Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

De tuin (rondom het huis).

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
de huidige ideale (standaard) tuin;
de verticale tuin;
de daktuin   

tuinieren leidt tot afval;

standaard plantenkassen       en voor de overwinteringsgebouwen (oranjerie) van de welgestelden    

Algemeen:

Hoe zag de tuin er vroeger uit?
Oude tekeningen geven een idee. Hoewel met een kanttekening:   dit gaat alleen op voor dergelijke herenhuizen. bron afbeelding:   Rhynlands fraaiste gezichten:
Haeswijk toebehorende den Heer Diderik van Leyden.
Secretaris van het Hoogheemraadschap van Rhynland.
Heere van Westbarendregt Hardingsveld & &.

 

De gewone niet-stedelijke burger had hoogstens een tuin voor consumptief gebruik (groenten en kleinvee zoals kippen, geit, etc.) en in de stad had men, sinds de trek naar de steden door de industriŽle revolutie, meestal niet meer dan een gezamelijke binnenplaats met een sekreet.

  het onderwerp "De nieuwe westerse wereld"
behorende bij het onderdeel "1850-1950 (techniek, wetenschap en maatschappij)".

Na de hier genoemde verdichting van de steden kwamen er aan de toenmalige buitenranden heemparken, die soms al weer verdwenen zijn maar soms ook nog steeds bestaan.
      Een heemtuin, heembos of heempark is een kunstmatig, veelal omheind landschapselement, bedoeld
      om het inheemse, wilde flora en fauna te laten zien. bron tekst:   Wikepedia
extra  Zie als voorbeeld de oudste heemtuin uit 1925 van Jac Thijsse en de ecokathedraal te Heerenveen van Louis Le Roy.

En weer later werden de oude nutsfuncties van de oorspronkelijke particuliere moestuinen weer in ere hersteld door de aanleg van volkstuincomplexen.
  hiervoor het onderwerp "De volkstuin" behorende bij dit onderdeel".


klik hier om naar boven te gaan


 

De huidige ideale (standaard) tuin:

Noot!    Ook dit verandert constant. Zo is het tegeltje wippen, voor het vervangen van tegels door groen voor een gezondere leefomgeving, momenteel een hot item.

bron tekstafbeeldingen: eigen huis magazine september 2016


 

Water:


  het onderwerp "Hemelwater afvoer systemen" bij het onderdeel "Daken - algemeen".

  het onderwerp "Daktuinen" bij het onderdeel "Platte daken".


 

Beplanting:


  voor bomen en heggen het onderwerp "Burenrecht".

  voor het verwijderen van bomen het subonderwerp "Flora en fauna - kapvergunning" van het onderdeel "buitenschil - algemeen.


 

Tuinverlichting:


 

Tuinornamenten / Zonnewijzers:


Naast zonnewijzers aan bijvoorbeeld een kerktoren of kerkwand was de tuin de meest gebruikte locatie.
Ze doen en deden dienst als tuinornament en als uurwerk en ze staan daar doorgaans centraal op een sokkel in een perk of op een kruising van paden.

Voor een verdere omschrijving van de zonnewijzer
  het subonderwerp "hou rekening met" en de daarbij behorende verwijzing van het onderwerp "Buitenschil (gevels en daken algemeen)" behorende bij het onderdeel "buitenschil - algemeen".

 

 

De erfafscheiding:


  voor afscheiding en afsluiting het onderdeel "Burenrecht".

Schutting en/of scheidsmuur hoogte achtertuin:

Voor achtertuinen die niet grenzen aan een publiekelijke gemeentegrens (ook wel voorgevelrooilijn genoemd) mag je tot een hoogte van 2 meter vergunningsvrij een schutting of scheidsmuur plaatsen (bij hoogteverschillen tussen tuinen geldt het hoogste perceel) tenzij een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte van de afscheiding anders regelt.
Plaatst je de schutting of scheidsmuur in overleg met de buren op de erfgrens dan zijn zij automatisch mede-eigenaar.

Schutting en/of scheidsmuur hoogte voortuin:

Voor voortuinen die niet grenzen aan een voorgevelrooilijn geldt, voor vergunningsvrij, een hoogte van maximaal 1 meter.

Bij een zijtuin is er altijd sprake van een publiekelijke gemeentegrens.

Let dus op!
Bij een achterpad is er niet altijd sprake van een publiekelijke gemeentegrens. Er bestaat namelijk ook nog een recht van overpad.
Je doet er dus goed aan om voor de plaatsing bij de gemeente te checken wat mogelijk is.


 

De grond:


Kijk wel uit bij gebruik van grond als moestuin op plaatsen waar fabrieken, benzinestations e.d. hebben gestaan: grondvervuiling is niet zo maar even opgelost.

 

Het terras:

De crocussen, in het voorjaar, tussen de bestrating op het pad naar mijn schuur.

 

Ook bij een carport is een open bestrating mogelijk.

Echter bij fanatieke autosleutelaars heeft de vloeistofdichte bestrating de voorkeur boven een open bestrating. Een afvoerput met olie afscheider is dan ook gewenst, doch voor de Doe-het-zelver juridisch geen verplichting.

  het onderwerp "Bestrating".
  het onderwerp "Olie- en vetafscheiders" bij het onderdeel "Riolering".

  voor de volledig betegelde tuin versus hemelwaterafkoppeling het betreffende onderwerp bij het onderdeel "Riolering".


 

Bestrijdingsmiddelen:

Onkruid bestaat eigenlijk niet.
Onkruid is namelijk een niet gewenste bodembedekker, die groeit op plaatsen waar de bodem nog niet voor de volle 100% is bedekt.
 

Je kunt dus ook kiezen, naast de hier genoemde cacao doppen, voor een gewenste bodembedekker met bloemen.


Dieren:


  het onderwerp "vogelvriendelijk bouwen" bij het onderdeel "daken - divers".
 

 

 


klik hier om naar boven te gaan


 

De verticale tuin:


Meer groen in de tuin aanbrengen kan ook door verticaal tuinieren. Dit gebeurde vroeger vooral door het laten groeien van klimop tegen een muur, maar door de ontwikkeling van het gebruik maken van andere planten en door de komst van nieuwe materialen en technologieŽn is de term de verticale tuin ontstaan.

De verticale tuin neemt weinig ruimte in beslag en is om deze reden zelfs ook voor een balkon geschikt.
De verticale tuin zien we daarom thans vooral in steden waar veel huizen alleen een kleine stadstuin, balkon of dakterras hebben.

Maar ook hier geldt:   net als bij een normale tuin, na het ontwerp, de keuze en realisatie, komt de tijd van beheer en onderhoud.
Met andere woorden, heb je geen groene vingers en het geld er niet voor over, begin er dan niet aan.

Er zijn verschillende manieren, van doe-het-zelf tot professioneel, om een verticale tuin, afhankelijk van zijn ligging (voor een noordgevel zijn nl. niet alle planten geschikt), aan te leggen;

Met behulp van een pallet, etc. :
Bevestig potjes, stoffen zakjes of gerecyclede plastic flessen gevuld met planten aan een pallet of schutting. Plaats de pallet op een mooie plek in je tuin of op je balkon en het verticaal tuinieren kan beginnen.

D.m.v. plantenbakken aan de muur:
Zoals het ook in het verleden gebeurde, maar dan met meerdere bakken boven elkaar.
  voor de plantenbak uit het verleden het onderwerp "Gevel plantenbakken" bij het onderdeel "buitenschil - balkon, etc.".

D.m.v. een groene muur bestaande uit:
Een gevelbegroeiing van klimplanten, vanuit de volle grond of vanuit een plantenbak gevuld met een groeimedium, welke al of niet (afhankelijk van de plant) met een klimhulp (zoals spandraden, gaaswerken of houten rasters) omhoog of omlaag groeien tegen het bouwwerk, .

En / of een verticale tuin van beplanting aangebracht in / aan verticaal geplaatste modules welke weer door middel van een ophangsysteem zijn bevestigd aan het bouwwerk.

