Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Verticale plateaulift bouwkundig.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

huislift;

algemeen;
situering;
de plateaulift;
brandwerendheid en geluid; 

Huislift:

Als het leven door ouderdom of een aandoening minder eenvoudig wordt is het prettig om een woning levensloopbestendiger te maken. Het plaatsen van een huislift kan dan soms gewenst zijn.
Hiervoor is maar een klein vloeroppervlak nodig en kan daardoor vrijwel overal worden geplaatst.
Ingrijpende bouwkundige aanpassingen zijn, zoals bij onderstaande voorbeelden, meestal niet nodig

Alle mechanica bevindt zich, aan het zicht onttrokken, boven op de liftcabine. Er is dus geen ruimte nodig om een motorkamer te plaatsen.

 

klik hier om naar boven te gaan


 

Algemeen:

Het verschil tussen een huislift (verticale plateaulift) en een traditionele lift.

bron tekst:   www.tkencasa.nl

In tegenstelling tot conventionele liften vallen huisliften onder de machinerichtlijnen en niet onder de liftrichtlijnen. Hierdoor zijn de eisen voor installatie en onderhoud minder streng.
Omdat ze onder de machinerichtlijnen vallen, betekent dit ook dat de maximumsnelheid van 0,15 meter per seconde niet mag worden overschreden. Het belangrijkste verschil tussen huisliften en conventionele liften is dus de snelheid.
Het heeft echter als voordeel dat de kosten voor energie en onderhoud een stuk lager liggen.
In het algemeen zijn huisliften een stuk zuiniger, omdat ze minder energie verbruiken in de stand-bymodus en alleen energie nodig hebben als ze in beweging zijn. Hierdoor kunnen huisliften eenvoudig worden aangedreven op een standaard stroomaansluiting (230 V).
Daarnaast is er voor de installatie van een huislift geen kuil nodig en neemt de motor slechts zeer weinig ruimte in, waardoor een machinekamer overbodig is.
Met een huislift bespaart u dus ook op de kosten voor bouwwerkzaamheden.

Zie voor de bijkomende problemen/kosten waar een leverancier het niet over heeft de hieronder staande subonderwerpen.

Voor de eisen waaraan een traditionele standaard liftschacht en liftmachinekamer aan moet voldoen
   het onderwerp "Liften" behorende bij dit onderdeel.
en voor de raakvlakken met de diverse bouwdisciplines
   het onderwerp "Matrix raakvlakken" behorende bij dit onderdeel.
klik hier om naar boven te gaan 

Situering:


Bij bestaande gebouwen waar tijdens een renovatie achteraf een plateaulift moet worden geplaatst is soms veel puzzelwerk nodig. Dit puzzelwerk is meestal niet bouwkundig van aard, maar meer ontwerp technisch.
Nog lastiger wordt het als:
-   de beschikhare ruimte beperkt is en je op de grens zit tussen twee gebouwen;
-   je met de lift via het ene gebouw naar het andere moet';
-   en de exacte inmeetgegevens pas bekend worden tijdens het bouwen.

Zie onderstaande plattegronden, nadat de aannemer was begonnen en het ei gelegd was.
De positie in de breedterichting werd bepaald door de ramen op de 2e verdieping van W5 waartussen de toegangsdeur naar de lift moest komen.
De lengte van het portaaltje op deze verdieping werd bepaald door de posities van de benodigde toiletruimten op de begane grond.

plattegronden GVP
klik hier om naar boven te gaan 

De plateaulift:

bron tekst:    leverancier

De plateau- of platformlift is een praktisch compact en modern alternatief wanneer andere liften door ruimtegebrek niet geplaatst kunnen worden.
Een liftput, machinekamer en dakopbouw zijn voor deze platformlift niet nodig en de maatvoeringen zijn zeer flexibel.
Dit is dan ook de reden dat deze lift bijzonder geschikt is voor plaatsing in bestaande gebouwen.
De schacht wordt meegeleverd en er zijn geen bevestigingen aan het gebouw noodzakelijk.
Dit maakt dat de bouwkundige voorzieningen nihil zijn te noemen. (Opmerking:  Ja, ja, maar niet de hier genoemde overige bouwkundige werkzaamheden.)

De standaard platformlift uitvoering, heeft een hefvermogen van ca 400 kg, maar uitvoeringen met een groter hefvermogen worden ook geleverd.
De deuren kunnen in drie zijden geplaatst worden.

De praktijkoplossing:


plateaulift GVP

De schacht wordt meegeleverd en er zijn geen bevestigingen aan het gebouw noodzakelijk.
Dat wil zeggen:   Er wordt vanuit gegaan dat de vloer, waarop de lift komt te staan stabiel (dus steenachtig van opbouw) is, anders is een koppeling met b.v. de verdiepingsvloeren wel degelijk nodig.
In dit geval was dat zo, doch dan komt het volgende probleem:

Er is geen liftput nodig dus de vloer van de lift is niet gelijk met de vloer daarbuiten. Een overbrugging van dit hoogte verschil is dan noodzakelijk.
Wij moesten de vloer toch opnieuw betegelen. De bestaande vloer lag op het zand, dus een verlaging (c.q. een put van geringe diepte) lag voor de hand.

De beplating van de meegeleverde schacht moest aan de buitenzijde stroken met die delen die zichtbaar bleven (zie bovenstaande tekening).

De benodigde liftuitloop boven de laatste stopplaats was hoger dan de beschikbare ruimte op de zolderverdieping. Ongeacht wat de leveranciers beloven is een dakopbouw in dit soort situaties wel degelijk nodig. Een dakopbouw in de vorm van een dakkapel was de oplossing.

Ter voorkoming van claustrofobie zijn de deuren voorzien van glas en heeft het portaaltje op de 2e verdieping een daklicht, teneinde overdag enig daglicht in de schacht te krijgen. Tevens is aan een schachtzijde over de volle hoogte op vaste afstand een verlichting aangebracht.
klik hier om naar boven te gaan 

Brandwerendheid en geluid:


Brandwerendheid:

Rondom de schacht zijn metal-studwanden geplaatst in brandwerende uitvoering.
De 60 minuten brandwerendheid tussen de beide bouwdelen wordt gewaarborg door de bestaande gevel van W5 en dak van bouwdeel G.

De nieuw gemaakte deur in de zaalgevel van W5 is daarom eveneens 60 minuten brandwerend uitgevoerd, evenzo het dak en de wanden van het portaaltje tussen de lift en de gemaakte deur.
De zaal- en liftdeur in dit sluisje zijn via een bewegingsmelder gecombineerd en gaan gelijktijdig open als de lift op zijn bestemming arriveert.

Geluid:

De schacht van deze lift grenst niet direct aan een verblijfsgebied en wordt incidenteel gebruikt door rolstoelgebruikers en mensen die slecht ter been zijn.
Extra geluidwerende voorzieningen waren daarom niet nodig.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 30-04-2016 (01-03-2023 tekst huislift)

 

 
klik hier om naar boven te gaan