Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Binnendeuren en binnendeurkozijnen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

overzicht mogelijke deurtypen;
afmetingen van deuren;
rechtsdraaiend en linksdraaiend;
eisen bouwbesluit met betrekking tot inbraakwerendheid, brandwerendheid en geluidisolatie;
kozijnen in massieve metselwerk wanden;
plinten en dorpels;  zie
dubbele deuren;
de enkel- en dubbel doordraaiende (pendel)deur;
brandwerende deuren en luiken, tochtstrips, brandwerende strips, geluidwerende strips, valdorpels, etc;


 
Deuren zijn een beweegbaar onderdeel in een wand die dienen om de toegang tot een andere ruimte af te sluiten. Er zijn dan ook veel soorten en maten.
Elke toepassing vereist een aantal specifieke eisen, kwaliteiten en afwerkingen, zoals brand- en inbraakwerendheid, geluidsisolatie, krasvastheid en vormvastheid, etc.
Daarnaast is ook de esthetische aspect van een deur als onderdeel van het interieur uitermate belangrijk.

binnendeuren
Willem V museum Den Haag - voor de verbouwing

overzicht mogelijke deurtypen

(foto:   binnendeuren Willem V museum Den Haag - voor de verbouwing (2006))

  Binnendeuren:

 • Enkel- en dubbeldraaiende deuren met of zonder sponning aanslag
 • schuifdeuren
 • Vlakke deuren (benaming naar inhoud en/of opperhuid):

 • hardboard deur
 • multiplex deur
 • spaanderplaatdeur
 • fineerdeur
 • etc.
 • paneeldeuren:

 • vergaard werk met panelen en/of glas

 • zie extra  Paneeldeuren uit de jaren 30.

  speciale deuren:

 • brandwerende deuren
 • inbraakwerende deuren
 • etc.

detail roosterdeuren
(Jellema)

roosterkozijnen:

(detail roosterdeuren   (Jellema 1965))

Bij brede muuropening i.p.v. een dagstuk twee kozijnen in een muuropening die onderling gekoppeld worden.
Het toepassen van 2 achter elkaar staande deuren is hierbij ook mogelijk.
 

 

 

 

 

klik hier om naar boven te gaan 

afmetingen van deuren:


aanslagtype:

opdek deur + stompe deur Er zijn 2 verschillende aanslagtypen nl. stompe deuren / opdekdeuren.

Een stompe deur valt geheel in het kozijn en wordt afgehangen aan scharnieren.
Een opdekdeur valt gedeeltelijk in het kozijn en wordt afgehangen met speciale paumelle scharnieren.

dagmaat
afbeelding wikepedia

Standaard afmetingen van deuren:

Sponningmaat = dagmaat + 2 x sponningdiepte = stompe deurbreedte.

Breedtemaat 580 t/m 930 met tussensprongen van 50.
Hoogtemaat 2015, 2115, en 2315.

Sinds de invoering van het nieuwe Bouwbesluit op 1 januari 2003 ligt de plafondhoogte en vrije doorgangshoogte voor de woningbouw op 2600 mm respectievelijk 2300 mm. (dit was voorheen 2400 mm en 2100 mm)
De minimale vrije doorgang in woningen is vastgesteld op 850 mm breedte en 2300 mm hoogte. Dit resulteert in deurmaten van 880 of 930 mm en een hoogte van 2315mm.
klik hier om naar boven te gaan 

Rechtsdraaiend en links draaiend:

Hoe bepaal je of een deur links of rechts draaiend is?

Je gaat aan de kant staan waarbij je de deur naar je toe trekt bij het openen, aan de zijde waar dan de scharnieren zitten bepaalt of de deur linksdraaiend of rechtsdraaiend is.

bepalen of deur naar rechts of naar links draait
klik hier om naar boven te gaan 

Eisen bouwbesluit:

In het Bouwbesluit worden prestatie-eisen over veiligheid (sterkte en brandwerendheid), gezondheid (geluidswerendheid), bruikbaarheid (vrije doorgang) en milieu gesteld, waaraan de deuren en kozijnen minimaal moeten voldoen.

Inbraakwerendheid en politiekeurmerk:
Deuren en kozijnen die toegang geven tot woningen moeten inbraakwerend zijn, ook als deze in appartementsgebouwen zijn gelegen.
Zowel het Bouwbesluit als het Politiekeurmerk Veilig Wonen eisen minimaal weerstandsklasse 2.
Aan de deur tussen een (inpandige) garage en een ruimte in een woning eist het Bouwbesluit ook weerstandsklasse 2, tenzij de garage zelf inbraakwerend is.

Brandwerendheid:
Naast alle sterkte- en stijfheidseisen stelt het Bouwbesluit ook eisen aan de brandwerendheid van de scheidingsconstructies, inclusief de daarin aangebrachte deuren, tussen de verschillende ruimten in woningen en gebouwen voor zover gelegen aan vluchtwegen en voor de combinatie deur en kozijn tussen een (inpandige) garage en een ruimte in een woning. Dit kan, in veel gevallen, bereikt, bereikt worden door een sponningdiepte van 25 mm en extra voorzieningen in de deur op te nemen of deze te voorzien van druk opbouwende, opschuimende materialen die bij brand actief worden.

Geluidsisolatie:
Aan de combinatie standaard kozijnen en deuren worden in het Bouwbesluit geen akoestische eisen gesteld, echter binnen woningen (en zeker bij utiliteitsgebouwen) is een zekere mate van geluidsisolatie zeer gewenst. In het geval van een open trap van een woonkamer naar vertrekken op de verdieping gelden wel akoestische eisen. Een standaardkwaliteit deur is in deze situatie dan ook niet te gebruiken .

BRL2211
Naast bovengenoemde Bouwbesluiteisen zijn extra privaattechtelijke eisen die op het functioneren betrekking hebben, zoals krasvastheid, goed sluiten en minimaal kromtrekken, in de nationale beoordelingsrichtlijn BRL2211 'Binnendeuren en -kozijnen' toegevoegd.
Producten die aan deze richtlijn voldoen zijn KOMO-gecertificeerd.

tabel BRL 2211
tabel BRL 2211
klik hier om naar boven te gaan 
kalksponning

kozijnen in massieve metselwerk wanden:

bron: Jellema?    ca 1950 (avond UTS)
 • Kozijnen even dik als muur, incl. eventuele afwerklagen. Bijvoorbeeld bij halfsteensmuren
 • Kozijnen dunner dan de muur bij steensmuren, etc.

Voor bevestiging kozijn aan muur kozijnankers gebruiken. Minimaal 3 per kozijnstijl.
Bij dunne scheidingswanden, 50-70 mm dik, is het beter om de deurkozijnen door te laten lopen tot aan het plafond.(minder kans op scheuren en wand minder slap.)

kalksponning

aantekeningen HTS 1978
Kalk- of steensponning in de stijlen ter voorkoming van doorgaande naad en ter versteviging van het geheel.
in de bovendorpel geen steensponning.
Kozijnen met de hartkant van het hout tegen de muur.
Kozijnen 2x gegrond op het werk aanvoeren. De muurkanten 2 x menieen

kalksponningen

Koplat betimmering voor het afdekken van de stucnaden. Bij gebruik van brede platstukken i.p.v. koplatten tevens extra klossen aan de stijlen bevestigen en deze inmetselen.

zie   Zie voor voorbeelden van in het verleden gebuikte profileringen bij het onderdeel kozijnaansluitingen in "Buitenkozijnen algemeen".

Bij sterk geprofileerde betimmering zijn houten neuten noodzakelijk. Deze neut hoger maken dan de toe te passen plint i.v.m. ongelijke krimp.

Bij steensmuren houtmaat hetzelfde als bij halfsteensmuren. Aan de deurzijde kozijn gelijk aan muur, aan de andere muurzijde kant- of dagstuk toepassen, tenzij stucwerk of schoon metselwerk gewenst is.

  aantekeningen HTS 1978

kozijndetail in steens metselwerk
(Jellema 1964)  (Jellema 1964)
klik hier om naar boven te gaan 
dubbele deuren

dubbele deuren:

afbeelding:   Jellema?    ca 1950 (avond UTS)

Een van de deuren is de vaste deur. Het benodigde hang-en sluitwerk dient hierop te zijn aangepast.
 

aanslagprofielen brandwerende dubbele deuren

Voor brandwerende dubbele deuren zijn diverse aanslagprofielen en deurnaalden in de handel. Zie hiervoor een van de vele mogelijke leveranciers van brandwerende deurnaalden bij de betreffende leveranciers bij verwijzingen naar externe sites van derden:
 

klik hier om naar boven te gaan 

de enkel- en dubbel doordraaiende deur:

De deur, mits niet geblokkeerd, moet altijd in zijn neutrale stand terugkeren. Een aanslag is derhalve niet nodig.

De hangzijde kan bij gebruik van vloerpotten bijna vlak zijn en bij gebruik van bommerscharnieren zelfs helemaal vlak.
De sluitzijde is afhankelijk van de draaiing van de deur.
Aan de sluitzijde moet de deur, vooral bij het gebruik van bommerscharnieren, minimaal 1 cm vrij draaien.

doordraaiende pendeldeuren
(Jellema 1964)   tochtpui met pendeldeur
afbeelding links:    doordraaiende pendeldeuren (Jellema 1964)
afbeelding rechts:   tochtpui met doordraaiende deur   Jellema?    ca 1950 (avond UTS)
 

Brandwerende pendeldeuren:

Een brandwerende deur moet volgens het Bouwbesluit voldoen aan de betreffende norm (NEN6069). Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan dan is de toepasser, over het algemeen de aannemer, hoofdelijk aansprakenlijk voor de eventuele gevolgen.
Een kwaliteitsverklaring is hier derhalve dus op zijn plaats.

details pendeldeuren
(Alprokon)   details pendeldeuren
(Alprokon) (Alprokon)
klik hier om naar boven te gaan 
www.deventer-profielen.nl

Tochtstrips, brandwerende strips, geluidwerende strips, valdorpels, etc:


Voor mogelijke leverancier van tochtstrips, brandwerende strips, geluidwerende strips, valdorpels, etc. zie bij verwijzingen naar externe sites van derden:
 

 

 

Brandwerende deuren en luiken:

Brandwerende deuren en luiken   Zie voor brandwerende deuren en luiken het onderdeel branddeuren.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 27-12-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Overzicht mogelijke deurtypen:
klik hier om naar boven te gaan


bron: Jellema?    ca 1950 (avond UTS)

links: paneeldeur met details.
rechts: glasdeur met details.

paneeldeur   paneeldeur met glas