Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Diefijzers en venstertralies.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

diefijzers;
venstertralies;
deurroosters;
schuif- en rolhekken;
divers;


 

Diefijzers:

Diefijzers zijn metalen traliestaven voor een klein visueel onbelangrijk raam, verankerd in de dag van het omringend kozijn of rechtstreeks in de wand. Meestal zijn dit kelderramen.
Ze voorkomen dat ongewenste gasten het gebouw via deze ramen binnendringen.
In het geval van kelderramen, van kelders waar vaak etenswaren waren opgeslagen, staan de diefijzers meestal kort bij elkaar, ter voorkoming van het binnendringen van ongewenste grotere dieren. (Muizen e.d. kwamen toch wel binnen.)
Bij andere ramen staan de ijzers, in verband met inval van het beoogde daglicht, verder uit elkaar.

Diefijzers waren tot 1992 volgens het "Burenrecht" verplicht bij het aanbrengen van daglichtvenster op een erfscheiding.
Helaas zul je deze zelden aantreffen, daar zij meestal alleen voorkomen t.p.v. voor derden niet toegankelijke achtererven.
zie   het onderwerp "Licht en uitzicht" bij het onderdeel "Het Burenrecht" (ontwerpelementen - exterieur divers).

Andere ramen, welke voorzien zijn van diefijzers, vindt je (als je om je heen kijkt) in oude bebouwde woongebieden nog overal.
klik hier om naar boven te gaan 

Venstertralies:

Onder 'Venstertralie' wordt een metalen afsluiting verstaan aan de buitenkant van een gebouw ter hoogte van een raam, maar in tegenstelling tot de diefijzers niet in de dag van het omringend kozijn maar ervoor, soms tot 20 a 40 cm uit de muur springend.
De originaliteit van dit soort smeedwerk is doorgaans laag van kwaliteit, omdat venstertraliewerk erg functioneel van aard is. De voornaamste bedoeling was indringers buiten te houden. Alhoewel je de factor "status" ook niet uit oog moet verliezen.

Achter dergelijke traliewerken zitten meestal schuiframen. Bij toepassing van achterzetramen ontstaat er een probleem voor de glazenwasser:  Hoe maak je de ramen schoon, zonder het binnenklimaat te verstoren.


zie   voor de achterzetramen zie het onderdeel onderdeel "Binnenzetraamsystemen in monumentale gebouwen".
zie   voor het schoonmaken van bovenstaand glazendak en de positie van de glazenwasser voor het schoonmaken van de ramen
achter de venstertralies de afbeelding bij "Onderhoud algemeen" van het onderdeel "Gevelonderhoud".

De oplossing was:

klik hier om naar boven te gaan 

Deurroosters:

bron leidraad tekst en afbeeldingen:  www.amsterdamsebinnenstad.nl

Het gebruik van kijkgaten in voordeuren is in de middeleeuwen bij kastelen en burchten ontstaan uit oogpunt van verdediging.
De behoefte om te kijken wie er voor de deur stond was in steden natuurlijk ook aanwezig.
Meestal kon men daar via een naastgelegen venster of luikje met kijkgat zien wie aan de deur klopte. Door de verandering van de woningplattegrond achter de voordeur ontstond de behoefte om bij de deur meer daglicht naar binnen te laten.

Aan het einde van de zeventiende eeuw maakte het ‘voorhuis’, een brede hal over de volle breedte van het pand, langzamerhand plaats voor een gang met zijkamer. Vanaf die tijd werden de kleine kijkgaten en raampjes groter en ook steeds meer met beschermende smeedijzeren traliewerkjes en roosters uitgevoerd.

www.amsterdamsebinnenstad.nl www.amsterdamsebinnenstad.nl www.amsterdamsebinnenstad.nl

Door de verbeterde productie van gietijzer in de achttiende eeuw werd het mogelijk deze roosters van gietijzer te maken.
In Nederland werden deze roosters echter pas vanaf het begin negentiende eeuw in voordeuren toegepast.
klik hier om naar boven te gaan 

Schuif- en rolhekken:

bron:   Constructie van gebouwen (prof. Wattjes 1925)

Af en toe kom je deze nog wel eens tegen, maar meestal zijn het modernere versies.


klik hier om naar boven te gaan 

Divers:


  

Naast de bovenstaande modernere versies, welke net als de oudere het doel hadden inbrekers te weren zijn ze eigenlijk thans bij toepassing van inbraakwerend glas in combinatie met met de huidige beveiligingstechnieken van bewegingssensoren en camera's overbodig geworden. Maar het gevoel wil ook wat.

zie   het onderwerp "Inbraakvertragende beglazing" bij het onderdeel "Materialen".
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 26-12-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan