Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Brandwanden.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

  indien gewenst het onderdeel "Brandwerendheid voorschriften algemeen"
en   het onderdeel "Brandwerendheid begrippen algemeen".

schadebeperking tot één compartiment door toepassing van brandwanden; 

Schadebeperking tot één compartiment door toepassing van brandwanden:

Bij compartimenten kleiner dan 1000 m geldt, volgens het Bouwbesluit, ongeacht de vuurbelasting voor de compartimentscheidende wand een brandwerendheidseis van 30 minuten. Het uitvoeren van zon wand is in geval van brand weggegooid geld. Wanneer de wand immers na 30 minuten bezwijkt, slaat de brand alsnog over naar het aangrenzende compartiment.

Bij de constructieve uitwerking van het ontwerp kan men er echter voor kiezen de brandwerendheid van de scheidingwanden zo groot te maken dat ingeval van brand de schade zoveel mogelijk beperkt blijft tot één compartiment. Om dit te bereiken moet niet alleen de wand zelf brandwerend zijn om branddoorslag te voorkomen. Ook brandoverslag via b.v. de dakbedekking of de gevel moet worden voorkomen.
Hetzelfde geldt voor branddoorslag via brandbare materialen al gelang de toegepaste constructie.

 Schema van een compartiment scheidende brandwand.   Schema compartiment scheidende brandwand.

Hoewel er ook andere oplossingen zijn, is een brandwand die door het dak en eventueel door de buitengevel steekt, de meest effectieve oplossing voor het voorkomen van brandoverslag.
Indien, bij toepassing van een staalconstructie, een dergelijke brandscheidende wand d.m.v. smeltverankeringen aan de staalconstructie wordt gekoppeld, kan deze onbeschermd blijven. (zie rechter detail) Elk compartiment kan dan n.l. afzonderlijk instorten zonder de brandwand om te trekken.
Indien dit niet het geval is, dan is brandwerend bekleden van de staalconstructie met Promatect o.g. noodzakelijk. Bij dubbelwandige brandmuren is dit brandtechnisch niet vereist. (zie linker detail)

in het rechterdetail is de brandscheidende wand d.m.v. smeltverankeringen verankerd aan de staalconstructie

Let op!
Hoewel we het zoveel mogelijk moeten proberen te vermijden gaan ook leidingen en kanalen gaan door brandwanden.
  in dat geval indien gewenst het onderwerp "Brandwerende afdichtingssystemen" van het onderdeel "installaties - algemeen"
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 22-04-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan