersing in de schacht. 
glaslamellen in maaiveldlift
bestekfase NoordZuidlijn Amsterdam CS

Toepassen van glas in schachtwanden en klimaatbeheersing in de schacht:

afbeelding:  glaslamellen in maaiveldlift (bestekfae NoordZuidlijn Amsterdam CS)

Glazen schachtwanden moeten, om doorval gevaar te voorkomen, t.p.v. de schachtdeuren van gelaagd glas zijn voorzien tot ca 3,5 m boven vloerniveau.
Voor de overige schachtwanden bedraagt deze hoogte 2,5 m.

Wanneer de schachtconstructie brandwerend dient te worden uigevoerd, zal de plaatselijke brandweer aanvullende eisen kunnen stellen aan het soort glas en kit. Deze eisen mogen niet in conflict zijn met de de bovengenoemde doorvaleisen.

Opwarming van de liftschacht.
Bij schachten die geheel of gedeeltelijk zijn voorzien van glas, komt het in de zomermaanden regelmatig voor dat de temperatuur in de schacht onacceptabel hoog oploopt. Door deze hoge temperaturen neemt de kans op storingen toe.
Het gevolg van dergelijke storingen kan zijn dat personen in de liftcabine opgesloten raken. Dit is gevaarlijk. Om deze redenen moet de schachttemperatuur beheerst blijven door een goede ventilatie.
Bij te hoge schachttemperaturen dient de lift buiten bedrijf te worden gesteld.

Afkoeling van de schacht.
Er bestaat geen verplichting de liftschacht te verwarmen of te isoleren van koude. Maar omdat stalen onderdelen van b.v. een schachtdeur bij afkoeling vocht aantrekt is bevriezing met storing als gevolg mogelijk. Om deze redenen moet de schachttemperatuur beheerst blijven door een goede verwarming in de liftschacht.
 

 

 

 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 30-03-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan