Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

De brievenbus.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

brievenbus;
pakket(brieven)bus;


 

De brievenbus en de eisen waaraan deze moet voldoen:

De eisen voor uitvoering en plaats van brievenbussen zijn wettelijk vastgelegd in de Postregeling 2009 (Stcrt. 2009, 61).
Wanneer niet aan deze eisen wordt voldaan dan mag een postbedrijf de, voor dat adres bestemde, post als onbestelbaar behandelen.

De buitenbus:

Als de afstand van de openbare weg naar de brievenbus meer dan 10 meter is, dan moet er (door bewoner en/of gebruiker, indien men daar post wil ontvangen) een buitenbus worden geplaatst.

Een buitenbus is ook verplicht indien de brievenbus geplaatst is bovenaan een toegangstrap die hoger is dan 2,5 meter - gerekend vanaf het wegdek.

Eisen te stellen aan brievenbus en buitenbus:

Brievenbussen zijn er in allerlei soorten en maten maar ze moeten minimaal aan onderstaande criteria voldoen.
 • Een brievenbus moet zo dicht mogelijk bij de openbare weg zijn aangebracht.
 • Op of nabij de brievenbus moet duidelijk een nummer (huisnummer) staan.
 • De vorm en de kleur van een buitenbus mag om vewarring te voorkomen niet lijken op de standaard brievenbus van een postbedrijf.
 • De brievenbusgleuf moet horizontaal zijn aangebracht in een verticaal vlak.
  De afmetingen van de van de gleuf van de brievenbus moet tenminste 265 x 32 millimeter zijn.
    
  Bovenstaande authentieke brievengleuven voldoen niet meer aan de huidige eisen, maar zijn veelal nog wel bruikbaar c.q. in gebruik.
 • De gleuf van de brievenbus mag niet lager zitten dan 0,6 meter van de grond. De hoogte van de brievenbus mag niet hoger dan 1,8 meter zijn. De voorkeurshoogte is 1,1 meter.
  Om arbotechnische redenen voldoet deze jaren 70 situatie niet meer, maar komt nog zeer veel voor.
    Culemborg, nieuwbouw Janskerkstraat.
  Hoewel de meeste van deze buitenbussen voldoen aan de bovengenoemde eisen is deze opstelling toch niet correct. De openingen van de bovenste rij zit op ongeveer twee meter. (bij het ontwerp en de uitvoering is hier duidelijk niet over nagedacht of bewust genegeerd)
 • De brievenbus moet zo zijn aangebracht dat het inwerpen van de post geen verwondingen kan veroorzaken. De post moet derhalve makkelijk door de inwerpopening heen kunnen.
 • De brievenbus mag niet te snel vol raken. Daarom moet de (bewaar)ruimte achter de inwerpopening minimaal 15 cm diep, 27 cm breed en 38 cm hoog zijn.
  brievenbus   Standaard voorbeeld (bron:  internet)   met iets ruimere maten

klik hier om naar boven te gaan


 

Pakket(brieven)bus:

Met deze groot formaat brievenbus kun je als ontvanger, na online bestellen en betalen… nu ook   (mits het bestelde pakket niet te groot is en mits geen handtekening van ontvangst nodig is)   ook gemakkelijk ontvangen.

Er zijn verschillende modellen in de handel, zoals bijvoorbeeld die van onderstaande leverancier.

pakketbrievenbus   (bron afbeelding:  www.logixbox.nl)

De Topbox opent aan de bovenzijde en is geschikt voor levering van één of meerdere pakketten per keer,
de Multibox kan meerdere pakketten achter elkaar ontvangen.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 13-10-2013

 

 
klik hier om naar boven te gaan