Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Keuze bepaling positie vlaggenmast.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

keuze bepaling algemeen;

 
Oorspronkelijke situatie voor de verbouwing.

Oorspronkelijke situatie:

Oorspronkelijke situatie voor de verbouwing.

Het plaatsen van de beide vlaggen in de situatie als voor de verbouwing was niet meer mogelijk.
Gezocht is naar een alternatief.

De onderstaande voorstellen hebben betrekking op het plaatsen van een vlag op het platte dak aan de poortzijde (rechts op de foto) van het gebouw.

Keuze materiaal en afwerking mast:


Conische of cilindrische vlaggenmast.

 • Een conische vlaggenmast loopt taps toe (de voet diameter is breder dan de top diameter.
 • De cilindrische vlaggenmast heeft over de gehele lengte dezelfde diameter. (alleen verkrijgbaar in aluminium.)

Vlaggentouw.

 • Langs de mast;
 • Door kern van mast.
  Het hijsmechanisme is onzichtbaar in de mast verwerkt, het klappert niet en onbereikbaar voor vandalen.
 • Door kern van mast

Vlagafmetingen.

mastlengte 4 m.     vlag afmetingen 100x150 cm     wimpellengte 175 cm
mastlengte 5 m.     vlag afmetingen 120x180 cm     wimpellengte 205 cm
mastlengte 6 m.     vlag afmetingen 150x225 cm     wimpellengte 250 cm

documentatie windswinger

Kan de vlag vrij hangen (wikkelt de vlag zich niet ergens omheen).

Dit is mede afhankelijk van de stand van de mast.

Bij een verticale mast is het toepassen van een roterende mast een optie.
Zie onderstaande beschrijving uit betreffende documentatie.

 • De WindSwinger is een unieke conische aluminium vlaggenmast die om zijn eigen as draait en dus letterlijk met alle winden meedraait. In combinatie met een vaste banierhouder zorgt de WindSwinger ervoor dat uw banier altijd recht en dus leesbaar hangt. Wind of geen wind.
 • Voordelen:

 • De WindSwinger draait om zijn eigen as en beschikt over een vaste banierhouder. De banier wikkelt hierdoor niet om de mast heen, wat zorgt voor een continue leesbaarheid en een aanzienlijk verlengde levensduur van de banier.
 • Ook te gebruiken voor traditionele vlaggen.

 

Voorstelvarianten:

mast schuin op voorgevel mast in vlak van voorgevel

Voorstel 1

mast in vlak van voorgevel.

Voorstel 2

mast schuin op voorgevel. voor- en nadelen voorstel 1 t.o.v. voorstel 2.
Het opstellen van vlaggenmast voorstel 1 is eenvoudiger dan bij voorstel 2.

Voorstel 1 is windgevoeliger door de bebouwing (minder kans op gunstige wind door omliggende bebouwing)
(het toepassen van een banierhouder is een optie).

Beide masten zijn door middel van een kantelvoet in ingeklapte positie niet zichtbaar van straatniveau.
Nadeel:  voorstel 2 moet i.v.m. de schuinstand 2x worden gekanteld.

Voorstel 3

(mast aan de zijkant van topgevel). Bij zowel voorstel 1 als voorstel 2 is de mast geplaatst in het hart tussen de beide onderliggende ramen.
Bij plaatsing van mast aan gevel zijde moeten we rekening houden met de daar aanwezige vergaarbak.(zie foto)
Bovendien is aan deze zijde het plaatsen van een vertikaal staande vlag alleen mogelijk als we accepteren dat bij bepaalde wind af en toe een deel van de trapgevel door de vlag wordt geraakt tenzij we een in twee delen te splitsen mast toepassen.

Met andere woorden: NIET DOEN.

Voorstel 4

(variant op voorstel 2). Standaard mast aan achterzijde plaatsen in vaste geballaste bok en halverwege opleggen in steunpunt op ezelsrug.

Nadeel:     langere mast nodig en moeilijker hanteerbaar en inhalen vlag is niet zonder meer mogelijk.
Voordeel:  bouwkundige uitvoering is simpel.

 

Nadere uitwerking voorstelvariant 1:


     

Mast in vlak van voorgevel (getekende mastlengte = ca 4000)(getekende vlagafmeting = 1200x1800)

Plattegrond met de positie van de mast in opgeklapte toestand en de maximale vlaguitzwaai bij volle wind. (gestippeld)

Kantelvoet onder mast vanaf straatzijde niet in ’t zicht.

Aangepast standaard opklapmechanisme (kantelvoet).

Mast is door gebruik van een kantelbare voetplaat eenvoudig recht te stellen en te kantelen.
Kantelvoetplaten zijn niet geschikt voor massieve (houten) vlaggenmasten.

Bevestiging kantelvoet op aangepaste stalen funderingsplaat welke is afgesteund
op bestaande ezelsrug.

Bovenkant kantelvoet gelijk aan ezelsrug.

Bevestiging kantelvoet op aangepaste stalen funderingsplaat welke is afgesteund op bestaande ezelsrug. Zie principe isometrie hieronder.
(breedte funderingsplaat i.v.m. trillingen mast in overleg met constructeur)

Mast aan topzijde in opgeslagen stand afsteunen op bok.

Variant op principe kantelvoet de kantelbare overschuifkoker.

Alleen leverbaar voor vlaggenmasten in diam. 70 en 90mm. In tegenstelling tot de meeste kantelconstructies hoeft men bij deze kantelbare overschuifkoker geen moeren los te draaien met een steek- of ringsleutel aan de dakrand.

Door de kruismoer met de hand, aan de zijkant van de vlaggenmast los te draaien, kan men de mast eenvoudig omhoog schuiven tot het kantelpunt is bereikt (men kan niet verder omhoog) en de vlaggenmast kantelen. De kruismoer is een borging en zorgt ervoor dat de wind de vlaggenmast niet naar boven kan schuiven en de vlaggenmast "automatisch" door de wind wordt gekanteld. De koker is zo beschermd dat de mast alleen kan kantelen naar het dak.

Nadeel:   Dit principe is ontwikkeld voor montage aan een gevel.In dit geval dient de mast onzichtbaar gemonteerd te worden achter de ezelsrug terwijl bevestiging aan het dak niet mogelijk is waardoor alleen het principe van ballasten over blijft.

Conclusie:  voor niet zichtbare plaatsing is dit systeem ongeschikt.
 

Nadere uitwerking voorstelvariant 2:


mast schuin op voorgevel      

Mast schuin op voorgevel. (getekende mastlengte = ca 3000) (getekende vlagafmeting = 1200x1800) standaard kantelbare dakplaatsingsconstructie

Plattegrond met positie mast in opgeklapte toestand.

Kantelvoet onder mast, in gekantelde positie, vanaf straatzijde niet in ’t zicht.
Onder de kantelvoet wordt tegen de funderingsplaat van variant 1 een aangepaste kantelbare dakplaatsingsconstructie aangebracht om de mast over de ezelsrug te kunnen kantelen.

Voor standaard kantelbare dakplaatsingsconstructie zie foto.
Deze constructie bestaat uit een omegaprofiel gelast op basisplaat 500x500x10 mm met 4 voorgeboorde gaten. Hartafstand van de gaten is 400 mm.

Procedure:

Onderste deel mast staat geborgd in het omega profiel van de kantelconstructie en de mast is neer geklapt via de kantelvoet. De top van de mast ligt op een bok.

De mast wordt vanuit positie C met behulp van het kantelvoet vertikaal geplaatst en geborgd.

De vlag wordt gehesen.

De borging van het onderste mast deel wordt verwijderd en de totale mast wordt in positie B geplaatst.

Dit in positie brengen kan worden worden vereenvoudigd door de mast te voorzien van een contragewicht. of door de mast aan de onderzijde te voorzien van een hulpconstructie met tandwartel.
 

Nadere uitwerking voorstelvariant 3:

(wordt hier verder niet besproken)
 

Nadere uitwerking voorstelvariant 4:

(de bijbehorende hulpmiddelen voor bevestiging mast zoals beugels e.d. worden hier verder niet besproken))
mastlengte = ca 5 m.
 

Toegang tot betreffend dak:


vanuit techniekzolder naar lager gelegen dak waar vlag geplaatst moet worden m.b.v. steekladder.


toegang vanuit techniekzolder naar lager gelegen dak waar vlag geplaatst moet worden      

Aluminium steekladder (i.v.m. gewicht) bestaande uit 2 ongelijke bomen.
De rechtertrapboom van buiten gezien loopt door als leuning.
De ladder wordt op zolder opgeslagen.
Tijdens het gebruik dient de ladder aan de zoldervloer te worden geborgd.
T.p.v. de ladderpoten moet de loden dakbedekking worden beschermd.

ARBO – werkzaamheden op dak.

Omdat er geen hekwerk kan/mag worden geplaatst op de bestaande ezelsrug en de ezelsrug arbotechnisch niet voldoende hoog is, is het beschikbaar stellen van een life lijn verplicht bij het plaatsen van een vlag op voorgestelde plaats.
De exacte positie van de life lijn moet in het werk worden bepaald.

Noot:   Er dient rekening te worden gehouden met het gegeven dat de dakbedekking van het dak bestaat uit lood, hetgeen zeer kwetsbaar is.
 

Vergunning aanvraag.

Indien er incidenteel, bijv. op feestdagen, wordt gevlagd en de mast geen vast onderdeel uitmaakt van het gebouw, dan is een vergunning geen vereiste.
wordt de vlag gebruikt als reclame dan is een vergunning wel nodig.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 25-02-2013

 

 
klik hier om naar boven te gaan