Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

(Binnen)wandschilderingen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

prehistorische schilderingen;
fresco's;

Voor wandschilderingen op buitengevels    zie   het onderwerp "Gevelreclame en graffiti" van het onderdeel "gevels - algemeen". 

Algemeen:

Voor men tot betegeling van de wanden overging heeft men nog wel getracht om de witte gestucte muren van schilderwerk te voorzien, maar zo gemakkelijk was dat niet, nog afgezien van het feit dat lang niet iedereen een schilderstuk kan maken. Bovendien was het in die tijd niet gemakkelijk om aan houdbare kleurstoffen te komen. Desondanks waren er toch kunstenaars die dit wel aandurfden.
De prijzen van hun werk waren echter van dien aard dat hun kunstprodukten in de gewone huizen praktisch niet voorkwamen, wel in die van de patriciërs en in kerken en paleizen.
klik hier om naar boven te gaan


 

Prehistorische schilderingen:

Muurschilderingen om iets te vertellen cq te verkopen (bv religie) zijn er altijd al geweest.

prehistorische schilderingen in de grotten van Lascaux.   Prehistorische schilderingen in de grotten van Lascaux.
klik hier om naar boven te gaan 

Fresco's:

Hierbij bracht men de met water aangemaakte poederverven aan op de verse, nog natte pleisterlaag. Deze pleisterlaag trok het door de verf gekleurde water sterk aan, terwijl het kalkbestanddeel,kalk hydraat, door zijn fïjnheid de kleurstofkorrels omhulde. Na verstening van de pleisterlaag was de kleur daarin als het ware opgesloten en daardoor goed beschermd tegen invloeden van buiten.

Langzamerhand ondergingen zowel de pleistermnortels als de stucadoortechnieken zodanige verbeteringen, dat men mooie gladde pleisterlagen verkreeg, zoals die we nu kennen. Hierop kan men muurschilderingen in olieverf en water- of muurverf maken.
 

Fresco's tijdens het begin van onze jaartelling:

Muurschilderingen, welke in de nog natte kalk op een muur werden gemaakt, worden ook wel fresco's genoemd.

Het aanbrengen gebeurde met waterverf.
De achtergrond (kalkzandmortel) zoog de pigmenten in de verf op en werd daardoor een eenheid.

Fresco gevonden in Romeinse stadje Pompeii, dat in het jaar 79 door lava werd bedolven   Fresco gevonden in Romeinse stadje Pompeii, dat in het jaar 79 door lava werd bedolven.
 

Middeleeuwse fresco's in Nederland:

Tijdens een restauratie in 1915 werden in de Bergkerk te Deventer, voor Noord-Nederland unieke, fresco’s uit de vroege 13e eeuw ontdekt.

copy (www.flickr.com/photos)   Bergkerk te Deventer  (bron: www.flickr.com/photos)
 

Rond 1900:

De nog aanwezige fresco's tijdens de verbouwing van "de Kapel" te Culemborg. (2013-14)

Kapel Culemborg Kapel Culemborg Kapel Culemborg
 

Moderne versie jaren 50 in Nederland:

Muurschildering voormalige Mariakerk Lisse boven toegang naar sacristie.

Mariakerk Lisse foto Job van Nes   Mariakerk Lisse  (foto Job van Nes)
 

Muurschilderingen in Art Nouveau (Jugendstill) stijl:

Art Nouveau (Jugendstill) was een kunststroming tussen 1880 en 1914, voornamelijk als reactie op het vormvervagende impressionisme.
De reactie bestond uit planten vormen en vogels etc., die decoratief toegepast werden, en waarbij diepte en schaduw vermeden werd.

Toegepast werd de sgraffito techniek (afgeleid van het Italiaanse woord sgraffitto dat “gekrast” betekent).

Sgraffito was de naam van een oude maar in onbruik geraakte decoratietechniek die op het einde van de 19de eeuw tot nieuwe bloei kwam.
Op een laag donkere pleister (bestaande uit kalk, zand en houtskool) werd een laag bleke mortel aangebracht. De tekening werd in deze bleke laag gekrast waardoor de donkere pleisterlaag te voorschijn kwam. De holle lijnen markeerden de omtreklijnen van de compositie en de oppervlakken daartussen werden ingekleurd.

Wandfragment Cauchiehuis   
 
Art Nouveau Wandfragment Cauchiehuis (1905) in Brussel
 

Het is gelegen voor het Jubelpark en werd door architect, schilder en decorateur Paul Cauchie (1875-1952) voor zichzelf gebouwd. Het bevat tal van uitzonderlijke decoratieve elementen waaronder de beroemde Art Nouveau muurschilderingen.

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 01-01-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan