Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Bestekhoofdstukken / paragrafen.

STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw (2008-2)

Voor de volgende bestekhoofdstukken ga naar:
00    algemeen;
01    voor het werk geldende voorwaarden;
05    bouwplaatsvoorzieningen;
10    stut- en sloopwerk;
12    grondwerk;
14    buitenriolering en drainage;
15    terreinverhardingen;
16   beplanting;
17    terreininrichting;
20    funderingspalen en damwanden;
21    betonwerk;
22    metselwerk;
23    vooraf vervaardigde steenachtige elementen;
24    ruwbouwtimmerwerk;
25    metaalconstructiewerk;
26    bouwkundige kanaalelementen;
30    kozijnen, ramen en deuren;
31    systeembekledingen;
32    trappen en balustraden;
33    dakbedekkingen;
34    beglazing;
35    natuur- en kunststeen;
36    voegvulling;
37    na-isolatie;
38    gevelschermen;
40    stukadoorwerk;
41    tegelwerk;
42    dekvloeren en vloersystemen;
43    metaal- en kunststofwerk;
44    plafond- en wandsystemen;
45    afbouwtimmerwerk;
46    schilderwerk;
47    binneninrichting;
48    behangwerk, vloerbedekking en stoffering;
50    dakgoten en hemelwaterafvoeren;
51    binnenriolering;
52    waterinstallaties;
53    sanitair;
54    brandbestrijdingsinstallaties;
55    gasinstallaties;
56    perslucht en vacuuminstallaties;
57    technische inrichting;
60    verwarmingsinstallaties;
61    ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties;
62    koelinstallaties;
68    regelinstallaties;
70    elektrotechnische installaties;
75    communicatie- en beveiligingsinstallaties;
78    gebouwenbeheersystemen;
80    liftinstallaties;
81    roltrappen en rolpaden;
82    hef- en hijsinstallaties;
83    goederentransport- en -distributiesystemen;
84    gevelonderhoudinstallaties;

00 ALGEMEEN

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING
00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS
00.03 WERKZAAMHEDEN DERDEN
00.04 AANBESTEDING/INSCHRIJVING
 

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN
01.02 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.
01.03 VERZEKERINGEN
01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
 

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00 ALGEMEEN
05.31 LOODSEN EN KETEN
05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL
05.33 BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL
05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
05.41 INRICHTING WERKTERREIN
05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME
05.43 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN
05.50 MAATVOERING
05.51 OPMETEN
05.52 UITZETTEN
05.61 TIJDELIJKE DRAINAGE
05.62 TIJDELIJKE BEMALING
05.71 TIJDELIJKE DAMWANDEN
05.72 TIJDELIJKE PAALFUNDERINGEN
05.73 ANKERS TIJDELIJKE DAMWANDEN
05.74 BEWERKINGEN TIJDELIJKE FUNDERINGSPALEN
zie   het onderwerp "Bouwfase bouwplaats".
zie   het subonderwerp "Het uitzetten van de bouwput".

Voor de tijdelijke voorzieningen zie hieronder bij de betreffende hoofdstukken.

10 STUT- EN SLOOPWERK

10.00 ALGEMEEN
10.31 TOTAAL SLOOPWERK
10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK
10.40 STUTWERK
10.50 HAK- EN BREEKWERK
zie   het onderwerp "Sloopwerkzaamheden".

12 GRONDWERK

12.00 ALGEMEEN
12.30 BOUWRIJP MAKEN
12.40 ONTGRAVEN VAN GROND
12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN
12.60 VERDICHTEN VAN GROND
12.70 BEWERKEN VAN GROND
12.81 FOLIES EN WEEFSELS
zie   subonderwerp "Grondverbetering" bij "Funderingen".
zie   het onderdeel "Funderingen - grondmechanica".

14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.00 ALGEMEEN
14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
14.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
14.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
14.20 BESTAAND WERK
14.31 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
14.32 METALEN BUISLEIDINGEN
14.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
14.38 VERBINDINGEN
14.40 GOTEN
14.51 PUTTEN
14.52 AFSCHEIDERS
14.53 KOLKEN
14.54 TANKS
14.60 APPENDAGES
14.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN
14.81 ISOLATIE
zie   het onderdeel "Installaties - riolering".

15 TERREINVERHARDINGEN

15.00 ALGEMEEN
15.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, TERREINVERHARDING
15.31 KANTOPSLUITINGEN MET BANDEN
15.38 VOORZIENINGEN KANTOPSLUITINGEN
15.41 STRAATSTEENBESTRATING
15.42 TEGELBESTRATING
15.43 KEIENBESTRATING
15.44 BEDRIJFSVLOERPLAAT BESTRATING
15.51 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN ASFALTVERHARDING
15.52 ASFALTVERHARDINGEN
15.61 BETONVERHARDINGEN
15.71 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
15.81 GELEIDINGSCONSTRUCTIES
zie   het onderdeel "Materialen - materialen".

16 BEPLANTING

16.00 ALGEMEEN
16.21 WINNEN BEPLANTING
16.22 ONDERHOUD BEPLANTING
16.30 GRONDVERBETERING
16.41 ZAAIEN
16.42 POTEN
16.43 BEZODEN
16.51 PLANTEN
16.52 VERPLANTEN
16.60 WATER GEVEN
16.80 STELPOSTEN
16.81 FOLIES EN WEEFSELS
zie   het onderwerp "Burenrecht".

17 TERREININRICHTING

17.00 ALGEMEEN
17.12 WERKBESCHEIDEN
17.31 GEBOUWEN/BOUWWERKEN
17.32 TERREINMEUBILAIR
17.33 SPORT-, TRIM- EN SPEELTOESTELLEN
17.34 VERKEERSVOORZIENINGEN, BEWEGWIJZERING EN RECLAME
17.35 DECORATIEVE OBJECTEN
17.41 AFRASTERINGEN, VOORAF VERVAARDIGD
17.42 POORTEN EN HEKKEN, VOORAF VERVAARDIGD
17.43 GELUIDWERINGSSCHERMEN, VOORAF VERVAARDIGD
17.51 TIMMERWERK, IN HET WERK VERVAARDIGDE OBJECTEN
17.52 AFRASTERINGEN, IN HET WERK VERVAARDIGD
17.80 STELPOSTEN
zie   het onderdeel "Ontwerpelementen - exterieur divers".

20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN

20.00 ALGEMEEN
20.13 BEPROEVEN, CONTROLEREN
20.31 PAALFUNDERINGEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE PALEN
20.32 IN DE GROND GEVORMDE PALEN
20.37 BEWERKINGEN FUNDERINGSPALEN
20.41 DAMWANDEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE DAMWANDPROFIELEN
20.42 IN DE GROND GEVORMDE DAMWANDEN
20.43 DAMWANDVERANKERINGEN
20.47 BEWERKINGEN DAMWANDEN
zie   het onderdeel "Funderingen - funderingen".

21 BETONWERK

21.00 ALGEMEEN
21.13 BEPROEVEN, KEUREN, CONTROLEREN
21.15 PROEFSTUK
21.21 BETONREPARATIE
21.22 BETONBESCHERMING
21.23 INJECTEREN
21.31 VERLOREN BEKISTING
21.32 TIJDELIJKE BEKISTING
21.33 STAALPLAATBETONVLOEREN
21.40 WAPENINGSWERK
21.50 IN HET WERK GESTORT BETON
21.51 IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH AFGEWERKT
21.52 IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON
21.53 IN HET WERK GESTORT BETON, GEWICHTBESPARENDE VOORZ.
21.60 VOORSPANNING
21.71 NABEHANDELING
21.72 BEWERKING
21.81 ISOLATIE
21.82 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
21.83 PROFIELEN
21.84 OPLEGGINGEN
21.85 DOORVOERINGEN EN SPARINGEN
21.86 VOCHTKERINGEN
zie   het onderwerp "Materialen - beton".
zie   het onderdeel "Constructietechniek - beton".

