Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Branddeuren en brandluiken.


 
Een branddeur is een deur die een bepaalde weerstand heeft tegen de inwerking van vuur en daardoor in staat is, een bepaalde tijd, het doorslaan van de brand tegen te gaan, tpv de opening in de wand waar de deur is aangebracht.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:


keuringsattesten;
branddeuren moeten bij voorkeur (en soms verplicht) zelfsluitend zijn;
extrapoleren van een gecertificeerde brandwerende deur;
combinaties brandwerend kozijn met brandwerende deur;
voorbeeld toepassing brandluik.


 
branddeuren

Keuringsattesten:

Branddeuren zijn aan keuringsattesten onderworpen en bestaan in vele types van brandweerstand en uitvoering.

branddeuren
voormalige meubelfabriek de Gelderlander
achter de eveneens voormalige stoomlocomotief opstelplaats 
van station Culemborg
Bestaande branddeuren in de voormalige meubelfabriek "De Gelderlander" achter de eveneens voormalige stoomlocomotief opstelplaats van station Culemborg

Ook al ogen deze authentieke branddeuren robuust, een hedendaags keuringsattest bezitten ze niet.
bron tekening:   aannemerscursus PBNA (1976)

Voor het verkrijgen van een hedendaags keuringsattest wordt een, op ware grootte, gelijkwaardige deur met kozijn destructief beproefd volgens een Europees geldende methode, waarbij niet alleen de thermische isolatie van de deur maar ook de vlamdichtheid wordt nagetrokken op de afdichtingen van het deurkozijn en de hulpstukken van de deur zoals scharnieren en sloten.

In het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen branddeuren moeten voldoen en hoe deze getest moeten worden.

Er zijn maar twee laboratoria in Nederland waar zo'n proef kan worden uitgevoerd, Efectis (het voormalige TNO CvB) in Delft en Peutz in Roermond.
klik hier om naar boven te gaan 

Zelfsluitend:

Branddeuren moeten bij voorkeur (en soms verplicht) zelfsluitend zijn zodat zij reeds bij het begin van een brand en bij afwezigheid van toeziend personeel onmiddellijk functioneel zijn.

De enige wijze waarop een branddeur mag en kan opengehouden worden is deze waarbij de vergrendeling opgeheven wordt bij brandalarm.

branddeuren
voormalige meubelfabriek de Gelderlander
achter de eveneens voormalige stoomlocomotief opstelplaats 
van station Culemborg
De hiergetoonde methode waarbij bovengenoemde deur met een steen tijdelijk wordt tegengehouden is dus uit den boze.

Op plaatsen waar het moeilijk is om draaiende branddeuren te monteren kan de plaatsing van van schuivende of rollende branddeuren een oplossing bieden. Het sluiten van een branddeur wordt kan worden bereikt door een tegengewicht dat via katrollen verbonden is aan het deurblad. De deur wordt opengehouden door een elektromagneet welke, bij brand afgeschakeld wordt. Door middel van de drukknop op de magneet kan de deur handmatig ontgrendeld worden.
klik hier om naar boven te gaan 
extrapoleren branddeur
We zitten hier al aardig op de grens,
zonder enig onderzoek is dit niet meer acceptabel

Extrapoleren:

Extrapoleren van van een gecertificeerde brandwerende deur mag alleen als dit zo staat omschreven in het testrapport en als er tijdens de test een bepaalde overwaarde (aantal minuten) wordt behaald. Het is uitsluitend toegestaan als 36 minuten of meer is behaald bij een 30 minuten test of 68 minuten of meer bij een 60 minuten test.
Een deur mag dan (volgens de zgn. 15-15-20 regel) maximaal 15% in breedte, maximaal 15% in hoogte en maximaal 20% van het deurbladoppervlak worden vergroot.
Deze regel geldt alleen voor een draaideur. Voor een schuifdeur mag zelfs tot 50% worden vergroot. Ter illustratie het volgende voorbeeld:

Geteste deurafmeting: 930 x 2315 mm (bxh)

Extrapoleren:
930 mm + 15% = 1070 mm
2315 mm + 15% = 2662 mm
930 x 2135 mm + 20% = 2,58 m2

Let op !
Er mag geen deur worden toepast met een afmeting van 1070 x 2662 mm, omdat het oppervlak van deze deur meer dan 2,58 m2 is. D.w.z. een smallere of minder hoge deur toepassen.


 


 

Een standaard deur van voldoende houtzwaarte met brandwerend glas, opschuimende strippen, etc. voldoet, maar als de breedtemaat te groot gaat worden dan gaat het fout.

Bij de hier getoonde deur zitten we al aardig op de grens, zonder enig onderzoek is een bredere deur niet meer acceptabel.
Dit onderzoek behoort te worden gedaan door de opdrachtgever. Besteksmatig alleen om een attest vragen, zoal bij deze is gebeurt, is vragen om problemen.

Bij extrapoleren buiten de in de certificaat genoemde getallen vraag advies aan bij Effictis of dit mogelijk is. (zie hiervoor de verwijzingen naar externe sites van derden)

klik hier om naar boven te gaan 

Combinaties:

De combinatie van een (willekeurige) brandwerende binnendeur en een (willekeurig) brandwerend kozijn is alleen (getest) brandveilig als de toegepaste deurkozijn combinatie ook daadwerkelijk hierop is getest.

Dit wil echter niet zeggen dat er maar een gestandaardiseerde oplossing is.
In de renovatie/restauratie zal het meestal een combinatie zijn van meerdere geteste oplossingen. (een deur met een brandwerende vulling, brandwerende strips, hardhouten randhout en brandwerend glas, etc)

Wees dan ook creatief, duidelijk en overleg met de juiste instanties.
klik hier om naar boven te gaan 

Voorbeeld van toegepaste brandwerende schachtluiken.

Fragment van schachttekening (Smedinghuis Lelystad) waarin de plaats van de brandluik is aangegeven.

Fragment van schachttekening

Onderdeel van tekening toegepaste luiken.

brandluik
Onderdeel van tekening toegepaste luiken.


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 20-04-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan