Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Vloerafwerking algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

 

Algemeen:

De vloer:

Het begrip "interieur" wordt bepaald door de vloer, het plafond en de wanden. Deze elementen vormen immers de ruimte.
Men dient zich wel te realiseren dat deze, de ruimte bepalende vlakken, buitengewoon belangrijk zijn en dat de afmetingen van deze vlakken het voorkomen van de ruimte bewerkstelligen, want de schoonheid van het interieur is ten nauwste verbonden aan de juiste verhoudingen van de genoemde vlakken.
(bron: LOI vak 79 serie E)

Vloerafwerkingen:

Vloerafwerkingen zijn naar hun uiterlijk te onderscheiden in naadloze vloerafwerkingen en niet naadloze vloerafwerkingen.

Naadloze vloerafwerkingen:

Deze afwerkingen worden als mortelmengsel van bindmiddel en vul- en toeslagmaterialen op de constructieve ondervloer aangebracht.
 • steenachtig (zc dekvloer, anhydriet, magnesiet, terrazzo, etc.)
 • bitumen
 • kunsthars (epoxyharsen)
 • granito- en terrazzovloeren

Niet naadloze vloerafwerkingen:

Niet naadloze vloerafwerkingen komen voor als baanvormige, tegelvormige of strookvormige toepassing die afhankelijk van het materiaal hard, zacht of elastisch kunnen zijn. De niet naadloze vloerafwerkingen kunnen zowel direct op de constructieve vloer als op een naadloos afgewerkte constructieve vloer worden aangebracht.
 • steenachtig

 • - mozaiekwerken
  - baksteenvloeren
  - keramische tegels
  - composiet tegels
  - natuursteen

 • hout

 • - houten vloerdelen onbehandeld
  - houten vloerdelen behandeld (olieen, lakken, verven en beitsen)
  - triplex- en hardboardvloeren
  - parket (hout, kurk, etc)
  - laminaat
  - kopse houtblokjesvloeren
  - etc

 • vloerbedekking;

 • - tapijt (verlijmd)
  - vloermatten en -kleden (losliggend)
  - linoleum
  - rubber
  - etc

 • de z.g. computervloeren welke tot doel hebben een toegankelijke vrije ruimte te creëren tussen de constructieve ondervloer en de afwerkvloer t.b.v. bekabeling, ventilatie, etc.

Vloerafwerking keuze:

De eisen, die moeten worden gesteld aan functionele en duurzaam economische vloeren voor werkruimten en werkterreinen met slipgevaar, gaan uit boven het louter voldoen aan de veiligheidseisen. Er moet ook rekening worden gehouden met problemen van hygiëne en reiniging, berijdbaarheid, mechanische belastingen, bestandheid tegen chemicaliën enz.
Welke van deze punten van het grootste belang zijn en welke als minder zwaarwegend moeten worden beschouwd, hangt af van het gebruiksdoel.

Zie voor "SBR infoblad 111 - Natuursteen en oppervlaktebewerking kiezen voor een vloerafwerking, mede gelet op het gebruik"
en
documentatie Technisch Bureau Afbouw bij de verwijzingen naar externe sites van derden.

Vloerafwerking boven vloerverwarming:

Bij toepassing van vloerverwarming in de aan te brengen dekvloeren spreekt het voor zich dat het verwerken van isolerende materialen in de afwerklaag uit den boze is. Toevoegingen zoals perliet, en argex mogen derhalve niet toegepast worden.

Katoenen-, wollen- en nylon vloerbedekking is in principe toepasbaar mits het geen vaste foamlaag heeft van meer dan 3 mm, terwijl de totaaldikte van de vloerbedekking niet meer dan 10 mm mag bedragen. Ook vloerbedekking, zoals b.v. novylon of marmoleum, is goed toepasbaar. Daar vloerbedekking een vertragende invloed heeft op de warmteafgifte in het vertrek, dient men bij de keuze van de vloerbedekking daarmee rekening te houden. In ieder geval dient de vloerbedekking bij het berekenen van de vloerverwarming als hoofdverwarming in de warmtetechnische berekening opgenomen te worden, zodat een juiste warmteafgifte gewaarborgd is.

Zogenaamde ondertapijten mogen niet toegepast worden. In het algemeen geldt dat de vloerverwarming minimaal 10 dagen in bedrijft moet zijn, zodat het water uit de cementvloer kan verdampen voordat de vloerbedekking gelijmd wordt.

Plavuizen, tegels en natuursteen kunnen, met uitzondering van wit marmer, in principe direct in de mortellaag gezet worden. De leidingen dienen volledig in de mortellaag opgenomen te zijn. Wenst men tegels of plavuizen te lijmen, dan dient een lijmsoort te worden gebruikt welke geschikt is voor vloerverwarming. Gelet moet worden dat bij verlijming zo min mogelijk luchtinsluiting plaatsvindt.
Bij toepassing van wit marmer dient er eerst een folielaag en randlaag langs de muren te worden aangebracht.
Bovendien verdient het de voorkeur om de kunststof leidingen te bevestigen met kunststof beugels om het verkleuren van het marmer te voorkomen.

Een aantal soorten parket vloer zijn toepasbaar, een aantal ook pertinent niet. Daar parket een natuurproduct is blijft de navraag omtrent de toepasbaarheid een belangrijk iets.

In het algemeen kan gesteld worden dat zachte houtsoorten niet toegepast kunnen worden.

Laminaatparket is meestal niet geschikt.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 26-09-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan