Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Betondraagstructuur /renovatie.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

betononderhoud en herstel;
saneren:;
versterken van betonconstructies:;


 

Betononderhoud en herstel:

Beton is een duurzaam materiaal.
Desondanks vraagt het periodiek om onderhoud en kan herstel na verloop van tijd noodzakelijk zijn. Door de ontwikkeling van reparatiemethoden en -middelen zijn er thans voldoende mogelijkheden om schade aan betonconstructies, naar de oorspronkelijke kwaliteit, afdoende te kunnen herstellen.

Duidelijk moet echter zijn dat analyse en beoordeling van schade geen confectiewerk is.

Welke herstel- of onderhoudswerkzaamheden nodig of gewenst zijn, wordt daarom enerzijds bepaald door de schadeverschijnselen die optreden en anderzijds door de cultuurhistorische waarde van het beton. Zo vereist een monument waarbij de authenticiteit van het beton belangrijk is andere ingrepen dan een gebouw waarbij het hoofdzakelijk gaat om de architectonische kwaliteit.
 
Zie info brochure Restauratie en Beheer nr. 44 Betononderhoud en herstel van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg via verwijzingen naar externe sites van derden.
  zie

klik hier om naar boven te gaan


 

Saneren:

Batec Betonrenovatie Het saneren van beton is het voorbewerken van de bestaande ondergrond voordat een beschermings- of reparatiesysteem wordt toegepast. Goed saneren is essentieel voor de duurzaamheid van herstel- en beschermingswerk.
Er moet realistisch worden bepaald in hoeverre het bestaande beton moet worden verwijderd en gereinigd en hoeveel wapening moet worden vrijgehakt.
Slecht saneren leidt tot herhaling van problemen; te veel saneren tot onnodige overlast, aantasting van de constructie en kostenvermeerdering.

In het algemeen zal het saneren zich bepalen tot het verwijderen van losse schollen beton, het uithakken van scheuren, het verwijderen van vervuiling en gecorrodeerde beton aan de buitenschil. Het vrijgekomen wapeningsstaal wordt ontroest.
De mate waarin de wapening moet worden vrijgehakt en ontroest is afhankelijk van de te volgen reparatiemethode. Dit alles totdat een ondergrond is verkregen van voldoende samenhang en sterkte waarop een goede hechting mogelijk is.

Het verwijderen van wapeningsstaal dat nog in het gezonde beton is verankerd, wordt afgeraden. bron: Betoniek 4/18 september 1978) Beter is het om in voorkomende gevallen wat extra staven aan te brengen. Daarbij moet uiteraard worden voldaan aan de betonvoorschriften die voor de betreffende constructie gelden.
Ten slotte dient de ondergrond, liefst geruime tijd van tevoren, behoorlijk met water te worden verzadigd, maar op het moment van aanbrengen van de reparatiespecie mag het oppervlak echter niet te nat zijn, maar net winddroog. Door dit zo goed mogelijk verzadigen zullen de krimpeigenschappen van 'oud en nieuw' elkaar zo weinig mogelijk ontlopen en daardoor zal het hechtvlak zo laag mogelijk worden belast, waardoor een goede hechting wordt bevorderd.
klik hier om naar boven te gaan 

Versterken van betonconstructies:

Er kunnen verschillende redenen zijn om een betonconstructie te versterken.
Genoemd kunnen worden het versterken omdat:
  • de constructie is beschadigd door bijvoorbeeld een mechanisme als corrosie of brand;
  • fouten zijn gemaakt bij het ontwerp of de uitvoering;
  • door strengere normen hogere eisen aan de constructie worden gesteld;
  • hogere belastingen op de constructie zullen worden uitgeoefend;
  • de draagconstructie vanwege een ander gebruik moet worden aangepast.
lijmwapening (www.spanstaal.nl)

Lijmwapening:

Lijmwapening is een specialistische renovatiemethode.

De lijmwapening bestaat uit stalen strippen of koolstofvezel versterkte kunststof strippen die door middel van een tweecomponenten epoxy lijm met het beton worden verbonden.

Verschillen tussen versterken met staalplaten en versterken met koolstofwapening:

Koolstofelementen zijn veel duurder dan staalplaten.

Desalniettemin zal in veel gevallen de totale kostprijs van het versterken met koolstofelementen lager uit kunnen vallen dan het versterken met staalplaten. De belangrijkste reden daarvoor is dat de uitvoering bij koolstofstrippen eenvoudiger is.
Enkele verschillen zijn bijvoorbeeld:

  • Koolstofstrippen hebben een goede corrosieweerstand, zodat in tegenstelling tot staalplaten, beschermen tegen corrosie niet nodig is;
  • Koolstofstrippen hebben een geringer gewicht en kunnen in langere lengten worden toegepast, daar waar bij staalplaten bij langere lengten voegen moeten worden aangebracht;
  • Staalplaten moeten gedurende de verharding van de lijm worden onderstempeld, waarvoor dikwijls een zware steiger benodigd is.
Naast het verschil in kostprijs kan voor de koolstofstrippen als negatief punt worden gewezen op het feit dat het een bros materiaal is. Verder is het bij staalplaten eenvoudiger dan bij koolstofstrippen om de eindverankeringscapaciteit te verhogen door ter plaatse ankers aan te brengen. Daar staat tegenover dat voor koolstofstrippen ook producten worden ontwikkeld om de verankeringscapaciteit te verhogen. Ondanks de sterke groei van het versterken met koolstofwapening zal voor specifieke toepassingen versterken met staalplaten ook nog wel toegepast blijven worden.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 03-09-2012 (24-02-2024 tekstaanvulling Betononderhoud en herstel)

 

 
klik hier om naar boven te gaan