Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Het trottoir (de stoep).

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
smalle stoepen / loopstroken;

de afwerking;
de obstakels;


bron leidraad tekst:   brochure   "Een veiliger buurt"   (ANWB 1986)

 

Algemeen:

Het trottoir (de stoep) is het domein van de voetganger. En dat moet zo blijven. Vandaar dat er minimale eisen aan het trottoir moeten worden gesteld.

  voor voetpaden op parkeerterreinen het subonderwerp "Voetpaden" van het onderwerp "Parkeren algemeen" behorende bij dit onderdeel.

De minimale breedte van een trottoir, om onder andere ook kinderwagens, rollators, rolstoelen, etc. de nodige ruimte te geven, is bij voorkeur plusminus 2.00 m. (opsluitband + 6 tegels + stoeprand)

Dit gaat natuurlijk niet altijd op. Oude verkavelingen, waterstromen, etc. zijn vaak medebepalend. Zie onderstaande foto's.
Het trottoir meandert hier van ca. 2 meter naar ongeveer 80/90 cm t.p.v. de bocht.
s' Winters is het tegemoet komende verkeer (ook die van het voetpad zelf) nog wel te zien, maar s' zomers echt niet.
Maar wel opletten met een kinderwagen of rolstoel. De oude erfafscheiding bestaande uit een gemetselde tuinmuur met ezelsrug steekt iets over.

 

In bestaand stedelijk gebied van voor- en rond 1900 is een stoep van 2.00 m. vaak een utopie, aangezien hier de straatbreedte niet op het huidige autoverkeer is ontworpen. Het oorspronkelijke loopgebied inclusief de prive stoepstrook is hier dan ook, in de loop van de tijd, grotendeels opgeofferd.
Zie als voorbeeld een afbeelding uit 1915 van de Tollenstraat te Culemborg.
Aan iedere zijde van de rijweg in het midden bevindt zich een (fiets-, parkeer-)passeerstrook met een grove bestrating voor de afvoer van het water, een looppad en een prive stoepstrook.

  voor de aanduiding van particuliere stoepen het subonderwerp "Historisch straatmeubilair" van het onderwerp "Straatmeubilair" behorende bij dit onderdeel.

Het tegengestelde is natuurlijk ook mogelijk. In woonwijken, uit de beginjaren na de wederopbouw, zijn sommige straten door veranderde doorstroomroute's van het verkeer vaak uit het oogpunt van de huidige verkeersveiligheid te breed De ruimte die na een eventuele versmalling overblijft kan worden benut voor extra groenvoorzieningen, speelplaatsen voor buurtkinderen, etc.. Er moet dan echter wel rekening mee worden gehouden dat mensen geneigd zijn de kortste weg te nemen. Leg paden (als verlengstuk van de naastliggende stoepen) daarom aan op de meest logische plaatsen ofwel op de kortste looproutes.
klik hier om naar boven te gaan 

Smalle stoepen / loopstroken:

Ook gehandicapten moeten zonder problemen van het trottoir gebruik kunnen maken. Al is het maar om (via voordeur en / poort) uit hun woningen te kunnen komen om op weg te gaan naar hun bestemming.

Dit is in smalle woonstraten vanwege de daar aanwezige smalle stoepen of loopstoken op straatniveau (zoals de hieboven getoonde situatie uit 19150) meestal niet mogelijk. Ze moeten daar dan ook gebruik maken van de openbare weg.
Doorgaand verkeer en parkeerders van elders moet hier dan ook worden vermeden.

klik hier om naar boven te gaan 

De afwerking:

Het trottoir moet vlak zijn en als er tegels liggen mogen hier geen brede voegen tussen zitten. Een goede afwatering is nodig om te voorkomen dat er plassen water blijven staan na een buitje. Vandaar dat het trottoir een beetje moet aflopen naar de rijbaan waar normaliter de goot en de eventuele aansluiting op het riool ligt. Maar de hellingen in een trottoir mogen ook weer niet te groot zijn.
  het subonderwerp "Afwatering van het trottoir en terras" van het onderwerp "Bestrating" behorende bij dit onderdeel.
en
  het onderwerp "Hemelwaterafkoppeling" van het onderdeel "installaties - riolering".
  

klik hier om naar boven te gaan


 

De obstakels:

Het trottoir wil nog wel eens worden gebruikt als parkeerplaats voor auto's, die er dan half op staan. Als dat vanwege de ruimte niet kan, zullen er paaltjes moeten komen om fout parkeren tegen te gaan. Paaltjes moeten echter ook weer geen obstakels voor voetgangers worden.

Dit geldt eveneens voor haltes van trams en bussen, glasbakken, containers, etc. Die moeten buiten de looproute staan.
Zo dus niet (zie afbeelding). De verhoogde rand is een struikelblok.

De Groene, grijze en blauwe containers, etc. geplaatst door de bewoners voor de wekelijkse ophaaldienst is en blijft een ramp. Ze staan er minimaal een dag van te voren en verdwijnen weer pas dagen later. Vooral op hoekpunten van zijstraten. De filosofie van "de stoep is het domein van de voetganger" gaat dan even niet op.
  het onderwerp "Huishoudelijk afval" behorende bij dit onderdeel.

  


 

 

 
   En als er een fietsenstalling op het trottoir moet komen, dan
   moet dat gebeuren op een plaats waar voetgangers er geen last van hebben.

   Dus naast de eigenlijke looproute.

 
Buurtbewoners zelfs zijn soms ook wel eens schuldig aan het versmallen van het trottoir.
Sommige tuinbegroei´ngen woekeren ver buiten de tuingrenzen.

Tuinbezitters moeten er dus op toezien dat alles binnen de perken wordt gehouden.
 

 
Daartegenover staat dat buurtbewoners bekend zijn met zo'n situatie en zich allang hebben aangepast, zonder dat ze het zelf nog weten.
 

 

Maar ook hier geldt, het tegengestelde kan afhankelijk van de situatie (meestal geen doorgaand verkeer van derden) soms ook.
  

In winkelgebieden wordt het klimaat voor (winkelende) voetgangers wel eens verbeterd door luifels boven de etalageruiten aan te brengen. Dat is mooi als men er maar aan denkt dat de vrije ruimte minstens 2.20 meter + moet zijn.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 18-01-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan