Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
brandwerendheid

Brandveiligheid van vloeren.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
voorbeelden fabrikant;
praktijkvoorbeeld;

 


 

Algemeen:

De brandveiligheid laat zich opdelen in twee belangrijke begrippen te weten, reactie op brand en brandwerendheid.
Reactie op brand is een materiaal c.q. producteigenschap. Daarentegen heeft de brandwerendheid van een product betrekking op de gehele constructie (de wijze waarop het product daadwerkelijk in het gebouw verwerkt zal gaan worden).

De brandwerendheid van een vloerconstructie wordt be´nvloed door:

  • De afwerking en de kierdichting.
  • De materiaalkeuze en de constructieve bevestiging van het plafond.
  • De materiaalkeuze voor de constructie.
  • De plaats van, en het toegepaste isolatieprodukt.

 

De eisen die worden gesteld met het oog op brandveiligheid ten aanzien van vloeren van eengezinshuizen en lage woongebouwen zijn de volgende:

Een vloer mag niet zodanig zijn samengesteld dat deze spoedig na het uitbreken van brand grote hoeveelheden rook ontwikkelt of geheel in brand staat.
De rookontwikkeling wordt uitgedrukt in een z.g. rookgetal. Aan de basiseis wordt voldaan wanneer het rookgetal lager is dan 150 (bron ? - 1981).
Aan de eisen van brandwerendheid kan bij normale betonvloeren doorgaans zonder meer worden voldaan, bij houten vloeren ligt dit een stuk moeilijker.
Vooral voor woningscheidende vloeren, waar een brandwerendheidseis geldt van 60 minuten, zijn speciale, uitgebreide voorzieningen nodig om een houten draagconstructie zodanig te beschermen dat wordt voldaan aan de gestelde eis.
zie  "Brandwerendheid van skelet en draagstructuur" behorende bij het onderdeel "Brandwerendheid  -  bouwkundig".

Voor zover de onderzijde van een vloer de begrenzing vormt van een vluchtweg, moet de bijdrage tot de brandvoortplanting van het oppervlak aan de zijde van de vluchtweg voldoen aan de daarvoor geldende normen.
zie  "Brandwerendheid vluchtwegen" behorende bij het onderdeel "Brandwerendheid  -  voorschriften".

De brandwerendheid moet minimaal voldoen aan de hier onderstaande genoemde waarden.
brandwerendheidseisen
zie  "Brandwerendheid voorschriften algemeen behorende bij het onderdeel "Brandwerendheid  -  voorschriften". klik hier om naar boven te gaan 

Voorbeelden fabrikant:

Met goed uitgevoerde en op elkaar afgestemde oplossingen is het mogelijk een brandwerendheid van 120 minuten te behalen.
Zie onderstaande voorbeelden uit de documentatie van Promat.

promat    extra   (uitwerking vloertype 1.23)
klik hier om naar boven te gaan 

Praktijkvoorbeeld:

Zie onderstaande praktijk oplossing bij woonhuis welke in appartementen werd gesplitst en waarbij de monumentale moer- en kinderbinten vloer/ plafond een brandwerende/geluiddichte scheiding moest worden. Buurkerkhof 8
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 25-02-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Overzicht plafonds (uitwerking vloertype 1.23):
klik hier om naar boven te gaan

promat    promat

Voor verdere details en documentatie zie verwijzing externe sites van derden
klik hier om naar boven te gaan