Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Ontruimingsplattegronden en veiligheid signalisatie.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

ontruimingsplattegronden;
veiligheid signalisatie;


 

Ontruimingsplattegronden:

Ontruimingsplattegronden zijn een onderdeel van een bedrijfsnoodplan.
zie extra  Informatie veiligheidsorganisatie.

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood op een snelle en veilige manier moeten verlaten en zijn een onderdeel van "de Arbeidsomstandighedenwet".
zie  wie is er verantwoordelijk voor het veilig kunnen vluchten ? bij het onderdeel "Brandwerendheid vluchtwegen".

voorbeeld ontruimingsplattegrond (bron:   lavendewit.nl)

De tekeningen moeten worden gemaakt volgens de norm NEN1414 en direct te begrijpen zijn, ook voor mensen die geen technische tekeningen kunnen lezen.

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om preventief te gebruiken, men moet zich vooraf erop kunnen oriŽnteren.
De plattegronden kunnen daarom het beste hangen op plaatsen waar veel mensen komen, zoals bij liften, koffieautomaten, kopieermachines, wachtruimtes en in de buurt van toiletgroepen, etc.

Op de ontruimingsplattegronden dient aangegeven te zijn alle brandpreventieve voorzieningen zoals:
-   blusmiddelen
-   vluchtwegen
-   brandmelders
-   vluchtroute aanduidingen
-   EHBO koffers
-   AED apparaten
-   verzamelplaatsen
-   alsmede algemene ontruimingsinstructies.
klik hier om naar boven te gaan 

Veiligheid signalisatie:

In een EEG-richtlijn van 1977 werden alle lidstaten verplicht hun wetgeving op het gebied van veiligheidssignalering aan te passen.

De basis van deze signalering vormen - evenals bij de verkeersborden - de veiligheidskleuren, de geometrische vorm en de combinatie hiervan.

Om tot internationale uniformiteit te komen moest tekst zoveel mogelijk worden vermeden en het signaal in een voor zichzelf sprekend symbool worden uitgevoerd. Het symbool moet kenmerkend zijn voor een bepaalde handeling.

Men kwam er daarom toe, deze signalering in PICTOGRAMMEN uit te voeren.
Zie voor mogelijke leverancier benodigde pictogrammen bij verwijzingen naar externe sites van derden.


 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 08-11-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Ontruimingsplattegronden:
klik hier om naar boven te gaan

bron: cursus brandveiligheid (?)

klik hier om naar boven te gaan