Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Gevels algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
extra  muren (tijdschrift artikel van G.Middelman);

onderverdeling gevelopbouw naar materiaalgebruik;
Binnenisolatie, spouwmuurisolatie of buitengevelisolatie; 

Algemeen:

De dragende functie van de traditionele gemetselde gevel zoals beschreven bij het onderdeel "Buitenschil"
(  indien gewenst dit onderdeel".)    is, met de invoering van de spouwmuur en de daarop volgende spouwverbreding i.v.m. de toegenomen isolatienormen, verschoven naar de binnenspouwwand.
 

 

 

 
De waterdichtheid is veelal overgenomen door een folie achter de zichtbare gevel;   waardoor ieder weerbestendig materiaal (zoals de dakpannen op naaststaande foto) als gevelbekleding bruikbaar is geworden.
   hiervoor o.a. het subonderwerp "Dakhellingen en dakbedekkingsmateriaal" vn het onderwerp "Daken algemeen" behorende bij het onderdeel "daken - algemeen".

Het probleem van het damptransport (zie naaststaand figuur) via de gevel blijft echter wel bestaan.
 

 

Let op !  Geveldelen zijn soms onderdeel van de stabiliteit van een gebouw. Bij gebouwwijzigingen hier rekening mee houden.
   voor het onderwerp "Stabiliteit" het onderdeel "constructietechniek - algemeen".

 

klik hier om naar boven te gaan


 

Onderverdeling gevelopbouw naar materiaalgebruik:


dragende gevels (hand- fabrieksmatig):

gevels d.m.v. invulling in skelet:

niet dragende vliesgevels:

  betreffend onderwerp behorende bij dit onderdeel
klik hier om naar boven te gaan


 

Binnenisolatie, spouwmuurisolatie of buitengevelisolatie:


Binnenisolatie

Bij binnenisolatie wordt een voorzetwand geplaatst aan de binnenzijde van de gevel en de ruimte daartussen wordt opgevuld met isolatiemateriaal.
   het subonderwerp "Voorzetwanden" van het onderwerp "Binnenwanden" behorende bij het onderdeel "wanden - binnenwanden".

Binnenisolatie moet worden toegepast bij na-isolatie als buitenisolatie geen optie is en als er geen spouw voor (extra) isolatie aanwezig is.
Mogelijke nadelen kunnen zijn:

  • een ruimteprobleem:
  • een koudebrug probleem
    koudebruggen blijven bestaan bij aansluitende tussenwanden en vloerscheidingen. Op deze plekken bestaat de kans dat vochtige binnenlucht daar condenseert waardoor schimmel op de muur ontstaat.
  • een warmteopslagprobleem in de zomer

Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is de meest gangbare vorm van gevelisolatie. Hierbij wordt isolatiemateriaal in de spouw, de smalle luchtruimte tussen de binnenmuur en de gevel, aangebracht.
   het onderwerp "Spouwmuurisolatie" behorende bij het onderdeel "gevels - metselwerk gevels".

Mogelijke nadeel:    de isolatiedikte is echter beperkt tot de beschikbare spouwdikte, waardoor de isolatiewaarde lager kan zijn dan gewenst.

Buitengevelisolatie

Bij buitengevelisolatie wordt hetisolatiemateriaal op de buitenzijde van de gevel aangebracht en voorzien van een gevelbekleding zoals bijvoorbeeld pleisterwerk.
   het subonderwerp "Pleisterwerk op isolatie" van het onderwerp "Pleisterwerk" behorende bij het onderdeel "materialen - (-)steen/beton + stuc".

Voordeel:    Het vergt een hogere investering, maar het is, door zijn hogere isolatiewaarde (afhankelijk van de toegepaste dikte), de meest duurzame vorm van warmte-isolatie.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 02-05-2020

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Muren:
klik hier om naar boven te gaan

Muren (tijdschrift artikel van G.Middelman):


klik hier om naar boven te gaan