Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Hang-en sluitwerk inbraakwerendheid..

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

inbraakwerendheid;
normen voor inbraakveiligheid;
bevestiging inbraakwerend hang- en sluitwerk;


 

Inbraakwerendheid:

Bij de beoordeling van inbraakwerendheid geldt, dat de weerstand tegen inbraak net zo sterk is als de weerstand van de zwakste schakel. Anders gezegd: de inbreker neemt de weg van de minste weerstand.

De juiste combinatie van onderstaande factoren, zorgt voor de vereiste mate van inbraakwerendheid.

 • de inrichting van de woonomgeving;
 • afbeelding www.nemef.nl de degelijkheid van de kozijnen waarop inbraakwerend hang- en sluitwerk is aangebracht;
 • de toepassing van hang- en sluitwerk dat geschikt is voor de gewenste preventieklasse;
 • een correcte plaatsing van de deur/raam.

Bereikbaar voor inbraak zijn bij woningen alle gevelelementen tot 5,5 meter.
bron afbeelding:   www.nemef.nl

extra   Hoe komen inbrekers binnen?   
(fragment uit nieuwsbrief juni 2014 van Vereniging Eigen Huis)

 

Let op !
Ook sleutelkluisjes moeten net als de rest van de sloten voldoen aan de gewenste classificatie van het het SKG keurmerk.
klik hier om naar boven te gaan 

Normen voor inbraakveiligheid:


NEN 5096


Deze norm geeft een classificatie (weerstandsklasse 1 t/m 6) van de mate van inbraakwerendheid van gevelelementen, op basis van statische, dynamische en manuele beproeving (simulatie inbraak)

Het bouwbesluit verplicht inbraakwerende gevelelementen klasse 2 toe te passen.
Het gaat hierbij niet alleen over het toe te passen hang- en sluitwerk, maar over het totale gevelfragment incl. raam, deur, etc.

Bij iedere weerstandsklasse hoort een te verwachten inbraakmethode. Bij klasse 2 is deze alsvolgt:

De inbreker probeert het raam, de deur of het luik met lichamelijk geweld open te breken en gebruikt indien dit niet lukt de hulp van de gereedschappen van gereedschappenset A.

Gereedschapset A bestaat uit:
• schroevendraaier; lang 260 mm, bladbreedte 10 mm;
• schroevendraaier; lang 375 mm, bladbreedte 16 mm;
• stophout (keg); 80 x 40 mm, lang 200 mm;
• waterpomptang; lang 240 mm;
• pijpsleutel ('Zweeds model pijptang'); lang 240 mm.
• 1 hamer van 200 gram.
• diverse kleine gereedschappen zoals een imbusset.

Het zou te kostbaar zijn om de eisen volgens NEN 5096 voor álle gevelelementen te laten gelden, dus ook die welke normaal gesproken niet bereikbaar zijn voor inbraakpogingen. In de NEN 5087 is die bereikbaarheid voor inbraakpogingen eenduidig geformuleerd, zodat het Bouwbesluit eisen kan stellen aan ‘bereikbare’ gevelelementen.

NEN5087

Uitgangspunt bij de NEN 5087 is dat er een effectieve bescherming tegen de gelegenheidsinbreker wordt bereikt, waarbij het gebruik van hulpmiddelen zoals ladders en dergelijke, of inbraken door buren of andere medebewoners in woningen en woongebouwen buiten beschouwing zijn gelaten

SKG hang- en sluitwerk:

(Stichting Kwaliteitscentum Gevelbouw)

De geteste en goedgekeurde gevelelementen inclusief toegepast hang-en sluitwerk krijgen een herkenningsteken van het beeldmerk van de SKG waarin een cijfer is geplaatst. Dat cijfer geeft de weerstandsklassen aan van de NEN5096 waarvoor het element is getest en goed bevonden.

SKG
Merktekens voor de herkenning van gecertificeerd hang- en sluitwerk:
SKG®*
- 3 minuten inbraakwering
SKG®**
- 5 minuten inbraakwering
SKG®***
- 8 minuten inbraakwering

Zoek leverbaar gecertificeerd hang- en sluitwerk, volgens de sterrenwijzer op de SKG site bij verwijzingen naar externe sites van derden:

PKVW     (Politiekeurmerk Veilig Wonen):

Er zijn twee politiekeurmerken:
 • Het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor de nieuwbouw.
 • In het politiekeurmerk voor de nieuwbouw praat de politie mee vanaf het begin van het ontwerpproces.
  De wijkopzet, verkavelingvorm, detaillering van de woonomgevingen, opzet van de individuele woning en het beheer en onderhoud van de wijk wordt met behulp van een handboek met prestatie-eisen kritisch gevolgd.
   

 • Het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor de bestaande bouw
 • Hier liggen de prestatie-eisen meer op het vlak van betere verlichting, veilige achterpaden en betere bouwkundige beveiligingen van de individuele woningen.

klik hier om naar boven te gaan


 

Bevestiging inbraakwerend hang- en sluitwerk:

Evenals het hang- en sluitwerk moeten ook de bevestigingsmiddelen van het gebruikte hang- en sluitwerk, alsmede aanwezige glaslatten, etc., voldoen aan de eisen betreffende de normen voor inbraakveiligheid.

Gebruik afhankelijk van de vereiste weerstandsklasse beveiligde schroeven, bestaande uit:

 • eéntoerschroeven;
 • dichtgeplamuurde of uitgeboorde kruiskopschroeven;
 • schroeven met een minimale lengte van 60mm;
 • een combinatie van lijm en kit;
 • een combinatie van lijmen met schroeven.
secufast
afbeelding bouwproducten.nl  secufast  afbeelding bouwproducten.nl
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 11-01-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Inbraakwerendheid:
klik hier om naar boven te gaan

Hoe komen inbrekers binnen?

(fragment uit nieuwsbrief juni 2014 van Vereniging Eigen Huis)

Hoe komen inbrekers binnen?Hoe komen inbrekers uw huis binnen? Wat kunt u doen om dat te voorkomen? De meest voorkomende inbraakmethodes op een rij.

Bekende inbraakmethodes:

Kerntrekmethode
Een inbreker draait een geharde stalen schroef in de cilinder. Daarna wordt de cilinder door middel van een zogenaamde kerntrekker zoals bijvoorbeeld een klauwhamer uit het beslag getrokken.
Voorkomen:  breng een veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging aan. Het veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging is inmiddels ook een eis geworden voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Openbreken van deur of raam
Openbreken van deur of raam met breekijzer of schroevendraaier.
Voorkomen:  plaats goed hang- en sluitwerk in stevige kozijnen.

Gaatjes boren in de stijl
Gaatjes boren in de stijl ter hoogte van raam- en deurboompjes.
Voorkomen:  plaats raam- en deurboompjes die voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Deze zijn meestal voorzien van een slot zodat de inbreker het raamboompje niet omhoog kan trekken.

'Flipperen' met een bankpas
Met een bankpas wordt aan de buitenkant de schoot van het slot, die in de sleuf van het kozijn zit, teruggedrukt.
Voorkomen:  draai de deur met de sleutel altijd op slot.

Hengelen via brievenbus
Met een ijzerdraad via brievenbus of kattenluikje de deurklink naar beneden trekken.
Voorkomen:  draai de deur op slot en plaats eventueel een brievenzak of brievenbusafschermer.

Cilinderslot breken  ('Bulgaarse methode')
Een cilinder die aan de buitenzijde uit het slot steekt wordt met een tang afgebroken
Voorkomen:  plaats een veiligheidsbeslag over de cilinder zodat deze niet meer uitsteekt.

Inbraak via bovenlichtjes
Dat zijn de kleine uitzetraampjes boven de deur of groter draairaam
Voorkomen:  plaats een barrièrestang om de doorkruipopening te verkleinen.

Steen door de ruit
Inbraak door een steen door uw ruit te gooien.
Voorkomen:  houd waardevolle spullen zoveel mogelijk uit het zicht.

De babbeltruc
De inbrekers doen zich voor als iemand van de verzekering, bank, of als onderhoudsmonteur. Of ze hebben een meelijwekkend verhaal en komen zomaar binnen.
Voorkomen:  laat niet zomaar iemand binnen, vraag om legitimatie en plaats eventueel een stevige kierstandhouder op de deur.

Insluipen
Openstaande deur? Een inbreker is zo binnen.
Voorkomen:  sluit altijd deuren en ramen, haal sleutels uit de sloten en houd ze uit het zicht.
klik hier om naar boven te gaan