Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Staalbetonvloeren etc.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

staalbetonvloeren;
betonvloeren met sandwich paneel en isolatievulstroken;
Lewis zwaluwstaartplaat vloeren;
stalen vloer systemen;
divers;


 
taalbetonvloer

Staalbetonvloeren:

Een staalbetonvloer is een constructief vloersysteem waarbij stalen sendzimir verzinkte profielplaten en de hierop gestorte beton een dragende vloer vormen.
De stalen profielplaten dienen niet alleen als (verloren) bekisting, maar tevens als volledige onderwapening van de vloer. Dit laatste wordt mogelijk gemaakt door de noppen die in elk lijf van de plaat zijn geperst. Deze noppen, deuvels, verzorgen de hechting tussen staalplaat en beton, waardoor de schuifkrachten kunnen worden opgenomen.

Bij toepassing van doorgaande vloeren en om het wijken van de beton boven de steunpunten te beperken is bovenwapening, in deze situatie, vereist.
De doorsnede hiervan is afhankelijk van de belasting en de overspanning.

Bij toepassing van plaatselijke belastingen, zoals muren kan extra onderwapening in de golven noodzakelijk zijn.

Voordelen van de vloer zijn:   de snelle montage en geen materiaalverlies omdat de platen op lengte op het werk worden aangevoerd.
Zodra de platen zijn gelegd is een veilige werkvloer ontstaan, wat vooral belangrijk is bij toepassing in de hoogbouw.
Het eigen gewicht van deze vloerkonstruktie is relatieÍ laag, terwijl het draagvermogen zeer gunstig is.

staalbetonvloer

Afhankelijk van de overspanning en de vloerdikte is tijdens het storten en verharden van de beton een onderstempeling van de stalen platen nodig.
De plaatindeling wordt bepaald aan de hand van de onderliggende draagconstructie, de sparingen, de plaats van doorgaande kolommen en de hanteerbaarheid van de platen.
klik hier om naar boven te gaan 

Betonvloeren met sandwich paneel en isolatievulstroken:

Het sandwich/beton systeem bestaat in principe uit een geïsoleerd stalen sandwich paneel met een vlakke onderzijde en een sterk geprofileerde bovenzijde die op de draagconstructie wordt geplaatst. Vervolgens wordt een eventuele randbekisting, kunststof profielblokken en wapening aangebracht en op geheel traditionele wijze beton gestort en de vloer verder afgewerkt.
Het sandwichpaneel vervult geen verdere dragende functie en is structureel verbonden met het beton. Het bestaat dus in feite uit een ter plaatste gestorte “eindeloze” gewapende ribbenvloer, opgebouwd op een diep geprofileerd en dus zeer stijf, stalen sandwichpaneel, dat fungeert als hoogwaardige “verloren” stortbekisting.

    
klik hier om naar boven te gaan 

Lewis zwaluwstaartplaat vloeren:


zie afbeelding en verwijzing naar externe site van derden.

Voor  de houten vloer met Lewis zie www.reppel.nl
klik hier om naar boven te gaan 

Stalen vloer systemen:

Persroostervloeren, etc.

bron www.thielco.nl

bron www.thielco.nl     
klik hier om naar boven te gaan 

divers:

Stalen bouwcomponenten waarmee staalskeletbouw constructies kunnen worden samengesteld.


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 03-06-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan