Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Vloerafscheidingen   (trapleuningen en balustraden).

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

bouwbesluit en vloerafscheiding;
afwerking van trapgat en balustrade;
trapleuningen;
leuningvormen;
leuning wrongstukken;

balustrade;
stabiliteit leuningbalustrade;
divers. 

Bouwbesluit en vloerafscheiding:

De eisen die worden gesteld aan vloerafscheidingen zijn vastgelegd in afdeling 2.3 van het Bouwbesluit.
Zie onderstaande figuren en voor eventuele verdere uitleg bij de verwijzing naar externe sites van derden.

voor eventuele uitleg klik op WWW link. maximale openingen die gelden voor een woonfunctie.   (ekbouwadvies.nl)
klik hier om naar boven te gaan 

Afwerking van trapgat en balustrade:

Trapgat breder maken dan minimaal vereiste trapbreedte om vrije doorgang van leuning te verkrijgen.
'T is lullig als je hand niet over de leuning kan glijden.

Denk ook aan de betimmering van de raveling, deze wordt tijdens het ontwerpen nogal eens vergeten.

  (Jellema ? - Wattjes ??)
klik hier om naar boven te gaan 
bron ? (afbeelding: bron ?)

Trapleuningen:

Benodigd om steun te hebben bij het op- en afgaan van een trap.
Voor trappen in woningen en woongebouwen zie NEN3509.

Een trap waarmee een hoogteverschil wordt overbrugd van meer dan 600 mm en waarvan de klimlijn een helling heeft met een op-/aantredeverhouding die groter is dan 2:3 moet tenminste aan één zijde voorzien zijn van een hoofdleuning.
Wanneer de trap door meerdere personen gelijktijdig in twee richtingen moet worden gebruikt, is aan beide zijden een hoofdleuning noodzakelijk.
Een hoofdleuning moet in ieder geval worden aangebracht aan de zijde waar de loop of klimlijn is geprojecteerd.
De bovenkant van de leuning moet zich tussen de 850 en 1000 mm bevinden.

Een hoofdleuning moet minimaal beginnen gelijk aan de voorste traptrede en mag niet eindigen voor 75 mm voorbij de voorkant van de wel.

Ter voorkoming van vuile strepen op de muur een leuningplank (smetplank), tegels, afwasbare verf, o.g. toepassen.
De leuning moet minimaal 40 mm vanaf wand of smetplank komen, zodat de hand vrij langs de leuning kan bewegen.

jellema ca 1950 ?
(jellema ca 1950 ?)
klik hier om naar boven te gaan 

Leuningvormen:

De doorsnede van de leuning is aan bepaalde minimale en maximale maten gebonden, alsook de gebruikte afrondingen, welke in een NEN-norm is vastgelegd.

leuningvormen

De leuning zoals vroeger gebuikelijk was.


bron afbeelding (Jellema 1964 ? en ?)

trapleuning trapleuning
 

De leuning gezien vanuit toegankelijkheid.


zie   het onderdeel Toegankelijkheid (overbrugging niveauverschil)".

leuningen
afbeelding: ASVV 1996 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom)
 

De leuning tijdens de bouwfase.


leuningen   renovatie/restauratie periode Kapel Culemborg 2014
klik hier om naar boven te gaan


 

Leuning wrongstukken:

Leuningwrongen maken we bij voorkeur van een taaie houtsoort (b.v. iepenhout).
Worden de leuningen als blank uitgevoerd, dan maken we de wrong van dezelfde houtsoort als de rest van de leuningen..

Het aantal stukken waaruit de wrong wordt samengesteld is afhankelijk van de afmetingen. Een wrong met kwartslag wordt meestal uit één stuk en die met een halve slag uit twee stukken samengesteld.

Om een wrongstuk te kunnen afschrijven moeten we hiervan een boven- en vooraanzicht en een ontwikkeling tekenen. Zie naaststaand figuur.
Hoe meer beschrijvende lijnen er getrokken worden, des te zuiverder wordt de uitslag.

Jellema ?  (Jellema ?)
klik hier om naar boven te gaan 

Balustrade:

De leuning die zich aan een vrije zijde van een trap bevind kan gecombineerd worden met een eventuele verplichte balustrade.
De bovenkant van deze balustrade die de afscheiding vormt langs trapgaten moet volgens het Bouwbesluit minimaal 1000 mm bedragen.
Indien de balustrade hoger is gelegen dan 13 m boven een aangrenzende vloer dan dient de balustrade minimaal 1200 mm te bedragen.

Een balustrade moet zo zijn uitgevoerd dat beklimmen door kinderen niet mogelijk is. (tussen de 200 en 700 mm geen opstapmogelijkheden)
Ook het doorvallen moet worden voorkomen, daarom mag de ruimte tussen de spijlen niet groter zijn dan 100 mm.

Moderne versie:


trap binnenplaats Gevangenpoort Den Haag trap binnenplaats Gevangenpoort Den Haag   trap binnenplaats Gevangenpoort Den Haag.

foto storax
 

   Voor een moderne prefab versie bestaande uit balustrade profielen met bijbehorende balustrade beglazing
  zie verwijzingen naar externe sites van derden.

 
  foto storax
klik hier om naar boven te gaan 

Stabiliteit van de leuningbalustrade:

De stabiliteit van de leuning moet bij een balustrade worden gewaarborgd door de balustrade.
Dit werd vroeger opgelost door het toepassen van een trappaal in combinatie met de toen gebruikelijke bloktrede.

details bouwkundeboek 'constructie van gebouwen' door prof Wattjes (1925)
architect Bartels  details architect Bartels   bouwkundeboek ( 1925)

zie extra   zie voorbeeld details bouwkundeboek 'constructie van gebouwen' door prof Wattjes (1925)

Bloktreden:

Vroeger maakte men deze eerste begane grond trede, in gangen waar een stenen vloer was aangebracht, uit een blok hout (bloktrede).
Wilde men het goed doen en had men het geld ervoor dan werd een natuurstenen bloktrede toegepast.
De natuurstenen bloktreden werden aan de trap bevestigd met stripijzeren doken, op dezelfde manier als de hardsteen neuten onder een deur kozijn.

bloktrede
Jellema ?  bloktrede Jellema ?

De exacte plaats en vorm van de trappaal is een architectuur kwestie, waarbij wel rekening moet worden gehouden met de in het Bouwbesluit genoemde plaats en afmetingen van de leuning.
Eventueel kan op de natuursteen (of sierbeton) bloktrede een houten dektrede worden toegepast.
In variant 2 is de trappaal zover naar achteren geplaatst dat het stootbord tegen de bloktrede kan worden bevestigd.

Voorbeeld van een modernere versie uit de jaren 80:

Bij deze trap is de forse buisvormige leuning voor de eerste trede op de grond bevestigd en zorgt op deze manier voor de stabiliteit van de balustrade.
Door de knievormige gebogen bevestiging aan de leuning is de balustrade zelf iets naar buiten geplaatst t.o.v. de leuning.

voorbeeld
klik hier om naar boven te gaan 

Divers:

houten leuning   Trap met houten treden opgelegd op consoles van bandstaal die op breedflens balken zijn gelast.
De leuningstijlen zijn aan de binnenzijde van de leuningen bevestigd en op de treden geplaatst.   

Balustrade details: Henk de Weijer 2001   Balustrade details: Henk de Weijer 2001 (Academie van Bouwkunst Amsterdam)


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 13-09-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Stabiliteit van de leuningbalustrade:
klik hier om naar boven te gaan

Voorbeeld details bouwkundeboek 'constructie van gebouwen' door prof Wattjes (1925)

details bouwkundeboek 'constructie van gebouwen' door prof Wattjes (1925)
architect Wattjes

details
klik hier om naar boven te gaan