Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Balkons.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
balutrade/borstwering;
Frans balkon;

uitkragende balkons;
       standaard uitkragende balkonoplossing uit de jaren 70;
       isolerende uitkragende balkonaansluiting;
hangende balkons;
ondersteunende balkons;

balkonverhogingen; 

Algemeen.

Een balkon aan een buitengevel is een open platform dat toegankelijk is uit de daaraan grenzende binnenruimte door middel van een deur.
Een balkon is normaliter (i.v.m. de waterdichtheid bij de deur) niet gelijkvloers met de achterliggende binnenruimte.
Verder is een balkon, i.v.m. het valgevaar, voorzien van een balustrade of borstwering.

Een balkon is bedoeld om even naar buiten te kunnen gaan, zonder de verdieping te verlaten.


Een balkon op de begane grond noemt men ook wel een veranda.
zie   de opmerking m.b.t. de naamgeving van de veranda bij het subonderwerp "Algemeen" van het onderwerp "Serre" behorende bij dit onderdeel.

Een balkon op boven op een onderliggende bebouwing is eigenlijk een dakterras.
zie   de onderwerpen "Beloopbare daken en Daktuinen" bij het onderdeel "Platte daken".

  

Een balkon onderscheidt zich van een erker, doordat het geen integrerend deel uitmaakt van de ruimte waarvoor het is aangebracht
en van een loggia omdat het balkon buiten het hoofdgebouw is aangebracht.


1e afbeelding - links een balkon, rechts een erker.
2e afbeelding - loggia
3e afbeelding - loggia/balkon (combinaties zijn natuurlijk ook mogelijk)

zie   bij het onderdeel erkers voor verdere erker voorbeelden.

4e afbeelding -
Hoewel dergelijke architectonische uitstulpingen aan torenflats in de volksmond vaak ook balkons worden genoemd, zijn het ze echter niet. Ze voldoen namelijk niet het hierboven gestelde.
Ze zijn namelijk constructief een vast onderdeel van de betreffende verdieping. Alleen de verdieping daaronder c.q. daarboven hebben een andere vorm.

balkon roermond balkon duinkerken
 

 

 
Een balkon was oorspronkelijk status
(je woonde niet op de verdieping, dus je hoefde daar ook niet even naar buiten)
en klein van stuk i.v.m. de toenmalige constructie mogelijkheden.

linker foto   (Frankrijk 2014)
Fragment van balkon aan stadhuis van Duinkerken.
(Het gewone volk keek naar je op en jij keek op hun.)
 

rechter foto   (centrum Roermond)
balkon aan woonhuis volgens hetzelfde status principe als die van het stadhuis. (dit balkon is echt niet gemaakt om kleedjes te kloppen en dekens te luchten)
 

Van status is thans geen sprake meer en soms is het je enige buiten.


 

Balkons mogen afhankelijk van de beschikbare ruimte, i.v.m. het Burenrecht, niet overal tegen de gevel worden aangebracht.
zie   het onderwerp "licht en uitzicht" bij het onderdeel "Burenrecht".
 

 

De huidige constructiemogelijkheden zijn:
 • uitkragend;
 • dragend;
 • hangend;

 • Een combinatie van twee principes is natuurlijk ook mogelijk

   

  Door toepassing van staal en beton werden de balkons groter en door de toepassing van gestapelde woningbouw zelfs verplicht. De huidige balkons zijn dan ook niet meer te vergelijken met de balkons van voor de jaren 50 van de vorige eeuw.
   

   

  Denk hierbij ook aan de galerijflats, welke in de jaren 60, voor de oplossing van de toenmalige woningnood, overal werden gebouwd.
  Galerij flats zijn in feite gestapelde woningen met doorlopende balkons aan beide gevelzijden.
  Een balkonzijde (de galerij zijde) is bestemd voor de toegang naar de woningen. Terwijl aan de andere balkonzijde de doorlopende prive balkons zijn gesitueerd.

  galerijflat galerijflat (Chopinplein Culemborg 2014)
  klik hier om naar boven te gaan   

  Balustrade/borstwering.


  Standaard woningbouw balustrade uit de jaren 60/70.


  foto: Heerenveen nabij centrum.   (let ook op de bewoners oplossing voor inwonende kat)

  balustraden    voor balustrade voorschriften bij vloerafscheidingen (trapleuningen en balustraden).
  klik hier om naar boven te gaan   

  Frans balkon.

  Een Frans balkon is een smalle richel met een balustrade of een hekwerk op een verdieping. De smalle richel is een soort zeer ondiep balkon bij één of meer naar binnen draaiende deuren. Zo'n "balkon" kan dus niet worden betreden.De afscherming voorkomt dat personen naar buiten vallen.

  Het voordeel van een Frans balkon is, vooral in zuidelijke landen, dat de deuren open kunnen waardoor een groot oppervlak voor verfrissing kan zorgen.
  Als je en keer in Parijs bent geweest snap je meteen waarom de term "Frans" gebruikt wordt.

  frans balkon      Willekeurige straat in parijs. frans balkon
  klik hier om naar boven te gaan   

  Uitkragende balkons.


  Stalen uitkragende balkons.


  balkon dragend op 2 uit de gevel stekende stalen liggers.

  Houten uitkragende balkons.


  houten uitkragend balkon houten uitkragend balkon balkon van pand naast Station Roermond

  constructie van gebouwen   fragment van onderdeel balkons uit "constructie van gebouwen" door prof. J.G. Wattjes (uitgave 1925).

  Voorbeeld van mogelijke constructieve uitkragingen t.b.v. te maken houten balkon.
  balkons

  Nieuwe houten balkons worden thans bijna niet meer toegepast vanwege hun kwetsbare onderhoud.
  klik hier om naar boven te gaan   

  Standaard uitkragende balkonoplossing uit de jaren 70.


  Standaard balkonoplossing uit de jaren 70   bron:  Jellema

  Bij woonhuizen nuttige belasting volgens de toenmalige T.G.B. 300 kgf/m2.

  Bij beton balkons en houten verdiepingsvloeren werd de betonplaat aan binnenzijde even ver doorgestoken als aan buitenzijde.

  constructie van gebouwen   Controle uitkraging en mogelijke oplossing.   (Wat voor galerijflats geldt, zou ook van toepassing moeten zijn voor kleinere balkons)
   

  Koudebrugonderbrekingen:

  In verband met de koudebrug verschijnselen die bij dergelijke,hier boven genoemde, betonnen balkons voorkomen worden deze, volgens de hieronder geschetste oplossingen, thans niet meer toegepast.

  koudebrug verschijnsel  koudebrug verschijnsel

  Mogelijke oplossing van koudebrug uit het Nationaal Isolatie Programma (bouwcentrum 1987)
  vloerisolatie balkon
  vloerisolatie balkon

  zie   voor theorie het onderdeel bouwfysica - warmtetransport door een constructie.

  Tevens kan door de temperatuursverschillen tussen binnen- en buiten problemen ontstaan met de uitzetting.
  Bij lange balkons ontstond vaak scheurvorming, zoals op onderstaande foto van een fabrieksgebouw op het industrieterrein van Culemborg.

  scheurvorming koudebrug scheurvorming koudebrug
  klik hier om naar boven te gaan   

  Isolerende uitkragende balkonaansluiting.


  isolerende balkonaansluiting
  bron afbeeldingen:   documentatie Koninklijk verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten 1985

  Isokorf koudebrugonderbrekingen
   

   
  Ter voorkoming van bovengenoemde koudebruggen worden thans bij uitkragende balkon- en/of galerijplaten koudebrug-onderbrekingssystemen toegepast.

  Zoals bijvoorbeeld de Isokorf koudebrug-onderbrekingssystemen, welke kunnen worden toegepast bij in het werk gestort beton en in combinatie met prefab beton. zie hiervoorbij verwijzingen naar externe sites van derden:
   

   

   
  bron afbeelding:   Isokorf koudebrugonderbrekingen
  klik hier om naar boven te gaan   

  Hangend:

  bron: hangende balkons van Architectenburo PJ Holtrop

  klik hier om naar boven te gaan


   

  Ondersteunend:


  balkons berlijn Kreutzberg 2011   balkons berlijn Kreutzberg 2011 met driehoekige ondersteuning per verdieping.

    balkons Parijs (nabij Gare du Nord) 2013.

    Tilburg (nabij het station) met traditionele ondersteuning d.m.v. een kolom.
  klik hier om naar boven te gaan   

  Balkonverhogingen:

  balkon verhoging (afbeelding:  triwa.nl)

  Balkons zijn een verlengstuk van de woonruimte en moeten ook op die manier gebruikt kunnen worden
  Doch drempels en andere hoogteverschillen belemmeren ouderen en mensen met een handicap echter in hun mobiliteit en vormen in dit opzicht vaak een sta-in-de-weg.
  Door de balkonvloer te verhogen kan een vrijwel gelijkvloerse eenheid met de woonkamer ontstaan.

  Uiteraard moet zo’n verhoging wel aan speciale eisen voldoen. Zie voor mogelijke leverancier bij de verwijzingen naar externe sites van derden.
   


  Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
  dd: 23-01-2018

   

   
  klik hier om naar boven te gaan


   

   

   extra informatie behorende bij:
  Houten uitkragende balkons:
  klik hier om naar boven te gaan

  fragment van onderdeel balkons uit "constructie van gebouwen" door prof. J.G. Wattjes (uitgave 1925)

   

   


   extra informatie behorende bij:
  Standaard uitkragende balkonoplossing uit de jaren 70:
  klik hier om naar boven te gaan

  Controle uitkraging:

  bron:  nieuwsbrief@bouwformatie.nl

  artikel nieuwsbrief

  en mogelijke oplossing:

  bron:   balmbv.nl
  klik hier om naar boven te gaan