Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Klimaatgevel, tweedehuid façade, etc.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

klimaatgevel;
tweedehuid façade;
gecombineerde façade; 

Algemeen:

noot!    Nederlandse BouwDocumentatie / Nieuws    (07 januari 2019)

Bij actieve gevels als een klimaatgevel of een tweede-huid gevel is het van groot belang dat de architect al in de vroege ontwerpfase om de tafel gaat zitten met in installatie-adviseur. Bouwdiepten en -hoogten wijken bij dit soort gevels snel van het gangbare af. Als dat niet in het schetsontwerp al wordt meegenomen, komt men later voor vervelende verrassingen te staan.
klik hier om naar boven te gaan 

Klimaatgevel:

In de utiliteitsbouw hebben duurzaam en energiezuinig bouwen een steeds sterkere invloed op het ontwerp van de gevel. Hiertoe dienen het bouwkundige en het installatietechnische ontwerp zoveel mogelijk met elkaar te worden geïntegreerd
De klimaatgevel is een duidelijk voorbeeld van deze synthese.

De klimaatgevel weert het buitenklimaat maximaal en biedt een oplossing voor het probleem om het warmteverlies in de winter en de externe warmtebelasting in de zomer te reduceren bij een relatief groot en bij voorkeur blank glasoppervlak in de gevel.
  Kenmerkende eigenschappen van de klimaatgevel zijn:
   
 • Een gesloten dubbele ruit aan de buitenzijde;
 • Een voor reiniging te openen enkele ruit aan de binnenzijde;
 • Een luchtspouw, met een spouwdiepte van 60-200 mm, die in open verbinding staat met de binnenlucht en waaruit de spouwlucht mechanisch wordt afgezogen;
 • En een zonwering in de luchtspouw.
  bron bovenstaande tekst en rechter afbeelding:  stedenbouw en architectuur 1998

In de zomer situatie blijft de warmte-ontwikkeling als gevolg van de zonnestraling beperkt doordat via de spouw de vertreklucht naar buiten wordt afgezogen.
In koude perioden wordt daarentegen de toevoerlucht voorverwarmd. Het binnenblad van enkel glas is vanwege zijn minimale dikte uiterst ontvankelijk voor die warmte en warmt daardoor snel op.
Zo wordt het in de winter veel behaaglijker om vlakbij het glas te verblijven, omdat het verschil tussen de luchttemperatuur en de temperatuur vlakbij het glas afneemt. Daardoor hoeven er geen verwarmingslichamen bij het glas te worden toegepast, om de koudeval te compenseren.

De warmte in de spouw, ook veroorzaakt door de zon, wordt in de winter gebruikt in warmtewisselaars om de toevoer van verse lucht voor te verwarmen.

 

klik hier om naar boven te gaan


 

Tweedehuid façade:

Als variant op de klimaatgevel is er de tweedehuid façade   (bron leidraad tekst:   stedenbouw en arhitectuur 1998)

Kenmerken van de tweedehuid façade zijn:

 • Een gesloten enkele ruit aan de buitenzijde, meestal onderdeel van een vliesgevel die als grote glazen stolp regen, wind en geluid tegenhoudt;
   
 • Een luchtspouw, met een spouwdiepte van ongeveer 200-1000 mm, die in open verbinding staat met de buitenlucht en waarbij de spouw veelal op natuurlijke wijze wordt geventileerd. De passief opgewarmde lucht in de spouw vormt met name in het voor- en naseizoen een belangrijke buffer om het gebouw. De verwarming vergt hierdoor aanzienlijk minder energie. De spouwventilatie vindt meestal op natuurlijke wijze plaats via roosters.
 • De spouw wordt veelal breed gehouden, zodat men er kan lopen voor bijvoorbeeld het reinigen van de vensters. Als die ruimte er niet is, dan moeten de vensters aan de binnenzijde geopend kunnen kunnen worden voor de schoonmaak.
  Om de luchtstroom niet te verstoren moeten de werkvloeren van open roosters zijn gemaakt.;
   

 • Een zonwering in de luchtspouw;
   
 • Door de beschermende functie van de buiten vliesgevel is de keuze van de materialen voor de binnengevel groter, ook zijn hierdoor, in elk jaargetijde, te openen ramen op grote hoogte mogelijk. In verband met de geventileerde spouw wordt de binnen gevel voorzien van dubbele beglazing.
 
 
De luchtventilatie in de spouw is gebaseerd op het principe dat warme lucht stijgt en koude lucht onderaan wordt aangezogen. Het is een natuurlijke manier van ventileren zonder hulp van installaties voor koeling en luchtafzuiging.
klik hier om naar boven te gaan


 

Gecombineerde façade:

Het ligt voor de hand om te streven naar een gevel waarbij de voordelen van de klimaatgevel en de tweehuid façade zo veel mogelijk worden benut, bijvoorbeeld in de vorm van een z.g. tripelhuid façade.

(incl. tekst uit stedenbouw en arhitectuur 1998)
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 09-10-2012 (03-01-2021 aangepast n.a.v. nieuwsbrief)

 

 
klik hier om naar boven te gaan