22 METSELWERK

22.00 ALGEMEEN
22.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN
22.21 VERWIJDEREN AFWERKINGEN
22.22 AANSLUITINGEN EN AANHELEN
22.23 INJECTEREN
22.24 REINIGEN METSELWERK
22.31 BAKSTEEN MET MORTEL
22.32 KALKZANDSTEEN MET MORTEL
22.33 BETONSTEEN MET MORTEL
22.34 NATUURSTEEN MET MORTEL
22.35 GLAZEN BOUWSTEEN MET MORTEL
22.36 LEEMSTEEN MET MORTEL
22.41 BAKSTEEN, GELIJMD
22.42 KALKZANDSTEEN, GELIJMD
22.43 BETONSTEEN, GELIJMD
22.44 GIPSBLOKKEN, GELIJMD
22.51 BAKSTEEN, DROOG GESTAPELD
22.52 BETONSTEEN, DROOG GESTAPELD
22.55 GLAZEN BOUWSTEEN, DROOG GESTAPELD
22.60 VOORZIENINGEN IN METSELWERK
22.71 AFKWAST-, VERTIN- EN RAAPLAGEN
22.72 VOEGWERK
22.81 WAPENING
22.82 VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES
22.83 ISOLATIE
22.84 VOCHTKERINGEN
22.85 KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN
22.86 INFORMATIEPLAAT/-ELEMENT
zie   het onderwerp "Baksteen".
zie   het onderdeel "Gevels - metselwerk gevels".
zie   het onderdeel "Wanden - binnenwanden".
zie   het onderwerp "Isolatie".
zie   het onderwerp "Buitenschil - gevelreiniging".

23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

23.00 ALGEMEEN
23.30 CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN
23.31 RUIMTELIJKE ELEMENTEN
23.41 NIET-VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN
23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN
23.43 DAKELEMENTEN
23.50 WANDELEMENTEN
23.51 KOZIJNELEMENTEN
23.61 TRAPELEMENTEN
23.62 BALUSTRADE-ELEMENTEN
23.70 BEKLEDINGS- EN AFDEKKINGSELEMENTEN
23.81 VOCHTKERINGEN
23.82 VOEGVULLINGEN
23.84 OPLEGGINGEN
23.85 DOORVOERINGEN EN SPARINGEN
zie   het onderdeel "Constructietechniek - beton ".
zie   het onderdeel "Vloeren - vloeren algemeen ".
zie   het onderdeel "Stijgpunten - trappen ".

24 RUWBOUWTIMMERWERK

24.00 ALGEMEEN
24.31 BALKCONSTRUCTIES
24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK
24.41 BESCHIETINGEN
24.42 VLAKKE-PLAATBEKLEDINGEN
24.43 GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDINGEN
24.44 PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN
24.45 PANEELBEKLEDINGEN
24.51 SPANTEN, LIGGERS EN KOLOMMEN
24.52 VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN
24.53 LUIFELELEMENTEN
24.81 ISOLATIE
24.82 VOCHTKERINGEN
24.83 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN
24.84 OPLEGGINGEN
24.85 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
24.86 OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN
zie   het onderdeel "Constructietechniek - houtbouw ".
zie   het onderwerp "Houten balklaag vloeren".
zie   het onderdeel "Buitenschil - balkon, erker, luifel".
zie   het onderdeel "Daken".

25 METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00 ALGEMEEN
25.31 SKELET
25.32 CONSTRUCTIE-ONDERDELEN
25.33 PLATEN, PROFIELEN EN KABELS
25.81 VOCHTKERINGEN
25.82 OPLEGGINGEN
25.83 TOEBEHOREN
zie   het onderdeel "Constructietechniek - staalbouw ".

26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

26.00 ALGEMEEN
26.21 HERSTELLEN KANALEN
26.31 STEENACHTIGE KANAALELEMENTEN
26.32 METALEN KANAALELEMENTEN
26.33 KUNSTSTOF KANAALELEMENTEN
26.40 SCHOORSTENEN, KAPPEN EN ROOSTERS
26.81 DOORVOERINGEN
26.82 BEEINDIGINGEN EN TOEGANGEN
zie   het onderdeel "Verwarming - schoorstenen".

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00 ALGEMEEN
30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
30.23 REPARATIE KOZIJNEN, HOUT
30.31 STELKOZIJNEN
30.32 KOZIJNEN
30.33 DEUREN
30.34 RAMEN
30.36 ROOSTERS
30.37 PANELEN
30.38 TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.41 DAKVENSTERS
30.42 DAKKAPELLEN
30.43 DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTKAPPEN
30.44 DAKLUIKEN
30.51 VLIESGEVELSYSTEMEN
30.52 BEGLAZINGSPROFIELSYSTEMEN
30.61 TOURNIQUETS EN RONDLOOPDEUREN
30.62 GARAGE- EN BEDRIJFSBUITENDEUREN
30.63 BEDRIJFSBINNENDEUREN
30.64 BEDRIJFSGORDIJNEN
30.68 TOEBEHOREN GARAGE- EN BEDRIJFSDEUREN
30.70 BEWEEGBARE BINNENWANDEN
30.80 HANG- EN SLUITWERK
zie   het onderwerp "Daglicht en bezonning".
zie   het onderdeel "Kozijnen".
zie   het onderdeel "Daken - daglicht door het dak".

31 SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00 ALGEMEEN
31.12 WERKBESCHEIDEN
31.21 HERSTELWERKZAAMHEDEN
31.31 ENKELVOUDIGE PANEELBEKLEDINGEN
31.32 ENKELVOUDIGE FELSPLAATBEKLEDINGEN
31.33 ENKELVOUDIGE PROFIELPLAATBEKLEDINGEN
31.40 SAMENGESTELDE BEKLEDINGEN
31.50 BEKLEDINGEN SANDWICHPANELEN
31.81 VOCHTKERINGEN
31.82 ISOLATIE
zie   het onderwerp "Vliesgevels ".
zie   het onderwerp "Geprofileerde (golf)platen".

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.00 ALGEMEEN
32.12 WERKBESCHEIDEN
32.31 VASTE TRAPPEN
32.32 BEWEEGBARE TRAPPEN
32.37 TRAPONDERDELEN
32.41 LADDERS
32.42 KLIMIJZERS
32.43 KLIM- EN BEVEILIGINGEN
32.51 BALUSTRADEN
32.52 LEUNINGEN
32.57 BALUSTRADE- EN LEUNINGONDERDELEN
zie   het onderdeel "Stijgpunten".

33 DAKBEDEKKINGEN

33.00 ALGEMEEN
33.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN
33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG
33.33 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN
33.34 KUNSTSTOF DAKBEDEKKINGEN
33.35 DAKDETAILS
33.36 DAKBEGROEIING
33.37 DAKVERHARDINGEN
33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN
33.41 KERAMISCHE EN BETONNEN DAKPANNEN
33.42 METALEN DAKPANPLATEN
33.48 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKPANNEN BEDEKKINGEN
33.51 NATUUR- EN KUNSTSTEEN LEIEN
33.52 METALEN LEIEN
33.53 HOUTEN LEIEN
33.54 BITUMINEUZE LEIEN
33.58 OP TE NEMEN ONDERDELEN, LEIEN BEDEKKINGEN
33.61 FELSPLAATBEDEKKINGEN
33.62 ROEVENBEDEKKINGEN
33.63 GESOLDEERDE BEDEKKINGEN
33.64 SCHAKELBEDEKKINGEN
33.68 OP TE NEMEN ONDERDELEN, METALEN-PLAATBEDEKKINGEN
33.71 VEZELCEMENT-PLAATBEKLEDINGEN
33.72 BITUMINEUZE-PLAATBEKLEDINGEN
33.73 METALEN-PLAATBEKLEDINGEN
33.74 KUNSTSTOF-PLAATBEKLEDINGEN
33.78 OP TE NEMEN ONDERDELEN, GEPROFILEERDE PLAATBEKLEDINGEN
33.80 RIETBEDEKKINGEN
33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, RIETBEDEKKINGEN
zie   het onderdeel "Daken".

34 BEGLAZING

34.00 ALGEMEEN
34.12 WERKBESCHEIDEN
34.13 BEPROEVEN
34.20 BESTAAND WERK
34.31 ENKELBLADIG GLAS
34.32 GELAAGD GLAS
34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
34.34 PROFIELGLAS
34.35 KUNSTSTOF
34.36 VOORZETRUITEN EN ISOLATIEFOLIES
34.37 GLASPANEEL
34.41 STRUCTURELE BEGLAZING
zie   het onderwerp "Glas".
zie   het onderwerp "Glasfolie".
zie   het onderwerp "Onderhoud en beglazen".

35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN

35.00 ALGEMEEN
35.32 NATUURSTEEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN
35.33 NATUURSTEEN KOLOMMEN, STIJLEN, LATEIEN EN CONSOLES
35.34 NATUURSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN
35.35 NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN
35.42 KUNSTSTEEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN
35.44 KUNSTSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN
35.45 KUNSTSTEEN DORPELS EN NEUTEN
35.81 ISOLATIE
35.82 VOCHTKERINGEN
35.83 PROFIELEN
zie   het onderwerp "Trapdetails natuursteen".
zie   het onderwerp "Metselwerk (gevel)muurafdekkingen".
zie   het onderwerp "Plinten, dorpels en neuten".

36 VOEGVULLING

36.00 ALGEMEEN
36.20 BESTAAND WERK
36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT
36.40 VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND
36.50 VOEGVULLINGEN MET VOEGPROFIELEN
36.60 VOEGVULLINGEN MET SCHUIM
zie   het onderwerp "Kitten en kitvoegen".

37 NA-ISOLATIE

37.00 ALGEMEEN
37.30 ISOLATIE-ELEMENTEN
37.41 SPOUWISOLATIE, TER PLAATSE GEVORMD
37.42 ISOLATIEDEKLAGEN, TER PLAATSE GEVORMD
37.43 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN
zie   het onderwerp "Buitenschil isolatie".
zie   het onderwerp "Na-isoleren dakbeschot".

38 GEVELSCHERMEN

38.00 ALGEMEEN
38.12 TEKENINGEN
38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN
38.40 VASTE SCHERMEN EN ROOSTERS, BUITEN
38.50 GEVELHEKKEN, LUIKEN EN HORDEUREN
38.80 STELPOSTEN
zie   het onderwerp "Zonweringssystemen ".
zie   het onderwerp "Luiken en blinden (stores)".
zie   het onderwerp "Diefijzers en venstertralies".

40 STUKADOORWERK

40.00 ALGEMEEN
40.21 HERSTELLEN
40.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND
40.30 PLEISTERDRAGERS
40.40 PLEISTERWERK
40.50 BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN
40.81 PROFIELEN
zie   het onderwerp "Pleisterwerk".

41 TEGELWERK

41.00 ALGEMEEN
41.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND
41.32 WANDTEGELWERK
41.42 VLOERTEGELWERK
41.52 TRAPTEGELWERK
41.62 PLINTTEGELWERK
41.63 MUURAFDEKKINGEN
41.64 ACCESSOIRETEGELS
41.71 VOEGWERK
41.81 ISOLATIE
41.83 PROFIELEN
41.84 TOEBEHOREN
zie   het onderwerp
                  "Niet naadloze steenachtige vloerafwerking".

zie   het onderwerp "(Binnen)wandbekledingen".

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.00 ALGEMEEN
42.21 HERSTELLEN
42.22 AANSLUITINGEN
42.23 VOORBEHANDELING ONDERGROND
42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN
42.32 MORTELDEKVLOEREN OP ISOLATIE
42.34 BITUMENGEBONDEN DEKVLOEREN
42.35 DROOGBOUW DEKVLOEREN
42.40 VLOERAFWERKINGEN
42.50 VLOERSYSTEMEN
42.72 BEWERKING
42.81 PROFIELEN
zie   het onderdeel "Vloeren - vloerafwerking".

43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.00 ALGEMEEN
43.31 LUIKEN
43.32 ROOSTERS
43.33 OMRANDINGEN
43.34 LUIFEL-/DAKELEMENTEN
43.38 DIVERSE ONDERDELEN
43.41 AFDEKPROFIELEN
43.42 METAALPROFIELEN
43.43 KUNSTSTOF PROFIELEN
43.44 GAZEN, NETTEN EN WEEFSELS
zie   het onderwerp "Luifels".

44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.00 ALGEMEEN
44.12 WERKBESCHEIDEN
44.16 PROEFOPSTELLINGEN
44.31 PANELENPLAFONDS
44.32 STROKENPLAFONDS
44.33 LAMELLENPLAFONDS
44.34 ROOSTERPLAFONDS
44.35 RASTERPLAFONDS
44.36 BAFFLE-PLAFONDS
44.37 GIPSPLAATPLAFONDS
44.38 PLAFONDELEMENTEN EN -ONDERDELEN
44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN
44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
44.50 SYSTEEMBEKLEDINGEN
44.80 STELPOSTEN
zie   het onderdeel "Vloeren - plafonds".
zie   het onderdeel "Binnenwanden".

45 AFBOUWTIMMERWERK

45.00 ALGEMEEN
45.31 REGELWERK
45.32 TENGEL- EN RACHELWERK
45.41 BESCHIETINGEN
45.42 VLAKKE-PLAATBEKLEDINGEN
45.43 GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDINGEN
45.44 PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN
45.45 PANEELBEKLEDINGEN
45.46 AFTIMMERINGEN
45.81 ISOLATIE
45.82 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN
 

46 SCHILDERWERK

46.00 ALGEMEEN
46.21 BESTAANDE ONDERGROND, HOUT
46.22 BESTAANDE ONDERGROND, METAAL
46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG
46.24 BESTAANDE ONDERGROND, KUNSTSTOF
46.28 BESTAANDE ONDERGROND, DIVERSEN
46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT
46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL
46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG
46.34 NIEUWE ONDERGROND, KUNSTSTOF
46.38 NIEUWE ONDERGROND, DIVERSEN
zie   het onderwerp "Schilderwerk".

47 BINNENINRICHTING

47.00 ALGEMEEN
47.31 KASTEN
47.32 STELLINGEN
47.33 GARDEROBES
47.34 CONTAINERS EN BAKKEN
47.41 AANRECHT-, WERK- EN BUFFETBLADEN
47.42 BALIES
47.44 ZITMEUBELS
47.51 BEWEGWIJZERING
47.52 RECLAME-OBJECTEN
47.60 GEBOUWAANKLEDING EN DECORATIE
47.80 STELPOSTEN
zie   het onderdeel "Ontwerpelementen - interieur divers".
zie   het onderdeel "Keukens / sanitair".

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.00 ALGEMEEN
48.12 TEKENINGEN
48.20 BESTAAND WERK
48.31 BEHANGWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND
48.32 BEHANGWERK, ONDERLAGEN
48.33 BEHANG OP PAPIERBASIS
48.34 WANDBEKLEDINGEN
48.41 VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND
48.42 VLOERBEDEKKING, TUSSENLAGEN
48.43 ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN
48.44 ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN
48.45 PARKET
48.51 ZONWERINGSSCHERMEN EN GORDIJNEN, BINNEN
48.58 TOEBEHOREN STOFFERING
48.61 PROFIELEN
48.80 STELPOSTEN
zie   het onderwerp "Behangwerk".
zie   het onderwerp "Houten vloerafwerking".

50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.00 ALGEMEEN
50.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
50.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
50.31 DAKGOTEN
50.32 DAKGOOTBEKLEDINGEN
50.41 METALEN BUISLEIDINGEN
50.42 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
50.48 VERBINDINGEN
50.50 APPENDAGES
50.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN
50.60 TANKS
50.62 FILTERS
zie   het onderdeel "Daken - algemeen".

51 BINNENRIOLERING

51.00 ALGEMEEN
51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
51.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
51.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
51.31 METALEN BUISLEIDINGEN
51.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
51.33 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
51.38 VERBINDINGEN
51.41 GOTEN
51.42 PUTTEN
51.43 AFSCHEIDERS
51.50 POMPEN EN TANKS
51.61 APPENDAGES IN LEDINGEN
51.62 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
51.63 APPENDAGES OM LEIDINGEN
51.64 SLANGEN
51.81 ISOLATIE
51.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN
zie   het onderdeel "Installaties - riolering".

52 WATERINSTALLATIES

52.00 ALGEMEEN
52.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
52.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
52.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
52.31 METALEN BUISLEIDINGEN
52.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
52.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS
52.34 STEENACHTIGE BUISLEIDINGEN
52.38 VERBINDINGEN
52.40 POMPEN EN APPARATEN
52.51 VOORRAADTOESTELLEN
52.52 DOORSTROOMTOESTELLEN
52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN
52.62 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
52.63 APPENDAGES OM LEIDINGEN
52.81 ISOLATIE
52.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN
zie   het onderwerp "Waterinstallaties algemeen".

53 SANITAIR

53.00 ALGEMEEN
53.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
53.14 PROEFOPSTELLINGEN
53.30 SANITAIRCOMBINATIES
53.31 CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES
53.32 DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES
53.33 WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES
53.34 GOOTSTEEN- EN SPOELBAKCOMBINATIES
53.70 KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES
53.80 TOEBEHOREN SANITAIR
zie   het onderdeel "Keukens / sanitair".

54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES

54.00 ALGEMEEN
54.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
54.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
54.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
54.14 PROEFOPSTELLINGEN
54.31 METALEN BUISLEIDINGEN
54.38 VERBINDINGEN
54.40 BRANDBLUSTOESTELLEN
54.50 APPENDAGES
54.60 FLESSEN EN TANKS
zie   het onderdeel "Installaties - brandpreventie".

55 GASINSTALLATIES

55.00 ALGEMEEN
55.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
55.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
55.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
55.31 METALEN BUISLEIDINGEN
55.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
55.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS
55.38 VERBINDINGEN
55.40 FLESSEN EN TANKS
55.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN
55.52 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
55.53 APPENDAGES OM LEIDINGEN
zie   het onderwerp "Gasinstallaties algemeen".

56 PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES

56.00 ALGEMEEN
56.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
56.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
56.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
56.31 METALEN BUISLEIDINGEN
56.32 VERDELERS EN VERZAMELAARS
56.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
56.38 VERBINDINGEN
56.40 APPARATEN, FLESSEN EN TANKS
56.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN
56.52 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
56.53 APPENDAGES OM LEIDINGEN
 

57 TECHNISCHE INRICHTING

 

60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.00 ALGEMEEN
60.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
60.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
60.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
60.14 PROEFOPSTELLINGEN
60.31 METALEN BUISLEIDINGEN
60.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
60.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS
60.34 METALEN KANALEN
60.35 KUNSTSTOF KANALEN
60.38 VERBINDINGEN
60.41 VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE
60.42 VERWARMINGSLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE
60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
60.52 LOKALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN
60.60 FLESSEN EN TANKS
60.71 APPENDAGES IN LEIDINGEN EN KANALEN
60.72 APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN
60.73 APPENDAGES OM LEIDINGEN EN KANALEN
60.74 APPENDAGES VERWARMINGSLICHAMEN
60.81 ISOLATIE
60.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN
60.83 REGELAPPARATUUR
zie   het onderdeel "Verwarming - CV, etc".

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.00 ALGEMEEN
61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
61.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
61.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
61.14 PROEFOPSTELLING
61.31 MINERALE KANALEN
61.32 METALEN KANALEN
61.33 KUNSTSTOF KANALEN
61.36 VERDELERS EN VERZAMELAARS
61.38 VERBINDINGEN
61.41 LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
61.42 VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN
61.43 VENTILATOREN
61.51 BINNENROOSTERS
61.52 BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN
61.60 APPENDAGES
61.81 ISOLATIE
61.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN
61.83 REGEL- EN SCHAKELAPPARATUUR
zie   het onderwerp
                    "Natuurlijke en mechanische ventilatie".

62 KOELINSTALLATIES

62.00 ALGEMEEN
62.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
62.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
62.13 BEPROEVEN, REGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
62.14 PROEFOPSTELLING
62.31 METALEN BUISLEIDINGEN
62.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
62.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS
62.38 VERBINDINGEN
62.41 CENTRALE KOELAPPARATEN
62.42 LOKALE KOELAPPARATEN
62.51 KOELLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE
62.52 KOELLICHAMEN, ATUURLIJKE AFGIFTE
62.60 TANKS
62.71 APPENDAGES IN LEIDINGEN
62.72 APPENDAGES AAN LEIDINGEN
62.73 APPENDAGES OM LEIDINGEN
62.74 APPENDAGES KOELLICHAMEN
62.81 ISOLATIE
62.82 ISOLATIE-AFWERKINGEN
 

68 REGELINSTALLATIES

68.00 ALGEMEEN
68.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
68.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
68.13 KEURING EN BEPROEVING
68.31 MEETORGANEN EN OPNEMERS
68.32 REGELAARS
68.33 CORRIGERENDE ORGANEN
68.34 BEDIENENDE ELEMENTEN
68.41 VERWERKINGSAPPARATUUR
68.51 SCHAKEL- EN VERDEELEENHEDEN
68.52 OMVORMERS
 

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.00 ALGEMEEN
70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
70.12 WERKBESCHEIDEN
70.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN
70.14 REVISIEBESCHEIDEN
70.16 PROEFOPSTELLINGEN
70.20 BESTAAND WERK
70.31 TRANSFORMATOREN
70.32 AGGREGATEN
70.33 OMZETTERS
70.34 ACCUMULATOREN
70.35 NO-BREAKSYSTEMEN
70.36 FILTERS
70.37 BLINDSTROOMCOMPENSATOREN
70.38 TRANSFORMATORSTATIONS, VOORAF VERVAARDIGD
70.41 KANALISATIE
70.42 BUISLEIDINGEN EN SLANGEN
70.43 DOORVOERINGEN
70.51 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, HOOGSPANNING
70.52 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING
70.53 RAILKOKERSYSTEMEN
70.54 MEETINSTRUMENTEN
70.55 BEVEILIGINGSTOESTELLEN
70.61 ENERGIEKABELS, HOOGSPANNING
70.62 ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING
70.63 INFORMATIE- EN SIGNAALKABELS
70.64 DRADEN
70.65 TOEBEHOREN DRAAD/KABEL
70.71 SCHAKELAARS, HOOGSPANNING
70.72 SCHAKELAARS, LAAGSPANNING
70.73 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, HOOGSPANNING
70.74 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING
70.75 SCHAKELAARCOMBINATIES
70.78 SPANNINGSRAILS
70.81 VERLICHTINGSARMATUREN
70.82 LAMPEN
70.83 VERWARMINGSTOESTELLEN EN KABELS
70.84 ELEKTRISCHE TOESTELLEN
70.88 AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN
zie   het onderwerp "Electra installaties algemeen".

75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALATIES

75.00 ALGEMEEN
75.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN
75.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIE-ONDERDELEN
75.12 WERKBESCHEIDEN
75.13 METEN, BEPROEVEN/INREGELEN, IN BEDR. STELLEN EN CONTR.
75.14 REVISIEBESCHEIDEN
75.15 BEDIENINGSINSTRUCTIE/OPLEIDING
75.16 PROEFOPSTELLINGEN
75.20 BESTAAND WERK
75.31 CENTRALE COMMUNICATIE-APPARATUUR
75.32 CENTRALE-VERWERKINGSAPPARATUUR
75.33 BEDIENINGS-/SIGNALERINGSPANELEN
75.37 VOEDINGSAPPARATUUR
75.41 SIGNAALZEND-ONTVANGSTAPPARATUUR
75.42 SIGNAALBEHANDELINGSAPPARATUUR
75.43 SIGNAALONTVANGST-WEERGAVE APPARATUUR
75.44 SIGNAALOPNAME-WEERGAVE APPARATUUR
75.45 LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR
75.46 COMMUNICATIE-APPARATUUR
75.51 REGISTRATIE-APPARATUUR
75.52 MELD-/DETECTIE-APPARATUUR
75.53 GRENDELINGS-/ONTGRENDELINGSAPPARATUUR
75.61 INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN
75.62 RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUITSNOEREN
75.65 TOEBEHOREN INFORMATIEKABELS
75.71 VERBINDINGSMATERIAAL
75.72 SIGNAALVERDELERS
75.73 SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL
75.81 GEGEVENSUITVOERAPPARATUUR
75.82 SOFTWARE
75.83 GEGEVENSDRAGERS
zie   het onderwerp "Radio, tv, telefoon, etc. algemeen".

78 GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN

78.00 ALGEMEEN
78.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
78.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
78.13 NIET-AUTONOME FUNCTIES
78.14 AUTONOME FUNCTIES
78.15 MENS-MACHINEDIALOOG
78.16 BEVEILIGING
78.17 BEHEERFUNCTIES
78.31 SYSTEEMPROGRAMMA'S
78.32 APPLICATIEPROGRAMMA'S
78.33 DATABEHANDELING
78.41 CENTRALE VERWERKINGSAPPARATUUR
78.42 RANDAPPARATUUR
 

80 LIFTINSTALLATIES

80.00 ALGEMEEN
80.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
80.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
80.13 KEURING
80.31 LIFTKOOIEN
80.32 CONSTRUCTIES IN SCHACHT, MACHINE- EN SCHIJVENRUIMTE
80.33 AANDRIJVINGEN
80.34 BESTURING EN SIGNALERING
80.35 SCHACHTTOEGANGEN
80.80 TOEBEHOREN
zie   het onderdeel "Stijgpunten - liften".

81 ROLTRAPPEN EN ROLPADEN

zie   het onderdeel "Stijgpunten - roltrappen".

82 HEF- EN HIJSINSTALLATIES

 

83 GOEDERENTRANSPORT- EN -DISTRIBUTIESYSTEMEN

 

84 GEVELONDERHOUDINSTALLATIES

84.00 ALGEMEEN
84.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
84.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
84.13 BEPROEVING EN KEURING
84.30 RAILTRAJECTEN
84.40 DAKBALKEN EN -HAKEN
84.50 DAK- EN GEVELWAGENS
84.60 HANGSTEIGERS
84.70 GEVELLADDERS
84.80 GEVELBESCHERMINGSVOORZIENINGEN
zie   het onderwerp "Gevels en daken - gevelonderhoud".

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 29-09-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan