Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Behangwerken.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

behangwerken algemeen;

 

Algemeen:

De toepassing van papier voor het bekleden van de wanden binnenshuis dateert van het midden van de 18e eeuw; daarvoor werden de wanden eenvoudig gepleisterd en gewit.
Alleen in de hoofdvertrekken van zeer deftige woningen kon men versiering van de wanden aantreffen met geweven stoffen (tapijten en gobelins), met lederwerk, voorzien van ingeperste en vergulde figuren (goudleder) en later ook met beschilderd doek.

zie extra   Het mysterie van de geschilderde kamer: Speurtocht naar een ensemble van Ferdinand Bol.
(artikelfragment en afbeelding uit tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed (3 - 2012))

Eerst toen omstreeks het midden van de 19e eeuw de machinale bereiding van lange papierrepen en het machinaal kleuren en versieren van die repen werd uitgevonden, is de toepassing van behangen wanden, zoals die thans bekend zijn, meer algemeen geworden.

www.historischebehangsels.nl    Voor de website van de Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties in Nederland (SHBW) welke streeft er naar het verspreiden van de kennis en het behoud van historisch waardevolle behangsels zie de verwijzingen naar externe sites van derden:

Behangrijp maken van de wanden:

Muurvlakken die men wenst te behangen moeten daarvoor worden geprepareerd.
Het behang wordt nl. tegenwoordig direct op de gepleisterde muur geplakt.

In de nieuwbouw brengt dit geen probleem met zich mee, aangezien de stucadoor de te behangen wanden daarvoor al heeft gereed gemaakt.
Men kan dan volstaan met de wanden stofvrij te maken en hier of daar een klein oneffenheidje te verwijderen door schuren.
Als het stucwerk van de muur verkrijt (wit op de hand afgeeft) is voorlijmen van de muur met verdund plaksel vereist.

In de bestaande bouw kan men echter voor de opgave komen te staan om wanden te behangen die reeds eerder zijn behangen of om wanden te behangen op vlakken die reeds een andere afwerking hebben ondergaan, zoals geschuurd gepleisterde wanden en wanden met een geschilderde afwerking.
Bovendien moeten we hier nog rekening houden met allerlei beschadigingen, zoals zedtscheuren, spijkergaten, e.d.

Behang plakken op muren waar sprake is van doorslaand- en/of optrekkend vocht is niet mogelijk.
Het nemen van bouwkundig maatregelen is in deze gevallen noodzakelijk.

Betengelde en met linnen bespannen wanden.

Vroeger bracht men een houten raamwerk van tengels, in een zuiver plat en vertikaal vlak, tegen de muur aan.
Hierop werd linnen, geweven van de grofste vezels van vlas, hennep en jute strak gespannen en met vertinde platkopnagels vastgespijkerd.
Op dit linnen werd eerst een taaie en ongelijmde papiersoort, volledig doorweekt met een stijfselpap gedrukt, waardoor het zich aan de mazen van het weefsel vasthechtte.
Hierop werd het uiteindelijke behang geplakt.

Op de hoogte van stoelleuningen bracht men een extra stoelplank of stoelleuningtengel aan ter voorkoming van beschadigingen.
Bij deuren die werden meebehangen bracht men T-vormige zinken naalden aan, zodat ook daar de bespijkering van het linnen kon worden bedekt.

spannen en opnieuw spannen van linnen + gronden   spannen en opnieuw spannen van linnen + gronden

Behangselpapiersoorten:

De keuze van de grondstoffen, naast lompen en cellulose zijn er nog andere, bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van papier in het algemeen.
De bewerkingen die het papier ondergaat, voor het als behangsel de fabriek verlaat, zijn evenwel niet minder belangrijk.

Naturelbehang:   dit is onbewerkt papier, al of niet met hierop een direct aangebracht motief, en heeft als grote nadeel dat het snel verkleurt.

Volgedekt behang:   wordt op 2 manieren vervaardigd
-  door overdruk   (een kleur als ondergrond en daarover een motief gedrukt)
-  door voldruk   (motief wordt eerst aangebracht en direct daarna wordt met een tweede motief het resterende gedeelte opgevuld)

Brijdrukbehang:   is een behangpapier waarop naast een ondergrond ook een motief in relief is gedrukt.

Gaufragebehang:   is een behangpapier waarop het motief niet als relief op het papier maar door walsen in het papier wordt gedrukt.

www.xs4all.nl/~desnor


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 08-11-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Behangwerken algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

LOI cursus behangwerken 1979:


LOI cursus behangwerken 1979

  

 


 extra informatie behorende bij:
Behangwerken algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

Het mysterie van de geschilderde kamer:

Speurtocht naar een ensemble van Ferdinand Bol.

(artikelfragment en afbeelding uit tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed (3 - 2012))


klik hier om naar boven te gaan