Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Afwerkstaat - ruimtestaat - materialenstaat - kleurenstaat.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

afwerkstaat;
ruimtestaat;


 
De afwerk-, ruimte-, materialen- en kleurenstaat beogen allen hetzelfde doel. Het op papier duidelijk maken van een gewenste, te realiseren, situatie.
De benaming van een dergelijke staat is afhankelijk voor wie en wanneer het wordt geschreven.

Afwerkstaat:

Afwerkstaten zijn in het algemeen een vast onderdeel van het bestek en daarmee contractstuk.
Mocht dit niet zo zijn, dan moet dit tijdens de werktekeningenfase vaak alsnog gebeuren om misverstanden te voorkomen.
De afwerkstaat is dan geen contractstuk en zal veelal tot meerwerk leiden.

De afwerkstaten dienen per ruimte aan te geven hoe wanden, vloeren en plafonds worden afgewerkt.

Het bestek zal het betreffende onderdeel moeten benoemen of ernaar moeten verwijzen via de afwerkstaat, daar het bestek de juridische omschrijving is.
Indien verwijzing naar de staat niet is beschreven in het bestek, of onjuist is beschreven dan is de (afwerk)staat niet geldend, omdat het bestek leidend is.

Zie onderstaand voorbeeld besteksverwijzing:

41.22
VOORBEHANDELING ONDERGROND


TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN


0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKENOndergrond: gipsplaten en beton.


4. VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERKType: dispergieprimer/hechtemulsie.

.01 BINNENWAND


Ter plaatse van de te betegelen wanden,


Overeenkomstig de afwerkstaat.

Let op!!
Omdat het bestek hier expleciet verwijst naar de afwerkstaat en niet naar een tekening is de afwerkstaat leidend.
Wordt een wand deels gestuct en deels betegeld dan behoren beide afwerkingen te worden vermeld.

Let ook op het taalgebruik. Bij nieuwbouw behoeft dit geen probleem te zijn. Alles moet worden gemaakt.
Bij renovatie en restauratie is dit anders.

Een omschrijving in de afwerkstaat als deuren geschilderd wit zegt niets als de deuren al wit waren.
klik hier om naar boven te gaan 

Ruimtestaat:

Een ruimtestaat, zoals hieronder, wordt veelal gemaakt in een werkfase.
Meestal is het een combinatie van een eerder gemaakte afwerkstaat en een definitieve kleurenstaat.

Omdat in deze fase de gebruiker van het te maken gebouw (de gebruiker is niet per definitie de opdrachtgever) in beeld komt, kan in deze fase nog veel veranderen.

Afhankelijk van de complexheid van het gebouw kan het raadzaam zijn een en ander te visualiseren.


 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 11-12-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan