Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Gevels algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
extra  muren (tijdschrift artikel van G.Middelman);

onderverdeling gevelopbouw naar materiaalgebruik; 

Algemeen:

De dragende functie van de traditionele gemetselde gevel zoals beschreven bij het onderdeel "Buitenschil"
(  indien gewenst aldaar".)    is, met de invoering van de spouwmuur en de daarop volgende spouwverbreding i.v.m. de toegenomen isolatienormen, verschoven naar de binnenspouwwand.
 

 

 

 
De waterdichtheid is veelal overgenomen door een folie achter de zichtbare gevel;   waardoor ieder visueel weerbestendig materiaal (zoals de meeste dakbedekkingsmaterialen) als gevelbekleding bruikbaar is geworden.
   hiervoor o.a. het subonderwerp "Dakhellingen en dakbedekkingsmateriaal" vn het onderwerp "Daken algemeen" behorende bij het onderdeel "daken - algemeen".

Het probleem van het damptransport (zie naaststaand figuur) via de gevel blijft echter wel bestaan.
 

 

Let op !  Geveldelen zijn soms onderdeel van de stabiliteit van een gebouw. Bij gebouwwijzigingen hier rekening mee houden.
   voor het onderwerp "Stabiliteit" het onderdeel "constructietechniek - algemeen".

 

klik hier om naar boven te gaan


 

Onderverdeling gevelopbouw naar materiaalgebruik:


dragende gevels (hand- fabrieksmatig):

gevels d.m.v. invulling in skelet:

niet dragende vliesgevels:

  betreffend onderwerp behorende bij dit onderdeel
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 08-08-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Muren:
klik hier om naar boven te gaan

Muren (tijdschrift artikel van G.Middelman):


klik hier om naar boven te gaan