Verticale tuinen hebben over het algemeen meer planten die de aarde moeten delen dan wanneer je een gewone tuin hebt. Dit heeft tot gevolg dat een verticale tuin sneller uit kan drogen, omdat meer planten vocht uit het kleine beetje aarde moeten halen.† In sommige gevallen kun je gemakkelijk met je gieter of sproeier bij de planten komen, maar wanneer dit lastig wordt of je er de tijd niet voor hebt, kun je je ook verdiepen in de mogelijkheid om een bewateringssysteem te nemen. Dit irrigatiesysteem zorgt ervoor dat je planten altijd van genoeg water voorzien zijn.

Mogelijke nadelen van een (professionele) verticale tuin over meerdere verdiepingen naast de kosten van aanschaf en het aanbrengen zijn:

Het onderhoud:    tuin onderhoud op hoogte is moeilijk en duur;

Muren van buurpanden mogen zonder toestemming niet zo maar worden gebruikt.

De muur / gevel moet geschikt zijn om het extra gewicht van frame, aarde (substraat), planten en water kunnen dragen en onvolkomenheden zoals scheuren, loszittende voegen, etc. moeten eerst worden hersteld.
Dit brengt extra kosten met zich mee.

Indien de frame opbouw te dicht op de gevel zit kan deze, afhankelijk van zijn ligging, permanent vochtig blijven wat ten koste kan gaan van zijn levensduur, daarnaast moet de gevel zelf ook kunnen ademen.
  indien gewenst voor metselwerkgevels het subonderwerp "De ventilatie van de spouwmuur (open stootvoegen)" van het onderwerp "Metselwerk verbanden, voegen, specie, etc." behorende bij het onderdeel "gevels - metselwerkgevels".

Voorkom dat ongedierte en wildgroei van planten (vooral klimopsoorten) via de open stootvoegen, etc. achter de buitengevelwand kunnen komen.

Een groene gevel trekt insecten aan, die via de ramen naar binnen kunnen komen. Horren zijn derhalve geen overbodige luxe.

Indien ramen in een groene gevel niet naar binnen kunnen worden geopend kan glazenwassen een probleem zijn, daar ladders niet zo maar te plaatsen zijn.
  het onderwerp "Gevels en daken - gevelonderhoud" behorende bij het onderdeel "buitenschil - onderhoud".

En let op! Verdorde planten in een groengevel benadelen de brandveiligheid via de toename van brandoverslag.


klik hier om naar boven te gaan


 

Tuinieren leidt tot afval:

Tuinieren leidt tot afval dat via een gft-kliko kan orden afgevoerd.
  hiervoor het onderwerp "Huishoudelijk afval" behorende bij dit onderdeel.

Maar er is ook genooeg tuinafval dat prima geschikt is om een nieuwe rol in de tuin te vervullen.
Blaadjes, stengels en takken die op de grond vallen worden vanzelf verteerd door een leger van insecten en andere kleine beestjes, zoals wormen, bacteriŽn en schimmels. In de gemiddelde tuin kan dit proces prima nagebootst worden door bij de voorjaarsbeurt alle nog overgebleven stengels fijn te knippen en, tussen de planten in de border te laten liggen.
Dikke takken en ander grof snoeiafval van struiken en bomen, dat in een verloren tuinhoek verstopt kan worden, kan dienen als schuilplaats voor kleine in elke tuin voorkomende dieren, zoals vogels, muizen, insecten en spinnen.

Bij het grasmaaien hoeft het maaisel, als dat niet te lang is, niet te worden afgevoerd. Het verteert vanzelf en voedt zo weer het gemaaide gras.

Bij grote hoeveelheden groen afval, zoals in een moestuin, is het handiger om het verteringsproces m.b.v. een composthoop of -vat te concentreren op een plaats.

Het door tegeltje wippen vewijderde bestratingsmateriaal is vaak ook geschikt voor hergebruik. Alhoewel wel op kleinere schaal dan de eerder genoemde ecokathedraal van Louis Le Roy.


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 12-10-2019 (09-5-2023 gesplitst in de tuin rondom het huis en de volkstuin)

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

bron  Thijsse's hof wordt rijksmonument:    tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015-3


 

 


 extra informatie behorende bij:
Algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

bron intervieuw met L.G. Le Roy:   Plan 7 1971


klik hier om naar boven te gaan


>