Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Vloeren algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

primaire eisen;
vloertypen algemeen;
materiaal voor een vloer;
na-isolatie koudebrug doorstekende vloeren/gevelbanden; 

Primaire eisen:

Algemeen:

Door activiteiten ontstaan "veranderlijke" belastingen, die naast het eigen gewicht en de overige permanente belastingen (bijv. muren en vloerafwerking) door de vloerconstructie moet worden gedragen. In dit opzicht heeft de vloer dus primair een dragende functie.

Daarnaast heeft de vloer ook een ruimte-omsluitende functie.
De vloer kan een onder- of bovenbegrenzing dan wel een scheiding vormen tussen boven elkaar gelegen ruimten.

Een verdiepingsvloer moet de ruimten visueel en liefst ook acoustisch van elkaar scheiden.

De bouwfysische eisen die aan een vloer worden gesteld zijn afhankelijk van diverse gebruiksfactoren en opgenomen in de Model Bouwverordening.
Voor verdere uitleg van de bouwfysische eisen    zie   "Vloeren en geluid" en "Brandveiligheid van vloeren" bij "Vloeren divers".

Voor de thermische isolatie normen uit 1981, welke men bij verbouwingen veelvuldig aantreft    zie  buitenschil isolatie (algemeen)

De keuze van een type vloer vindt over het algemeen plaats in het ontwerpstadium en is afhankelijk van het gewenste uiterlijk en wordt mede beinvloed door het al of niet aanwezig zijn van de mogelijkheid tot het aanbrengen van:
-   electrische leidingen en contactdozen in de vloer;
-   water-, gas-, CV-leidingen;
-   gebruikelijke of speciale middelen voor het aanbrengen van een pafond en armaturen;
-   een gwenste plafondafwerking met stuc- of spuitlaag;
-   relatief grote sparingen voor luchtkanalen, trappen, etc.;
-   verzwaringen voor het opvangen van lijn- en puntlasten;
-   etc.

Door de materieel en materiaal ontwikkeling zijn vooral de prefab vloeren qua uitvoering tijdgebonden. De principes qua opbouw echter niet.
De bij de vloeren behorende detaillering is in principe ook bij andere vloertypen bruikbaar.

Naast de vloertypen uit recent verleden, waar je als bouwkundige, bij restauratie, renovatie en verbouwingen, mee te maken krijgt, zul je de recente nieuwe ontwikkelingen ook in de gaten moeten houden.

naisolatie vloerband    vermijd doorstekende vloeren/gevelbanden.
klik hier om naar boven te gaan 

Vloertypen algemeen.

Een vloer is (gewoonlijk) een horizontaal vlak. Hellende vloeren komen bij uitzondering voor in b.v. schouwburgen, etc. en als hellingbanen in loopzone's. klik hier om naar boven te gaan


 

houten vloeren

Als materiaal voor een vloer is alles wat beloopbaar is geschikt.

zoals:

Metselwerk vloeren;

zie    het onderdeel "Traditionele metselwerk vloertypen"
(steekwelven, trog en steekgewelfjes, NEHOBO en Stalton)

beton vloeren;

In het werk gestorte beton vloeren zijn o.a. de;
 • gewapend betonvloer met dekvloer
 • gewapend betonvloer monoliet gestort
 • nagespannen betonvloeren

  Prefab beton vloeren zijn o.a. de;

 • blokkenvloeren
 • combinatievloeren
 • balkenvloeren
 • elementvloeren (kanaalplaatvloeren, etc.)
 • ribbenvloer
 • breedplaatvloer (bekistingplaatvloer)
 • TT-vloer
 • Bubbeldeckvloer
 • volle dikte vloer
 • etc.)
 • zie   onderdeel "Vloeren prefab beton".

  staal(beton) vloeren;

  zie   onderdeel staal(beton) vloeren.

 • in combinatie met ander materiaal (staalplaatbeton vloer, etc.)
 • Lewis zwaluwplaatvloeren
 • roostervloeren, etc.
 • houten vloeren;

  zie   onderdeel houten (balklaag)vloeren.

 • de traditionele houten vloeren, doch ook de moderne varianten hiervan.
 • geprefabriceerde houten platformelementen voor b.v. de houtskeletbouwmethoden.

  overig;

 • glasplaten en/of glazen bouwstenen.
 • klik hier om naar boven te gaan
   


   

  Na-isolatie koudebrug doorstekende vloeren/gevelbanden:


  zie   voor theorie het onderdeel bouwfysica - warmtetransport door een constructie.

  naisolatie vloerband De doorstekende betonvloer die als gevelband in het zicht komt, is op grote schaal gemaakt in de na-oorlogse woningbouw. Vanwege de goede constructieve eigenschappen was het gemakkelijk om de gewapende betonvloer te laten uitkragen uit het binnenspouwblad om het buitenspouwblad te kunnen aanbrengen.
  Dit principe is in diverse varianten uitgevoerd:

  naisolatie vloerband
   

   

   

   

  Na verloop van tijd is tussen de aangestorte prefab-gevelband en het vloerveld in toenemende mate isolatiemateriaal aangebracht met als bijkomend gevolg een koudebrug.
   

   

  naisolatie vloerband   Na-isolatie voorbeeld:   bron:   het Nationaal Isolatie Programma (bouwcentrum 1987)
  Let op!   het eventuele water in de spouw moet via de openstootvoegen wel kunnen worden afgevoerd.
   

  zie    voor na-isoleren bestaande begane grondvloeren het onderdeel kruipruimten.
   


  Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
  dd: 10-05-2016

   

   
  klik hier om naar boven te gaan