Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Toegankelijkheid (overbrugging niveauverschil).

De doelstelling van de integrale toegankelijksheidsbenadering is dat de gebouwde omgeving door iedereen zo onafhankelijk en gelijkwaardig mogelijk moet kunnen worden gebruikt. Uiteraard moet objectief kunnen worden vastgesteld of een ontwerp aan deze doelstelling tegemoetkomt.

Handboek voor Toegankelijkheid

In het Handboek voor Toegankelijkheid zijn hiervoor criteria opgenomen. Een aantal van deze criteria zijn vervolgens ook in het Bouwbesluit opgenomen.

Dit Handboek is derhalve een hulpmiddel bij het programmeren, ontwerpen, bouwen en beheren van voor iedereen toegankelijke buitenruimte, gebouwen en woningen.
toegankelijkheid ??

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

overbrugging hoogteverschil d.m.v. een buitentrap;
overbrugging hoogteverschil d.m.v. een binnentrap   (t.b.v. nieuwe rijkshuisvesting);
overbrugging hoogteverschil woongebouw;
overbrugging hoogteverschil woning;
contrastmarkering traptrede;

overbrugging hoogteverschil d.m.v. hellingbaan;

overbrugging hoogteverschil d.m.v. hefplateau;

overbrugging hoogteverschil d.m.v. lift;
overbrugging hoogteverschil woning via woongebouw/woonhuislift;
overbrugging hoogteverschil woning via trapplateau;
overbrugging hoogteverschil woning via stoeltjeslift.

 

toegankelijkheid 2014 (vakantiefoto nabij de belgische/Luxemburgse grens.)

zie   indien nodig het subonderwerp "Maatvoering van rolstoelgebruik" van het onderdeel "Modulaire co÷rdinatie".


bron:   documentatie nieuwe rijkshuisvesting   (RGD 1996)  en Handboek voor toegankelijkheid" editie 1995/1996)

 

Overbrugging hoogteverschil d.m.v. een buitentrap:

Maatvoering principe buitentrap.

toegankelijkheid buitentrap

toegankelijkheid buitentrap

maatvoeringsprincipe van een goed grijpbare leuning   maatvoeringsprincipe van een goed grijpbare leuning
klik hier om naar boven te gaan 

Overbrugging hoogteverschil d.m.v. een binnentrap   (t.b.v. nieuwe rijkshuisvesting):

Maatvoering principe binnentrap.

toegankelijkheid binnentrap

toegankelijkheid binnentrap
klik hier om naar boven te gaan 

Overbrugging hoogteverschil woongebouw:

Maatvoering principe binnentrap woongebouw.  (volgens "Handboek voor toegankelijkheid" editie 1995/1996)

Let op!   Maatvoering is afwijkend t.o.v. de miniumeisen voor Rijkshuisvesting.

Uitgangspunten:

  • rechte gesloten steektrap met stootborden;
  • treden zonder wel;
  • stootbord helling, afwerking, markering, etc. volgens het onderdeel
        contrastmarkering traptreden;
  • overige maatvoering volgens onderstaand figuur.

maatvoering binnentrap woongebouw
handboek voor toegankelijkheid 1996 - uitgave Misset
klik hier om naar boven te gaan 

Overbrugging hoogteverschil woning:

Maatvoering principe binnentrap woning.  (volgens "Handboek voor toegankelijkheid" editie 1995/1996)

Uitgangspunten:

  • Hoogte verschillen zoveel mogelijk verwijderen;
  • bij voorkeur rechte gesloten steektrap met stootborden i.v.m. latere aanpassingsmogelijkheden via plaatsing traplift;
  • manoeuvreer ruimte aan onderzijde trap voor eventuele rolstoel;
  • Indien geen traplift mogelijk c.q. gewenst dan ergens in de woning een ruimte reserveren voor eventuele latere plaatsing van een woonhuislift.

minimum maten rondom trap woning
handboek voor toegankelijkheid 1996 - uitgave Misset
klik hier om naar boven te gaan 

Contrastmarkering traptreden:

Het gemak en de veiligheid waarmee mensen van een trap gebruik kunnen maken, hangen af van de hoogte en diepte van de treden en van de verhouding daartussen. Eveneens zijn steun en geleiding bij het klimmen en dalen van belang. Met name voor blinden en slechtzienden moet een trap worden 'aangekondigd' door middel van voelbare markeringen in het loopoppervlak en door kleurcontrasten ter markering van de treden.

K = zone voor aanbrengen van leuningen.

L = de afstand waarover een leuning moet doorlopen aan begin en een trap ten behoeve van voldoende steun en geleiding.

M = de afstand waarover een trap door middel van voelbare verschillen in oppervlakte afwerking moet worden gemarkeerd.

contrastmarkering traptreden
handboek voor toegankelijkheid 1996 - uitgave Misset  contrastmarkering traptreden
klik hier om naar boven te gaan 

Overbrugging hoogteverschil d.m.v. hellingbaan:

Maatvoering principe hellingbaan.

toegankelijkheid hellingbaan
toegankelijkheid hellingbaan
klik hier om naar boven te gaan 

Overbrugging hoogteverschil d.m.v. hefplateau:

Maatvoering principe hefplateau.

Met een hefplateaulift kan maximaal een hoogteverschil van circa 1,5 m. worden overbrugd.

toegankelijkheid hefplateau
toegankelijkheid hefplateau
klik hier om naar boven te gaan 

Overbrugging hoogteverschil d.m.v. een lift:

Maatvoering principe lift.

toegankelijkheid liftborder=
toegankelijkheid lift
klik hier om naar boven te gaan 

Overbrugging hoogteverschil woning via woongebouw/woonhuislift:

Maatvoering principe woongebouw/woonhuislift.  (volgens "Handboek voor toegankelijkheid" editie 1995/1996)

Bewoners en bezoekers moeten een hoogteverschil van meer dan 3 m. kunnen overbruggen met een personenlift. Een kleiner verschil, tot maximaal 3 m., moeten zij in ieder geval met een trapplateaulift kunnen overbruggen.

minimum maatvoering rondom lift woning
handboek voor toegankelijkheid 1996 - uitgave Misset
klik hier om naar boven te gaan 

overbrugging hoogteverschil woning via trapplateau:

Trapplateau.  (volgens "Handboek voor toegankelijkheid" editie 1995/1996)

Een trapplateaulift verplaatst zich in een gebruiksvlak van een trap. De afmetingen zijn kleiner dan een hefplateaulift, omdat eventuele begeleiders via de trap kunnen volgen.

Niet iedere trap is geschikt.
De trapplateaulift heeft als nadeel dat de trap wordt geblokkeerd als de lift wordt gebruikt en is daarom ongeschikt indien de trap ook moet worden gebruikt als vluchtroute.

Een variant van de trapplateaulift is de zweeflift.

trapplateaulift
handboek voor toegankelijkheid 1996 - uitgave Misset
klik hier om naar boven te gaan 

overbrugging hoogteverschil woning via stoeltjeslift:

Stoeltjeslift.  (volgens "Handboek voor toegankelijkheid" editie 1995/1996)

Een stoeltjeslift bestaat uit een opklapbaar stoeltje dat zich in het gebruiksvlak van de trap verplaatst.
De lift is bestemd voor mensen die geen trap meer kunnen lopen.

stoeltjeslift    stoeltjeslift
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 17-11-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan