Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Gevel- en dakonderhoud.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

onderhoud algemeen;
staande ladders, glazenwasbalkon en glazenwasinstallatie;

cad blocks glazenwasinstallatie  CAD details 

Onderhoud algemeen:

glazenwas voorstel
Glazen daken, overkappingen van binnenruimten en lichtkoepels moeten in het algemeen ook gereinigd worden. Bij een aantal gebouwen is het glasvlak van beperkte afmetingen en kan de glazenwasser staande op het dakvlak het glas reinigen.
In de bouwtrend waarbij grote binnenruimten overdekt worden met glas, is dit vaak onmogelijk.
Soms bestaat het gehele dak alleen uit glas en regelmatig zijn ook een of meerdere aansluitende gevels uit glas opgetrokken.

Bij deze gebouwen zijn voor het reinigen soms extra gecompliceerde werkmethoden nodig. Vooral wanneer het glazen dak flauw of steil hellend is, of geheel gebogen is.

Schoonmaken dient derhalve gepland te worden.
Die planning moet al in het ontwerpstadium beginnen.

Beslissingen moeten worden genomen
inzake de bereikbaarheid van gevels,
keuze van afwerkingsmaterialen voor vloeren, wanden, plafonds,
de keuze van air-conditioning,
centrale stof- en waterzuiginstallaties,
gevelgondelinrichtingen,
hogedruk reinigingsapparatuur,
centrale distributiesystemen voor desinfectantia,
hydrodynamische- en ultrasonore reinigingsapparatuur,
schoonmaakpreventie,
pneumatische transporten van afval en de verwerking en vernietiging daarvan,
etc.

Het is opvallend te constateren, dat uit kostenoverwegingen, voorzieningen voor het reinigen al bij het ontwerp of tijdens de bouwfase worden geschrapt. Hiermee worden de onderhoudsproblemen naar de gebruiksfase van het gebouw verschoven. Om in de gebruiksfase de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden wordt dan vaak teruggegrepen op een systeem van werken aan lijnen, spankabels e.d.
Dit is voor nieuwbouw niet toegestaan. Structurele voorzieningen dienen hier te worden getroffen.

mogelijke oplossing

op linker afbeelding
hoe het niet meer mag / moet.
(Gevelfragment Television Company Building van Richard Meier.)

op rechter afbeelding een mogelijke oplossing

zie  tevens het onderdeel "Werken op daken"
zie  Voor de bereikbaarheid van e.e.a. moet soms gebruik gemaakt worden van kooiladders (zie "Stijgpunten - overige trappen").
zie   voor het plaatsen van ladders en steigers op het terrein van de buren het onderwerp "ladderrecht" bij het onderdeel "Burenrecht".
klik hier om naar boven te gaan 

Staande ladders, glazenwasbalkon en glazenwasinstallatie:

Staande ladders:

Het gebruik van staande ladders voor gevel onderhoud is door de Arbeidsomstandighedenwet aan banden gelegd. Voor de meeste gevels zul je in je ontwerp rekening moet houden met aanvullende voorzieningen en/of speciaal gevelonderhoud systeem.

Glazenwasbalkon:

Onder een glazenwasbalkon wordt een voorziening verstaan langs de gevel van een gebouw, in de vorm van een bordes, balkon, richel of loopgoot dat met name is ontworpen t.b.v. het glazenwassen.
Bij glazenwaswerkzaamheden waar geen opslag van materialen plaatsvindt en waarbij de werkzaamheden bestaan uit overwegend staand werk is een nuttige breedte van 600 mm toegestaan. In alle andere gevallen is minimaal 800 mm vereist.
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet dient een werkplek goed en veilig toegankelijk en begaanbaar te zijn.

Goed en veilig toegankelijk betekent o.a. toegang langs een ladder die is uitgevoerd als kooiladder en zonodig voorzien van klim-/valbeveiliging, of langs een trap die voorzien is van leuningen.

Goed en veilig begaanbaar betekent o.a. dat struikelgevaar moet zijn voorkomen en dat het gevaar te vallen van hoogte wordt voorkomen door doelmatige hekwerken of leuningen.

Het inrichten van een glazenwasbalkon op basis van uitsluitend het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is niet in overeenstemming met de ARBO-wet en niet toelaatbaar.

zoals het niet meer is toegestaan  Zoals het niet meer is toegestaan.

Glazenwasinstallatie:

Voor de bouwkundige tekenaar in het algemeen geen echt probleem. Zie als voorbeeld een fragment van een bouwkundige tekening. glazenwasinstallatie       glazenwasinstallatie
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 03-02-2016 (verwijzing naar burenrecht 29-05-2024)

 

 
klik hier om naar boven te gaan