Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Brandwerende afdichtingssystemen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
beheer en onderhoud;
brandwerende afdichtingssystemen;


 

algemeen:

Door het brandwerend compartimenteren van gebouwen wordt voorkomen dat naast de brandhaard ook de hierbij ontstane rook en giftige gassen zich naar de aangrenzende ruimten verspreiden.
Echter de bewustwording van de kwaliteit en volledigheid van de te nemen preventieve maatregelen om de compartimentering te waarborgen , met name betreffende de doorvoeren van installatie onderdelen, blijven van levensbelang en noodzakelijk.

Installatieonderdelen kunnen bij brand smelten, vervormen of verbranden waardoor openingen ontstaan met grote gevolgen. Een extra reden om al vooraf de juiste maatregelen te nemen.

Doorvoeringen van ventilatiekanalen.

brandklep Als een kanaal, dat is bedoeld voor ventilatie een brandscheiding passeert, is een brandklep verplicht. Indien het kanaal wordt toegepast om in geval van brand als rookgasafvoer te functioneren is een brandklep vanzelfsprekend ongewenst. In het laatste geval zal het gehele kanalensysteem brandwerend uitgevoerd moeten worden.

Het moet altijd mogelijk zijn om brandkleppen te inspecteren op werking, klepstand en op vervuiling. Bij het aanbrengen van plafonds moeten we hiermee dus rekening houden.

Ventilatiekanalen zijn in het algemeen van staal vervaardigd. Hierdoor ontstaan vervormingen bij verhitting. Het is daarom van belang dat deze kanalen ter plaatse van de doorvoer voldoende door het afdichtingsysteem worden ge´soleerd, zodat deze eventuele opwarming en vervormingen worden gecompenseerd en afgedicht.
Het huis van de brandklep dient zich ter hoogte van de brandscheiding te bevinden. Dit laatste is niet altijd mogelijk. Indien de brandklep zich niet in de brandscheiding bevindt zal daarom het gedeelte van de brandklep tot aan de brandscheiding alsnog brandwerend behandeld moeten worden.
Een speciaal aandachtspunt vormt de ophanging van het kanaal. Indien de ophanging faalt in geval van brand kunnen grote krachten op de brandscheiding uitgeoefend worden.

Doorvoeringen van kabels.


In het algemeen worden kabelmantels gebruikt van PVC. Deze PVC-mantels bevatten een hoog percentage weekmaker, dat er voor zorgt dat de mantels makkelijk branden. Hierdoor kunnen branden die in kabelbundels ontstaan, zich als een lont door het gebouw verplaatsen.

Doorvoeringen van metalen leidingen.

Metalen leidingen zijn er in vele materialen: roestvaststaal, staal, koper, aluminium. In het algemeen kan gesteld worden dat metalen leidingen (m.u.v. aluminium) voor de vlamdichtheid geen extra eisen aan het afdichtingsysteem stellen.
Afhankelijk van de toepassing kan de leiding ge´soleerd zijn met conventionele minerale wol isolatie, PIR, PUR of elastomeren. In sommige gevallen, zoals bij koelleidingen, is het niet wenselijk om de isolatie te onderbreken. In deze gevallen verdient het brandgedrag van het gebruikte isolatiemateriaal bijzondere aandacht.

Doorvoeringen van kunststof leidingen.

Afhankelijk van de gebruikte kunststof, de hoeveelheid weekmakers en de dikte begint een dergelijke leiding bij ongeveer 125░C te verweken. De leiding zal vervolgens in elkaar zakken waardoor er een grote opening ontstaat in de wand of de vloer waardoor de leiding voert. Korte tijd na het inzakken van de leiding raakt deze in brand en kan zo zorgen voor de uitbreiding van de brand naar andere delen van het gebouw.
klik hier om naar boven te gaan


 

Beheer en onderhoud:

Nadenken over de brandveiligheid van een gebouw houdt niet op nadat een pand is gerealiseerd. Sterker nog: permanente aandacht is een vereiste.

aangetroffen toestand t.p.v. 60 minuten brandscheiding
(situatie al meer dan 20 jaar niet afgemaakt)
 

 
Aangetroffen toestand t.p.v. 60 minuten brandscheiding. De benodigde brandwerende kanaaldoorvoeren zijn nooit aangebracht.
 

 

 

 
(hoezo controle !      deze situatie bestond al meer dan 20 jaar)
 

 

In het Gebruiksbesluit staan de voorwaarden vermeld waaraan panden moeten voldoen voordat ze in gebruik mogen worden genomen of in gebruik zijn. De gebruiksvergunning wordt periodiek getoetst door middel van controles.

Gebouwen die niet voldoen aan de voorschriften van de bouw-, milieu- of gebruiksvergunning kunnen de bezitter/gebruiker ervan voor onaangename verrassingen plaatsen en zelfs de continu´teit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Immers beperkingen aan het gebruik of uitgestelde oplevering van een gebouw kunnen net zo nadelig uitpakken als een brand.
Door regelmatig de status van de brandscheidingen te controleren en het noodzakelijke onderhoud te plegen worden onaangename situaties voorkomen.
Aantoonbare investeringen in brandveiligheid betalen zich bovendien terug door het soepel verkrijgen van vergunningen en het doorlopen van inspecties. Ook verzekeraars verlangen een goede instandhouding van de brandcompartimenten. Indien na een calamiteit blijkt dat u niet aan de minimumeisen heeft voldaan, dan kan dat gevolgen hebben voor de dekking.
klik hier om naar boven te gaan 

Brandwerende afdichtingssystemen:

Brandwerend afdichtingssystemen bestaan uit op maat gemaakte toepassingen van brandwerende kitten en coatings in combinatie met speciale afdichtingsplaten.
De componenten welke worden toegepast bepalen het aantal minuten WBDBO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag). Hierbij zijn brandwerende afdichtingen mogelijk tot 360 minuten. De behandelde afdichtingen zijn naast brandwerend tevens rookwerend.

Het principe van de werking van de coatings en kitten is gebaseerd op een, in een proefopstelling, beproefde samenstelling van de toegepaste chemische componenten.
De toegepaste coatings en kitten zijn bij brand of verhitting schuimvormend (intumescerend systeem) en/of watervormend (ablatief systeem).
Bij schuimvormende coatings en kitten isoleert de schuimlaag de hitte, waardoor de uitbreiding van de brand tot het compartiment beperkt wordt voor een bepaalde tijd.
Bij watervormende coatings en kitten werkt het in stoom omgezette water als isolator.

 

brandmanchet

Brandmanchet.

De brandmanchet is ontworpen om in geval van hitte de doorvoeringen van kunststofleidingen (o.a. PVC en PE), snel en effectief brandwerend af te dichten. De manchet expandeert zeer sterk bij verhitting, waardoor de afdichting snel wordt gerealiseerd. á

De brandmanchet bestaat uit een buitenmantel met bij brand en/of stralingshitte sterk expanderende vulling.

Op wanden en schachten moeten aan beide zijden brandmanchetten worden geplaatst.
Op vloeren is het afdoende om alleen aan de onderzijde van de vloer een brandmanchet te plaatsen.

Algemene aandachtspunten ten aanzien van montage:

  • Ondergrond dient vlak te zijn.
  • De binnendiameter dient overeen te komen met de leidingdiameter.
  • Het leidingsysteem dient deugdelijk te zijn opgehangen.
  • De af te dekken sparing tussen de leiding en de wand of vloer dient eerst brandwerend te worden afgedicht met hier boven beschreven afdichtingssysteem.
  • Alleen geschikt voor kunststof leidingen.
firewrap

Firewrap

Een firewrap is een band die in geval van brand of stralingshitte sterk expandeert zonder noemenswaardige drukontwikkeling. De firewrap wordt toegepast bij kunststof leidingen (PVC en PE) die door wanden, vloeren en lichte scheidingswanden voeren.
De band wordt met behulp van een plakstrip om de doorvoer bevestigd en vervolgens in de afdichting geschoven.
Brandwerendheid tot 120 minuten, afhankelijk van afmetingen, constructie en toepassing.

Indien de ruimte tussen de firewrap en de constructie kleiner dan 10 mm is, dan de ruimte vullen met brandwerende kit. Indien de ruimte groter is, dan de ruimte vullen met een brandwerend afdichtingssysteem

 

brandrooster

Brandrooster

Het brandrooster is een ventilatierooster dat in geval van brand de ventilatieopening tot 30 minuten brandwerend afdicht zonder bewegende mechanismen. Het afdichten van het rooster vindt plaats als gevolg van de expanderende eigenschap van het materiaal.
Deze brandroosters zijn bij uitstek geschikt voor brandcompartimenten die permanent en onderhoudsvrij geventileerd moeten worden.

 

Brandstopkussen

brandstopkussen Met een brandstopkussen kunnen doorvoeringen ten behoeve van kabelgoot en leidingen tijdelijk brandwerend worden afgedicht. Ze zijn relatief goedkoop en eenvoudig te installeren.
Brandstopkussens zijn aan te bevelen bij doorvoeringen waar regelmatig mutaties plaatsvinden.

Brandwerendheid tot 90 minuten, afhankelijk van constructie en toepassing.

 


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 01-05-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan